Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων για το νομοσχέδιο «Ο περί της Σύμβασης για τη Φυσική Προστασία Πυρηνικού Υλικού και Πυρηνικών Εγκαταστάσεων (Τροποποιητικός) (Κυρωτικός) Νόμος του 2012»

Παρόντες:

Αβέρωφ Νεοφύτου, πρόεδρος Αθηνά Κυριακίδου
Χρήστος Στυλιανίδης Σοφοκλής Φυττής
Γιώργος Λουκαΐδης Δημήτρης Συλλούρης
Χρίστος Μέσης  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων μελέτησε το υπό συζήτηση νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 28 Σεπτεμβρίου και στις 23 Νοεμβρίου 2012. Στα πλαίσια των συνεδριάσεων αυτών κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, του Υπουργείου Εξωτερικών και του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας.

Σκοπός του υπό συζήτηση νομοσχεδίου είναι η κατά το άρθρο 169.2 νομοθετική κύρωση της Τροποποίησης της Σύμβασης για τη Φυσική Προστασία του Πυρηνικού Υλικού, η οποία υιοθετήθηκε και άνοιξε για υπογραφή στις 8 Ιουλίου 2005 στη Βιέννη και την οποία η Κύπρος υπέγραψε στις 8 Ιουλίου 2005.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που τέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, τα θέματα που καλύπτονται από τη σύμβαση ρυθμίζονται στην Κύπρο από τον Περί Προστασίας από Ιονίζουσες Ακτινοβολίες Νόμο και τους σχετικούς κανονισμούς που έχουν εκδοθεί δυνάμει του νόμου αυτού, καθώς και τους σχετικούς κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία είναι ήδη συμβαλλόμενο μέρος στη σύμβαση.

Σύμφωνα πάντα με τα πιο πάνω στοιχεία, η προσχώρηση της Κύπρου στην τροποποίηση της σύμβασης θα της δώσει την ευκαιρία να συμμετάσχει στις συνελεύσεις και συζητήσεις στο πλαίσιο της σύμβασης, θα ενισχύσει την εικόνα της διεθνώς και θα βελτιώσει το νομικό και γενικότερο πλαίσιο για φυσική προστασία των πυρηνικών υλικών, ώστε να διασφαλίζεται ότι δε θα χρησιμοποιούνται τέτοια υλικά για τρομοκρατικούς σκοπούς ή για άλλες κακόβουλες ενέργειες.

Κατά την περαιτέρω συζήτηση που πραγματοποιήθηκε επί του νομοσχεδίου ο εκπρόσωπος του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ενημέρωσε την επιτροπή για τα ακόλουθα:

1. Η Δημοκρατία ήδη δεσμεύεται από τις πρόνοιες της τροποποίησης της σύμβασης μέσω του κοινοτικού κεκτημένου, με το οποίο έχει ήδη εναρμονιστεί.

2. Όλα τα ραδιενεργά υλικά που χρησιμοποιούνται στην Κύπρο εισάγονται από το εξωτερικό για χρήση στους τομείς της ιατρικής, της βιομηχανίας, των κατασκευών και της έρευνας.

3. Ως αρμόδια αρχή για την εφαρμογή των προνοιών του νομοσχεδίου ορίζεται ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων μέσω της Υπηρεσίας Ελέγχου και Επιθεώρησης για Ακτινοβολίες του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας.

Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών ενημέρωσε την επιτροπή ότι μόνο τρία κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν έχουν κυρώσει ακόμα τη σύμβαση, καθώς και ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση ζητά επιτακτικά την κύρωσή της.

Όλοι οι παρευρισκόμενοι συμφώνησαν με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του υπό συζήτηση νομοσχεδίου.

Στη βάση των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση του νομοσχεδίου σε νόμο για την κατά νόμο κύρωση της τροποποίησης της σύμβασης.

4 Δεκεμβρίου 2012

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων