Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο «Ο περί της Μείωσης των Απολαβών και των Συντάξεων των Αξιωματούχων, Εργοδοτουμένων και Συνταξιούχων της Κρατικής Υπηρεσίας και του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα Νόμος του 2012»

Παρόντες:

Νικόλας Παπαδόπουλος, πρόεδρος

Γιάννος Λαμάρης

Άγγελος Βότσης

Πάμπος Παπαγεωργίου

Αβέρωφ Νεοφύτου

Νίκος Νικολαΐδης

Μάριος Μαυρίδης

Γιώργος Περδίκης

Χάρης Γεωργιάδης

 

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε αυθημερόν το πιο πάνω νομοσχέδιο, το οποίο κατατέθηκε στη σημερινή συνεδρία της ολομέλειας και κηρύχθηκε επείγον. Στη συνεδρίαση αυτή κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής ο Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας, ο γενικός διευθυντής του Υπουργείου Οικονομικών, καθώς και εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η θέσπιση νομοθεσίας που θα ρυθμίζει τη μείωση των μηνιαίων απολαβών και των συντάξεων όλων των αξιωματούχων, των εργοδοτουμένων και των συνταξιούχων της κρατικής υπηρεσίας, του ευρύτερου δημόσιου τομέα, των αρχών τοπικής αυτοδιοίκησης και των σχολικών εφοριών, η οποία θα έχει αναδρομική ισχύ από την 1η Δεκεμβρίου 2012, ώστε να καταστεί δυνατός ο περιορισμός των δαπανών της κρατικής υπηρεσίας και του ευρύτερου δημόσιου τομέα προς αποφυγή περαιτέρω επιδείνωσης της υφιστάμενης δημοσιονομικής κατάστασης.

Ειδικότερα, με το προτεινόμενο νομοσχέδιο προβλέπονται τα ακόλουθα:

 

Ύψος ακαθάριστων μηνιαίων απολαβών και συντάξεων

Μείωση

1.

Μέχρι €1.000

Καμία

2.

Για κάθε ευρώ από €1.001 μέχρι €1.500

6,5%

3.

Για κάθε ευρώ από €1.501 μέχρι €2.000

8,5%

4.

Για κάθε ευρώ από €2.001 μέχρι €3.000

9,5%

5.

Για κάθε ευρώ από €3.001 μέχρι €4.000

11,5%

6.

Για κάθε ευρώ από €4.001 και άνω

12,5%

Περαιτέρω, από την 1η Ιανουαρίου 2014 όλες οι ακαθάριστες μηνιαίες απολαβές και συντάξεις, ανεξαρτήτως του ύψους τους, θα μειώνονται επιπλέον κατά 3%.

Σημειώνεται ότι η προτεινόμενες μειώσεις θα υπολογίζονται στο σύνολο των απολαβών, θα εκπίπτουν του φορολογητέου εισοδήματος για σκοπούς καταβολής φόρου εισοδήματος, ενώ στην περίπτωση των απολαβών η μείωση δε θα επηρεάζει τον υπολογισμό των συνταξιοδοτικών ωφελημάτων κατά την ημερομηνία αφυπηρέτησης των αξιωματούχων και εργοδοτουμένων.

Σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση που συνοδεύει το υπό αναφορά νομοσχέδιο, η προτεινόμενη ρύθμιση προωθείται στα πλαίσια της γενικότερης προσπάθειας του κράτους για δημοσιονομική εξυγίανση και καθίσταται αναγκαία μετά και τις σχετικές επαφές που έγιναν με τους κοινωνικούς εταίρους και τα πολιτικά κόμματα, τόσο σε ανώτατο πολιτικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο του Υπουργείου Οικονομικών, καθώς και με εκπροσώπους της τρόικας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν στην επιτροπή, από την προτεινόμενη μείωση απολαβών θα επηρεαστούν οι απολαβές και οι συντάξεις που επηρεάζονται και από την έκτακτη κλιμακωτή εισφορά, η οποία θα συνεχίσει να εφαρμόζεται παράλληλα, σύμφωνα με τους περί Έκτακτης Εισφοράς Αξιωματούχων, Εργοδοτουμένων και Συνταξιούχων της Κρατικής Υπηρεσίας και του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα Νόμους του 2011 έως 2012, ήτοι οι μισθοί, τα φορολογητέα επιδόματα (υπερωριακή αποζημίωση και επιδόματα βάρδιας) και τα κατ’ αποκοπήν επιδόματα γραμματειακών υπηρεσιών, φιλοξενίας και παραστάσεως που καταβάλλονται σε αξιωματούχους ή/και σε υπαλλήλους που κατέχουν ανώτερες θέσεις με Κλίμακα Α15(Ι) ή υψηλότερη.

Στα πλαίσια της συζήτησης του θέματος, ο γενικός διευθυντής του Υπουργείου Οικονομικών σημείωσε ότι από την εφαρμογή του προτεινόμενου μέτρου αναμένεται να προκύψει συνολική ετήσια εξοικονόμηση ύψους €201 εκατομμυρίων.

Στα πλαίσια της περεταίρω συζήτησης, η επιτροπή ζήτησε την άποψη του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας αναφορικά με τη συνταγματικότητα των προτεινόμενων ρυθμίσεων.

Συναφώς, ο Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας δήλωσε σχετικά ότι τη δεδομένη χρονική στιγμή απώτερος σκοπός είναι η σωτηρία του κράτους και, δεδομένων των ειδικών συνθηκών που επικρατούν, τα μέτρα που προτείνονται τυγχάνουν πλήρους στήριξης και θεωρούνται σύμφωνα με το σύνταγμα.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού υποβάλλει την παρούσα έκθεσή της στην ολομέλεια του σώματος για τη λήψη τελικής απόφασης.

5 Δεκεμβρίου 2012

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων