Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για τα νομοσχέδια «Ο περί Έκτακτης Εισφοράς Εργοδοτουμένων, Συνταξιούχων και Αυτοτελώς Εργαζομένων του Ιδιωτικού Τομέα (Τροποποιητικός) Νόμος του 2012» και «Ο περί Έκτακτης Εισφοράς Αξιωματούχων, Εργοδοτουμένων και Συνταξιούχων της Κρατικής Υπηρεσίας και του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2012»

 

Παρόντες:

Νικόλας Παπαδόπουλος, πρόεδρος Λευτέρης Χριστοφόρου
Άγγελος Βότσης Χρήστος Στυλιανίδης
Αβέρωφ Νεοφύτου Κυριάκος Χατζηγιάννης
Μάριος Μαυρίδης Γιώργος Λουκαΐδης
Χάρης Γεωργιάδης Αδάμος Αδάμου
Γιάννος Λαμάρης Χρίστος Μέσης
Πάμπος Παπαγεωργίου Αθηνά Κυριακίδου
Νίκος Νικολαΐδης Γιώργος Βαρνάβα
Γιώργος Περδίκης Ρούλα Μαυρονικόλα
Μη μέλη της επιτροπής: Δημήτρης Συλλούρης
Ιωνάς Νικολάου Ζαχαρίας Κουλίας

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε τα δύο πιο πάνω νομοσχέδια σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 7 και 10 Δεκεμβρίου 2012. Σημειώνεται ότι στις συνεδρίες αυτές συζητήθηκε το σύνολο των νομοθετικών ρυθμίσεων που κατέθεσε η κυβέρνηση στα πλαίσια της υιοθέτησης των δημοσιονομικών μέτρων εξυγίανσης που εμπίπτουν στην καταρχήν συμφωνία με την τρόικα. Στις δύο αυτές συνεδρίες κλήθηκαν ο Υπουργός Οικονομικών και άλλοι εκπρόσωποι της εκτελεστικής εξουσίας, καθώς και εκπρόσωποι του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας και των ενδιαφερόμενων οργανώσεων, επιμελητηρίων ή συντεχνιών, για να εκφράσουν τις απόψεις τους για το υπό συζήτηση θέμα που τους αφορούσε.

Σκοπός του πρώτου νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του υφιστάμενου νόμου περί Έκτακτης Εισφοράς Εργοδοτουμένων, Συνταξιούχων και Αυτοτελώς Εργαζομένων του Ιδιωτικού Τομέα, έτσι ώστε:

1. να επεκταθεί η διάρκεια ισχύος του και για τα έτη 2014 έως 2016,

2. να διαφοροποιηθεί από την 1η Ιανουαρίου 2014 το ποσοστό της έκτακτης εισφοράς, αρχίζοντας από μηνιαίες απολαβές ή/και συντάξεις ύψους €1.500 αντί €2.500, ως ακολούθως:

Έκτακτη εισφορά 2012-2013 Έκτακτη εισφορά 2014-2016
Μηνιαίες απολαβές ή/και συντάξεις Ποσοστό

έκτακτης

εισφοράς

Μηνιαίες απολαβές ή/και συντάξεις Ποσοστό έκτακτης εισφοράς
0-€2.500 0 0-€1.500 0
€2.501-€3.500 2,5% €1.501-€2.500 2,5%
€3.501-€4.500 3,0% €2.501-€3.500 3,0%
€4.501 και πάνω 3,5% €3.501 και πάνω 3,5%

Σκοπός του δεύτερου νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του υφιστάμενου νόμου περί Έκτακτης Εισφοράς Αξιωματούχων, Εργοδοτουμένων και Συνταξιούχων της Κρατικής Υπηρεσίας και του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα, έτσι ώστε:

1. να επεκταθεί η διάρκεια ισχύος του και για τα έτη 2014 έως 2016,

2. να διαφοροποιηθεί από την 1η Ιανουαρίου 2014 το ποσοστό της έκτακτης εισφοράς, αρχίζοντας από μηνιαίες απολαβές ή/και συντάξεις ύψους €1.500 αντί €2.500, ως ακολούθως:

Κλιμακωτή έκτακτη εισφορά για την περίοδο 2014-2015
Μηνιαίες απολαβές ή/και συντάξεις Ποσοστό

έκτακτης

εισφοράς

Ποσοστό έκτακτης εισφοράς υπαλλήλων που βρίσκονται στην υψηλότερη βαθμίδα της κλίμακας της θέσης τους
0-€1.500 0 0
€1.501-€2.500 2,5% 3,0%
€2.501-€3.500 3,0% 3,5%
€3.501 και πάνω 3,5% 4,0%

Τα προτεινόμενα νομοθετήματα έχουν κατατεθεί στη Βουλή των Αντιπροσώπων στα πλαίσια της δέσμης των νομοθετικών ρυθμίσεων που στοχεύουν στην εφαρμογή των μέτρων δημοσιονομικής εξυγίανσης που έχουν συμφωνηθεί μεταξύ της κυβέρνησης και, σε τεχνοκρατικό επίπεδο, της τρόικας στα πλαίσια της καταρχήν συμφωνίας που έχει επιτευχθεί. Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού και το σώμα γενικότερα εκ των πραγμάτων, λόγω της επικείμενης συζήτησης του αιτήματος της χώρας για ένταξη στον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Στήριξης σε επίπεδο Eurogroup και της συναφούς έκκλησης του Υπουργού Οικονομικών όπως τα θέματα αυτά τύχουν άμεσου χειρισμού και ολοκληρωθούν από τη Βουλή μέχρι τη δεδομένη ημερομηνία, δεν είχαν στη διάθεσή τους τον αναγκαίο και επιθυμητό χρόνο για τη σε βάθος εξέταση που κανονικά απαιτείται για νομοθετήματα αυτής της φύσης.

Για τους ίδιους λόγους η επιτροπή θεωρεί ότι υπό τις περιστάσεις δεν είχε στη διάθεσή της ούτε τον απαιτούμενο χρόνο, για να πραγματοποιήσει εξαντλητικό κοινωνικό διάλογο στον απαιτούμενο βαθμό, όπως είθισται να πράττει για τέτοιας φύσης νομοθετήματα, τα οποία ενδιαφέρουν και επηρεάζουν ομάδες πολιτών. Η επιτροπή ωστόσο θεωρεί ότι πρέπει να ανταποκριθεί στην έκκληση της εκτελεστικής εξουσίας, κατανοώντας την κρισιμότητα της κατάστασης την οποία διέρχεται ο τόπος, γι’ αυτό και έχει υιοθετήσει μια ταχύτερη διαδικασία από τη συνήθη κοινοβουλευτική διαδικασία, θεωρώντας ότι κατά τη δεδομένη στιγμή προέχει η άμεση λήψη των προτεινόμενων μέτρων. Παράλληλα, η επιτροπή σημειώνει την έκκληση του Υπουργού Οικονομικών στο στάδιο αυτό να μη γίνουν διαφοροποιήσεις στα προτεινόμενα με τη δέσμη μέτρων νομοθετήματα, για να μην επηρεαστεί η διαδικασία που αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε εξέλιξη.

Η επιτροπή προτίθεται εντούτοις να μελετήσει την εφαρμογή των προταθεισών νομοθεσιών και να επανέλθει, εάν διαπιστωθούν αδυναμίες, κενά, λάθη, παραλείψεις ή λανθασμένες εκτιμήσεις κατά την εφαρμογή τους στην πράξη, και να επανεξετάσει το ζήτημα κάτω από καλύτερες συνθήκες από άποψη χρονικών περιορισμών.

Στα πλαίσια της εξέτασης των υπό συζήτηση νομοθετημάτων ζητήθηκαν πρόσθετα στοιχεία και διευκρινίσεις από τους εκπροσώπους της εκτελεστικής εξουσίας, καθώς και οι απόψεις των ενδιαφερόμενων οργανώσεων.

Ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής, αφού άκουσαν όλα όσα λέχθηκαν ενώπιόν τους, επειδή δεν κατέστη δυνατό να διαμορφώσουν έγκαιρα τελικές θέσεις, επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν επί των δύο πιο πάνω νομοσχεδίων στην ολομέλεια του σώματος.  

 

 

 

11 Δεκεμβρίου 2012

 

 

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων