Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο «Ο περί Φόρων Κατανάλωσης (Τροποποιητικός) (Αρ. 5) Νόμος του 2012»

 

Παρόντες:

Νικόλας Παπαδόπουλος, πρόεδρος Λευτέρης Χριστοφόρου
Άγγελος Βότσης Χρήστος Στυλιανίδης
Αβέρωφ Νεοφύτου Κυριάκος Χατζηγιάννης
Μάριος Μαυρίδης Γιώργος Λουκαΐδης
Χάρης Γεωργιάδης Αδάμος Αδάμου
Γιάννος Λαμάρης Χρίστος Μέσης
Πάμπος Παπαγεωργίου Αθηνά Κυριακίδου
Νίκος Νικολαΐδης Γιώργος Βαρνάβα
Γιώργος Περδίκης Ρούλα Μαυρονικόλα
Μη μέλη της επιτροπής: Δημήτρης Συλλούρης
Ιωνάς Νικολάου Ζαχαρίας Κουλίας

 

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 7 και 10 Δεκεμβρίου 2012. Σημειώνεται ότι στις συνεδρίες αυτές συζητήθηκε το σύνολο των νομοθετικών ρυθμίσεων που κατέθεσε η κυβέρνηση στα πλαίσια της υιοθέτησης των δημοσιονομικών μέτρων εξυγίανσης που εμπίπτουν στην καταρχήν συμφωνία με την τρόικα. Στις δύο αυτές συνεδρίες κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ο Υπουργός Οικονομικών, άλλοι εκπρόσωποι της εκτελεστικής εξουσίας, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας και των ενδιαφερόμενων οργανώσεων, επιμελητηρίων ή συντεχνιών, για να εκφράσουν τις απόψεις τους ανάλογα με το υπό συζήτηση θέμα που τους αφορούσε.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η τροποποίηση του περί Φόρων Κατανάλωσης Νόμου, ώστε να αυξηθεί ο συντελεστής του ειδικού φόρου κατανάλωσης για τη βενζίνη και το πετρέλαιο κίνησης και να υιοθετηθούν ορισμένες πρόσθετες ρυθμίσεις που να βελτιώνουν την εν λόγω νομοθεσία.

Ειδικότερα, με την προτεινόμενη νομοθεσία προβλέπονται τα ακόλουθα:

1. Η αύξηση του συντελεστή του ειδικού φόρου κατανάλωσης με τον οποίο επιβαρύνονται η βενζίνη και το πετρέλαιο κίνησης κατά 70 το χιλιόλιτρο (0.07 το λίτρο) από την 1η Ιανουαρίου 2013 και κατά €50 το χιλιόλιτρο (€0.05 το λίτρο) από την 1η Ιανουαρίου 2014.

2. Η παραχώρηση δυνατότητας στον Υπουργό Οικονομικών να αναπροσαρμόζει τους συντελεστές ειδικού φόρου κατανάλωσης ανάλογα με τη διαμόρφωση του δείκτη τιμών καταναλωτή.

Σύμφωνα με την εκπρόσωπο του Τμήματος Τελωνείων, από την 1η Ιανουαρίου 2013 ο ειδικός φόρος κατανάλωσης με τον οποίο επιβαρύνεται σήμερα η βενζίνη θα αυξηθεί από €359 σε €429 το χιλιόλιτρο και ο ειδικός φόρος κατανάλωσης του πετρελαίου κίνησης θα αυξηθεί από €330 σε €400 το χιλιόλιτρο.

Σύμφωνα με την ίδια εκπρόσωπο, από την 1η Ιανουαρίου 2014 ο ειδικός φόρος κατανάλωσης για τη βενζίνη θα αυξηθεί σε €479 το χιλιόλιτρο και ο ειδικός φόρος κατανάλωσης για το πετρέλαιο κίνησης θα αυξηθεί σε €450 το χιλιόλιτρο.

Σημειώνεται ότι από τις πιο πάνω προτεινόμενες αυξήσεις αναμένεται ότι θα προκύψουν πρόσθετα ετήσια κρατικά έσοδα της τάξης των €56 εκατομ. για το έτος 2013 και €40 εκατομ. για το έτος 2014.

Περαιτέρω, με το προτεινόμενο νομοσχέδιο παραχωρείται η δυνατότητα στον Υπουργό Οικονομικών να αναπροσαρμόζει τους συντελεστές του ειδικού φόρου κατανάλωσης για τα ενεργειακά προϊόντα και τα προϊόντα ηλεκτρικής ενέργειας με βάση τη διαμόρφωση του δείκτη τιμών καταναλωτή.

Το προτεινόμενο νομοθέτημα έχει κατατεθεί στη Βουλή των Αντιπροσώπων στα πλαίσια της δέσμης των νομοθετικών ρυθμίσεων που στοχεύουν στην εφαρμογή των μέτρων δημοσιονομικής εξυγίανσης που έχουν συμφωνηθεί μεταξύ της κυβέρνησης και της τρόικας σε τεχνοκρατικό επίπεδο στα πλαίσια της καταρχήν συμφωνίας που έχει επιτευχθεί.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού και το σώμα γενικότερα, εκ των πραγμάτων και λόγω της επικείμενης συζήτησης του αιτήματος της χώρας για ένταξη στον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Στήριξης στο επίπεδο του Eurogroup και της συναφούς έκκλησης του Υπουργού Οικονομικών όπως τα θέματα αυτά τύχουν άμεσου χειρισμού και ολοκληρωθούν από τη Βουλή μέχρι τη δεδομένη ημερομηνία, δεν είχαν στη διάθεσή τους τον αναγκαίο και επιθυμητό χρόνο για την σε βάθος εξέταση που κανονικά απαιτείται για νομοθετήματα αυτής της φύσης.

Για τους ίδιους λόγους, η επιτροπή θεωρεί ότι υπό τις περιστάσεις δεν είχε στη διάθεσή της ούτε τον απαιτούμενο χρόνο, ώστε να πραγματοποιήσει εξαντλητικό κοινωνικό διάλογο στον απαιτούμενο βαθμό, όπως είθισται να πράττει για τέτοιας φύσης νομοθετήματα τα οποία ενδιαφέρουν και επηρεάζουν ομάδες πολιτών. Η επιτροπή ωστόσο θεωρεί ότι πρέπει να ανταποκριθεί στην έκκληση της εκτελεστικής εξουσίας κατανοώντας την κρισιμότητα της κατάστασης την οποία διέρχεται ο τόπος, γι’ αυτό και έχει υιοθετήσει μια ταχύτερη διαδικασία από τη συνήθη κοινοβουλευτική διαδικασία, θεωρώντας ότι κατά τη δεδομένη στιγμή προέχει η άμεση λήψη των προτεινόμενων μέτρων. Παράλληλα, η επιτροπή σημειώνει την έκκληση του Υπουργού Οικονομικών στο στάδιο αυτό να μη γίνουν διαφοροποιήσεις στα προτεινόμενα με τη δέσμη μέτρων νομοθετήματα, για να μην επηρεαστεί η διαδικασία που αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε εξέλιξη.

Η επιτροπή προτίθεται εντούτοις να μελετήσει την εφαρμογή της προταθείσας νομοθεσίας και να επανέλθει, εάν διαπιστωθούν αδυναμίες, κενά, λάθη, παραλείψεις ή λανθασμένες εκτιμήσεις κατά την εφαρμογή της στην πράξη, και να επανεξετάσει το όλο ζήτημα κάτω από καλύτερες συνθήκες από απόψεως χρονικών περιορισμών.

Στα πλαίσια της εξέτασης του υπό συζήτηση νομοθετήματος ζητήθηκαν πρόσθετα στοιχεία και διευκρινίσεις από τους εκπροσώπους της εκτελεστικής εξουσίας, καθώς και οι απόψεις των ενδιαφερόμενων οργανώσεων.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού διεξήλθε τις επιμέρους πρόνοιες του νομοσχεδίου και έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, επιφυλάχθηκε να τοποθετηθεί κατά τη συζήτηση του θέματος ενώπιον της ολομέλειας του σώματος. Σημειώνεται ότι ο τίτλος του υπό συζήτηση νομοσχεδίου τροποποιείται, ώστε να αναφέρεται ως «Ο περί Φόρων Κατανάλωσης (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2012».

 

 

  

11 Δεκεμβρίου 2012

 

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων