Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο «Ο περί της μη Παραχώρησης Προσαυξήσεων και Τιμαριθμικών Αυξήσεων στους Μισθούς των Αξιωματούχων και Εργοδοτουμένων και στις Συντάξεις των Συνταξιούχων της Κρατικής Υπηρεσίας και του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα (Τροποποιητικός) Νόμος του 2012»

 

Παρόντες:

Νικόλας Παπαδόπουλος, πρόεδρος Λευτέρης Χριστοφόρου
Άγγελος Βότσης Χρήστος Στυλιανίδης
Αβέρωφ Νεοφύτου Κυριάκος Χατζηγιάννης
Μάριος Μαυρίδης Γιώργος Λουκαΐδης
Χάρης Γεωργιάδης Αδάμος Αδάμου
Γιάννος Λαμάρης Χρίστος Μέσης
Πάμπος Παπαγεωργίου Αθηνά Κυριακίδου
Νίκος Νικολαΐδης Γιώργος Βαρνάβα
Γιώργος Περδίκης Ρούλα Μαυρονικόλα
Μη μέλη της επιτροπής: Δημήτρης Συλλούρης
Ιωνάς Νικολάου Ζαχαρίας Κουλίας

 

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού εξέτασε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 7 και 10 Δεκεμβρίου 2012.  Σημειώνεται ότι στις συνεδρίες αυτές συζητήθηκε το σύνολο των νομοθετικών ρυθμίσεων που κατέθεσε η κυβέρνηση στα πλαίσια της υιοθέτησης των δημοσιονομικών μέτρων εξυγίανσης που εμπίπτουν στην καταρχήν συμφωνία με την τρόικα.  Στις δύο αυτές συνεδρίες κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής ο Υπουργός Οικονομικών, άλλοι εκπρόσωποι της εκτελεστικής εξουσίας, καθώς και εκπρόσωποι του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας και των ενδιαφερόμενων οργανώσεων, επιμελητηρίων ή συντεχνιών, για να εκφράσουν τις απόψεις τους ανάλογα με το υπό συζήτηση θέμα που τους αφορούσε.

          Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η τροποποίηση του περί της μη Παραχώρησης Προσαυξήσεων και Τιμαριθμικών Αυξήσεων στους Μισθούς των Αξιωματούχων και Εργοδοτουμένων και στις Συντάξεις των Συνταξιούχων της Κρατικής Υπηρεσίας και του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα Νόμου (Νόμος αριθμός 192(Ι) του 2011), έτσι ώστε να επέλθουν σ’ αυτόν οι ακόλουθες ρυθμίσεις:

1.         Η επέκταση της παγοποίησης στις ετήσιες προσαυξήσεις στην κρατική υπηρεσία και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα μέχρι και το 2016, καθώς και στον τιμάριθμο μέχρι το 2014.  Επισημαίνεται ότι η τιμαριθμική αναπροσαρμογή των απολαβών και των συντάξεων θα επαναρχίσει, όταν συμφωνηθεί ο τρόπος και η συχνότητα αναθεώρησης του τιμαριθμικού επιδόματος, το οποίο και θα παραχωρείται σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που θα συμφωνηθούν.

2.         Η επέκταση της υπό αναφορά παγοποίησης και στην περίπτωση των βουλευτών, οι αποδοχές των οποίων αναπροσαρμόζονται πάνω σε ετήσια βάση, σύμφωνα με την αύξηση του δείκτη μισθών και ημερομισθίων των εργαζομένων για τα έτη 2012-2016.

3.         Η εφαρμογή της ίσης μεταχείρισης ακαδημαϊκών/εκπαιδευτικών που απασχολήθηκαν ή και απασχολούνται ή θα απασχοληθούν στον ιδιωτικό τομέα τα έτη 2012-2016 και στη συνέχεια θα εργοδοτηθούν στον ευρύτερο δημόσιο τομέα σε σχέση με τους εκπαιδευτικούς που ήδη εργοδοτούνται στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, η απασχόληση των οποίων για την ίδια περίοδο δε θα ληφθεί υπόψη για σκοπούς παραχώρησης ετήσιας προσαύξησης.

          Το προτεινόμενο νομοθέτημα έχει κατατεθεί στη Βουλή των Αντιπροσώπων στα πλαίσια της δέσμης των νομοθετικών ρυθμίσεων που στοχεύουν στην εφαρμογή των μέτρων δημοσιονομικής εξυγίανσης που έχουν συμφωνηθεί μεταξύ της κυβέρνησης και, σε τεχνοκρατικό επίπεδο, της τρόικας στα πλαίσια της καταρχήν συμφωνίας που έχει επιτευχθεί.  Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, όπως και το σώμα γενικότερα, εκ των πραγμάτων και λόγω της επικείμενης συζήτησης του αιτήματος της χώρας για ένταξη στον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Στήριξης στο επίπεδο του Eurogroup, καθώς και της συναφούς έκκλησης του Υπουργού Οικονομικών όπως τα θέματα αυτά τύχουν άμεσου χειρισμού και ολοκληρωθούν από τη Βουλή μέχρι τη δεδομένη ημερομηνία, δεν είχε στη διάθεσή της τον αναγκαίο και επιθυμητό χρόνο για τη σε βάθος εξέταση που κανονικά απαιτείται για νομοθετήματα αυτής της φύσης.

          Για τους ίδιους λόγους η επιτροπή θεωρεί ότι υπό τις περιστάσεις δεν είχε στη διάθεσή της τον απαιτούμενο χρόνο, για να πραγματοποιήσει εξαντλητικό κοινωνικό διάλογο στον απαιτούμενο βαθμό, όπως είθισται να πράττει για τέτοιας φύσης νομοθετήματα τα οποία ενδιαφέρουν και επηρεάζουν ομάδες πολιτών.  Η επιτροπή ωστόσο θεωρεί ότι πρέπει να ανταποκριθεί στην έκκληση της εκτελεστικής εξουσίας, κατανοώντας την κρισιμότητα της κατάστασης που διέρχεται ο τόπος, γι’ αυτό και έχει υιοθετήσει ταχύτερη διαδικασία από τη συνήθη κοινοβουλευτική διαδικασία, θεωρώντας ότι κατά τη δεδομένη στιγμή προέχει η άμεση λήψη των προτεινόμενων μέτρων.  Παράλληλα, η επιτροπή σημειώνει την έκκληση του Υπουργού Οικονομικών όπως στο στάδιο αυτό μη γίνουν διαφοροποιήσεις στα προτεινόμενα με τη δέσμη μέτρων νομοθετήματα, για να μην επηρεαστεί η διαδικασία που αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε εξέλιξη.

          Η επιτροπή προτίθεται εντούτοις να μελετήσει την εφαρμογή της προταθείσας νομοθεσίας και, αν διαπιστωθούν αδυναμίες, κενά, λάθη, παραλείψεις ή λανθασμένες εκτιμήσεις κατά την εφαρμογή της στην πράξη, να επανέλθει και να επανεξετάσει το όλο ζήτημα υπό καλύτερες συνθήκες από απόψεως χρονικών περιορισμών.

          Στα πλαίσια της εξέτασης του υπό συζήτηση νομοθετήματος ζητήθηκαν πρόσθετα στοιχεία και διευκρινίσεις από τους εκπροσώπους της εκτελεστικής εξουσίας, καθώς και οι απόψεις των ενδιαφερόμενων οργανώσεων.

          Οι εκπρόσωποι των οργανώσεων που παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εξέφρασαν τη διαφωνία τους με τις προτεινόμενες τροποποιήσεις, παρ’ όλο που, όπως δήλωσαν, για ευνόητους λόγους υψηλού αισθήματος ευθύνης δεν έχουν προβεί σε αντίδραση με τα ανάλογα δυναμικά μέτρα.  Παράλληλα, εξέφρασαν τις επιφυλάξεις τους για τη συνταγματικότητα των προτεινόμενων ρυθμίσεων.

          Περαιτέρω, στα πλαίσια της εξέτασης του υπό αναφορά νομοσχεδίου, το αρμόδιο υπουργείο κατέθεσε αναθεωρημένο κείμενο του νομοσχεδίου, με βάση το οποίο διαφοροποιείται η έναρξη και η διάρκεια της ισχύος των διατάξεων του άρθρου 8 του υφιστάμενου νόμου που αφορά τη μη παραχώρηση τιμαριθμικών αυξήσεων, ώστε αυτή να ισχύει μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2015.

          Ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής, αφού άκουσαν όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν τους, δεν κατέστη δυνατόν να διαμορφώσουν έγκαιρα τις τελικές τους θέσεις, γι’ αυτό και επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν επί του αναθεωρημένου νομοσχεδίου στην ολομέλεια του σώματος.

 

  

 

 

11 Δεκεμβρίου 2012

 

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων