Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο «Ο περί Στοιχημάτων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2012»

Παρόντες:

Νικόλας Παπαδόπουλος, πρόεδρος Νίκος Νικολαΐδης
Άγγελος Βότσης Νίκος Κουτσού
Αβέρωφ Νεοφύτου Γιώργος Περδίκης
Μάριος Μαυρίδης Μη μέλη της επιτροπής:
Χάρης Γεωργιάδης Ιωνάς Νικολάου
Γιάννος Λαμάρης Γεώργιος Προκοπίου
Πάμπος Παπαγεωργίου Ρούλα Μαυρονικόλα

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε αυθημερόν το πιο πάνω νομοσχέδιο, το οποίο κατατέθηκε στη σημερινή συνεδρία της ολομέλειας και κηρύχθηκε επείγον.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η επιβολή τέλους για άδεια αποδέκτη Κλάσης Α ή άδεια εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου σε σχέση με την παροχή υπηρεσιών διεξαγωγής στοιχήματος σε δύο ή περισσότερα υποστατικά, το οποίο θα ανέρχεται σε δύο χιλιάδες ευρώ (€2.000) για κάθε υποστατικό, εκτός από το πρώτο, όταν η άδεια ισχύει για ένα έτος, ή σε τρεις χιλιάδες ευρώ (€3.000) για κάθε υποστατικό, εκτός από το πρώτο υποστατικό, όταν η άδεια ισχύει για δύο έτη. Σημειώνεται ότι το τέλος αυτό θα είναι επιπρόσθετο του κατά περίπτωση καταβλητέου τέλους που προνοεί η υφιστάμενη νομοθεσία.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν στην επιτροπή, η προτεινόμενη τροποποίηση κρίθηκε αναγκαία έπειτα από σχετική επισήμανση του προέδρου της Εθνικής Αρχής Στοιχημάτων. Σύμφωνα με την εν λόγω επισήμανση, παρατηρείται κενό στο άρθρο 26 της υφιστάμενης νομοθεσίας για τα στοιχήματα, το οποίο προβλέπει την επιβολή τέλους για τη χορήγηση άδειας αποδέκτη Κλάσης Α ή Β ή άδειας εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου, όμως δεν καλύπτει τις περιπτώσεις που αποδέκτης Κλάσης Α ή εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος παρέχει υπηρεσίες στοιχήματος σε πέραν του ενός υποστατικά. Ως εκ τούτου, ο πρόεδρος της Εθνικής Αρχής Στοιχημάτων επισημαίνει ότι με την υφιστάμενη ρύθμιση η Αρχή μπορεί να απολέσει σημαντικά έσοδα ύψους €600.000 έως και €700.000, γι’ αυτό και κρίνεται σκόπιμη η εισαγωγή της προτεινόμενης ρύθμισης.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού επιφυλάσσεται να τοποθετηθεί στην ολομέλεια του σώματος.

 

20 Δεκεμβρίου 2012

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων