Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων για το νομοσχέδιο «Ο περί της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης του Μαυροβουνίου για την Αμοιβαία Προστασία Διαβαθμισμένων Πληροφοριών (Κυρωτικός) Νόμος του 2012»

Παρόντες:

Αβέρωφ Νεοφύτου, πρόεδρος Αθηνά Κυριακίδου
Χρήστος Στυλιανίδης Σοφοκλής Φυττής
Γιώργος Λουκαΐδης Δημήτρης Συλλούρης
Χρίστος Μέσης  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 16 και 23 Νοεμβρίου 2012. Στα πλαίσια των συνεδριάσεων αυτών κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Άμυνας, του Υπουργείου Εξωτερικών και του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας.

Σκοπός του υπό συζήτηση νομοσχεδίου είναι η κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης του Μαυροβουνίου για την Αμοιβαία Προστασία Διαβαθμισμένων Πληροφοριών, η οποία έτυχε διαπραγμάτευσης κατόπιν απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου με αριθμό 2/2009 και ημερομηνία 20 Μαΐου 2009 και υπογράφηκε στις 14 Μαρτίου 2012, κατόπιν απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου με αριθμό 7/2011 και ημερομηνία 20 Μαΐου 2011.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που τέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, η πιο πάνω απόφαση με αριθμό 2/2009 ενέκρινε τη διαπραγμάτευση, με σκοπό τη σύναψη συμφωνίας ασφάλειας για την ανταλλαγή και την αμοιβαία προστασία διαβαθμισμένων πληροφοριών με συγκεκριμένα κράτη, καθώς και με οποιοδήποτε άλλο κράτος κριθεί σκόπιμη η σύναψη τέτοιας συμφωνίας στο μέλλον.

Κατά την περαιτέρω συζήτηση επί του νομοσχεδίου που πραγματοποιήθηκε στην επιτροπή, ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Άμυνας ενημέρωσε την επιτροπή για τα ακόλουθα:

1. Η εν λόγω σύμβαση δεν περιορίζεται στη στρατιωτική συνεργασία, αλλά καλύπτει ευρύ φάσμα πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένων των τομέων του εξοπλισμού και της βιομηχανίας, καθώς και οποιωνδήποτε άλλων τομέων εντός των οποίων υπάρχει πιθανότητα να παραχθούν διαβαθμισμένες πληροφορίες.

2. Το κείμενο της συμφωνίας αυτής διαμορφώθηκε με βάση το κείμενο που χρησιμοποιεί η Ευρωπαϊκή Ένωση κατά τη διαπραγμάτευση τέτοιων συμφωνιών με τρίτες χώρες.

3. Η Δημοκρατία έχει ήδη υπογράψει διμερείς συμφωνίες παρόμοιας φύσεως με άλλες χώρες και βρίσκονται σε εξέλιξη διαπραγματεύσεις με αριθμό άλλων χωρών, με σκοπό τη σύναψη συμφωνίας ασφάλειας για την ανταλλαγή και την αμοιβαία προστασία διαβαθμισμένων πληροφοριών για συνομολόγηση σχετικής σύμβασης.

Όλοι οι παρευρισκόμενοι συμφώνησαν με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του υπό συζήτηση νομοσχεδίου.

Στη βάση των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση του νομοσχεδίου σε νόμο για την κατά νόμο κύρωση της συμφωνίας αυτής.

 

4 Δεκεμβρίου 2012

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων