Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για τα νομοσχέδια «Ο περί Παροχής Επιδόματος Μάνας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2012», «Ο περί Παροχής Επιδόματος Τέκνου (Τροποποιητικός) (Αρ. 5) Νόμος του 2012» και «Ο περί Παροχής Φοιτητικής Χορηγίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2012»

 

Παρόντες:

Νικόλας Παπαδόπουλος, πρόεδρος Λευτέρης Χριστοφόρου
Άγγελος Βότσης Χρήστος Στυλιανίδης
Αβέρωφ Νεοφύτου Κυριάκος Χατζηγιάννης
Μάριος Μαυρίδης Γιώργος Λουκαΐδης
Χάρης Γεωργιάδης Αδάμος Αδάμου
Γιάννος Λαμάρης Χρίστος Μέσης
Πάμπος Παπαγεωργίου Αθηνά Κυριακίδου
Νίκος Νικολαΐδης Γιώργος Βαρνάβα
Γιώργος Περδίκης Ρούλα Μαυρονικόλα
Μη μέλη της επιτροπής: Δημήτρης Συλλούρης
Ιωνάς Νικολάου Ζαχαρίας Κουλίας

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε τα πιο πάνω νομοσχέδια σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 7 και 10 Δεκεμβρίου 2012. Σημειώνεται ότι στις συνεδρίες αυτές συζητήθηκε το σύνολο των νομοθετικών ρυθμίσεων που κατέθεσε η κυβέρνηση στα πλαίσια της υιοθέτησης των δημοσιονομικών μέτρων εξυγίανσης που εμπίπτουν στην καταρχήν συμφωνία με την τρόικα. Στις δύο αυτές συνεδρίες κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής ο Υπουργός Οικονομικών, εκπρόσωποι της εκτελεστικής εξουσίας, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας και ενδιαφερόμενων οργανώσεων, επιμελητηρίων και συντεχνιών, για να εκφράσουν τις απόψεις τους στα θέματα που τους αφορούν.

Σκοπός του πρώτου νόμου που προτείνεται είναι η κατάργηση του περί Παροχής Επιδόματος Μάνας Νόμου από την 1η Ιανουαρίου 2013.

Σκοπός του δεύτερου προτεινόμενου νόμου είναι η τροποποίηση του περί Παροχής Επιδόματος Τέκνου Νόμου, ώστε:

1. να μειωθεί το ύψος του επιδόματος τέκνου κατά 9%,

2. να μειωθεί, από την 1η Ιανουαρίου 2014, το υφιστάμενο εισοδηματικό όριο για παραχώρηση του επιδόματος σε οικογένειες με δύο ή περισσότερα εξαρτώμενα τέκνα,

3. να επεκταθεί η αναστολή της αναπροσαρμογής του επιδόματος κατά τρία πρόσθετα έτη, καθώς επίσης να διαφοροποιηθεί ο τρόπος αναπροσαρμογής του, ώστε από την 1η Ιανουαρίου 2017 αυτή να γίνεται με βάση την αυτόματη τιμαριθμική αναπροσαρμογή, αντί του δείκτη τιμών καταναλωτή, όπως ίσχυε μέχρι τώρα.

Σκοπός του τρίτου νόμου που προτείνεται είναι η τροποποίηση του περί Παροχής Φοιτητικής Χορηγίας Νόμου, ώστε:

1. να μειωθεί το ανώτατο όριο του ετήσιου οικογενειακού εισοδήματος, το οποίο αποτελεί το εισοδηματικό κριτήριο για παραχώρηση φοιτητικής χορηγίας, από εκατό χιλιάδες ευρώ σε πενήντα εννιά χιλιάδες ευρώ,

2. να καθοριστεί η έννοια της οικογένειας όσον αφορά τους έγγαμους φοιτητές,

3. να διαγραφεί η διάταξη με την οποία επιτρέπεται η παραχώρηση φοιτητικής χορηγίας σε αυτοσυντήρητους φοιτητές που δεν είναι έγγαμοι.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν στην επιτροπή, με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις αναμένεται να προκύψουν εξοικονομήσεις για τα δημόσια οικονομικά, οι οποίες υπολογίζεται να ανέλθουν σε €35,6 εκατομ. για το 2013 και €16,6 εκατομ. για το 2014.

Ας σημειωθεί ότι τα προτεινόμενα νομοθετήματα έχουν κατατεθεί στη Βουλή των Αντιπροσώπων στα πλαίσια της δέσμης των νομοθετικών ρυθμίσεων που στοχεύουν στην εφαρμογή των μέτρων δημοσιονομικής εξυγίανσης που έχουν συμφωνηθεί μεταξύ της κυβέρνησης και, σε τεχνοκρατικό επίπεδο, της τρόικας στα πλαίσια της καταρχήν συμφωνίας που έχει επιτευχθεί.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, όπως και το σώμα γενικότερα, εκ των πραγμάτων και λόγω της επικείμενης συζήτησης του αιτήματος της χώρας για ένταξη στον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Στήριξης στο επίπεδο του Eurogroup, αλλά και της συναφούς έκκλησης του Υπουργού Οικονομικών όπως τα θέματα αυτά τύχουν άμεσου χειρισμού και ολοκληρωθούν από τη Βουλή μέχρι τη δεδομένη ημερομηνία, δεν είχε στη διάθεσή της τον αναγκαίο και επιθυμητό χρόνο για τη σε βάθος εξέταση που κανονικά απαιτείται για νομοθετήματα αυτής της φύσης. Για τους ίδιους λόγους η επιτροπή θεωρεί ότι υπό τις περιστάσεις δεν είχε στη διάθεσή της τον απαιτούμενο χρόνο, για να πραγματοποιήσει εξαντλητικό κοινωνικό διάλογο στον απαιτούμενο βαθμό, όπως είθισται να πράττει για τέτοιας φύσης νομοθετήματα τα οποία ενδιαφέρουν και επηρεάζουν ομάδες πολιτών.

Στα πλαίσια της εξέτασης των υπό συζήτηση σχεδίων νόμου από την επιτροπή, ζητήθηκαν πρόσθετα στοιχεία και διευκρινίσεις από τους εκπροσώπους της εκτελεστικής εξουσίας, καθώς και οι απόψεις των ενδιαφερόμενων οργανώσεων. Οι εκπρόσωποι των οργανώσεων που παρέστησαν στην επιτροπή εξέφρασαν τη διαφωνία τους και με τα τρία νομοσχέδια.

Η επιτροπή θεωρεί ότι πρέπει να ανταποκριθεί στην έκκληση της εκτελεστικής εξουσίας κατανοώντας την κρισιμότητα της κατάστασης την οποία διέρχεται ο τόπος, γι’ αυτό και έχει υιοθετήσει μια ταχύτερη διαδικασία από τη συνήθη κοινοβουλευτική διαδικασία, θεωρώντας ότι κατά τη δεδομένη στιγμή προέχει η άμεση λήψη των προτεινόμενων μέτρων. Παράλληλα, η επιτροπή σημειώνει την έκκληση του Υπουργού Οικονομικών όπως στο στάδιο αυτό μη γίνουν διαφοροποιήσεις στα προτεινόμενα με τη δέσμη μέτρων νομοθετήματα, για να μην επηρεαστεί η διαδικασία που αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε εξέλιξη. Εντούτοις, η ίδια εξέφρασε την πρόθεσή της να μελετήσει την εφαρμογή της προταθείσας νομοθεσίας και να επανέλθει, εάν διαπιστωθούν αδυναμίες, κενά, λάθη, παραλείψεις ή λανθασμένες εκτιμήσεις κατά την εφαρμογή της στην πράξη, και να επανεξετάσει το όλο ζήτημα κάτω από καλύτερες συνθήκες από απόψεως χρονικών περιορισμών.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, λαμβάνοντας υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, επιφυλάχθηκε να τοποθετηθεί επί των προτεινόμενων νομοθετημάτων κατά τη συζήτησή τους ενώπιον της ολομέλειας του σώματος και ως εκ τούτου υποβάλλει την παρούσα έκθεση στη Βουλή για λήψη τελικής απόφασης.

Σημειώνεται περαιτέρω ότι ο τίτλος του πρώτου υπό αναφορά νομοσχεδίου τροποποιείται, ώστε να αναφέρεται ως «O περί Παροχής Επιδόματος Μάνας (Καταργητικός) Νόμος του 2012».

 

11 Δεκεμβρίου 2012

 

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων