Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων για το νομοσχέδιο «Ο περί της Συμφωνίας μεταξύ του Υπουργείου Άμυνας της Κυπριακής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Άμυνας του Κράτους του Ισραήλ για την Αμοιβαία Προστασία Διαβαθμισμένων Πληροφοριών (Κυρωτικός) Νόμος του 2012»

Παρόντες:

Αβέρωφ Νεοφύτου, πρόεδρος Αθηνά Κυριακίδου
Χρήστος Στυλιανίδης Σοφοκλής Φυττής
Γιώργος Λουκαΐδης Δημήτρης Συλλούρης
Χρίστος Μέσης  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων μελέτησε το υπό συζήτηση νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 28 Σεπτεμβρίου και στις 23 Νοεμβρίου 2012. Στα πλαίσια των συνεδριάσεων αυτών κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Άμυνας και του Υπουργείου Εξωτερικών και του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας.

Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ του Υπουργείου Άμυνας της Κυπριακής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Άμυνας του Κράτους του Ισραήλ για την Αμοιβαία Προστασία Διαβαθμισμένων Πληροφοριών, η οποία έτυχε διαπραγμάτευσης κατόπιν απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου με αριθμό 2/2009, ημερομηνίας 20 Μαΐου 2009, και υπογράφτηκε στις 9 Ιανουαρίου 2012, κατόπιν απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου με αριθμό 72.258, ημερομηνίας 9 Σεπτεμβρίου 2011.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που τέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, με την πιο πάνω απόφαση με αριθμό 2/2009 εγκρίθηκε διαπραγμάτευση με σκοπό τη σύναψη συμφωνίας ασφάλειας για την ανταλλαγή και την αμοιβαία προστασία διαβαθμισμένων πληροφοριών με συγκεκριμένα κράτη, καθώς και με οποιοδήποτε άλλο κράτος κριθεί σκόπιμη η σύναψη τέτοιας συμφωνίας στο μέλλον.

Κατά την περαιτέρω συζήτηση που πραγματοποιήθηκε επί του νομοσχεδίου, ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Άμυνας ενημέρωσε την επιτροπή για τα ακόλουθα:

1. Η εν λόγω σύμβαση δεν περιορίζεται στη στρατιωτική συνεργασία, αλλά καλύπτει ευρύ φάσμα πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένων των τομέων του εξοπλισμού και της βιομηχανίας, καθώς και οποιωνδήποτε άλλων τομέων εντός των οποίων υπάρχει πιθανότητα να παραχθούν διαβαθμισμένες πληροφορίες.

2. Το κείμενο της συμφωνίας αυτής διαμορφώθηκε με βάση το κείμενο που χρησιμοποιεί η Ευρωπαϊκή Ένωση κατά τη διαπραγμάτευση τέτοιων συμφωνιών με τρίτες χώρες.

3. Η Δημοκρατία έχει ήδη υπογράψει διμερείς συμφωνίες παρόμοιας φύσεως με άλλες χώρες και βρίσκονται σε εξέλιξη διαπραγματεύσεις με αριθμό άλλων χωρών, με σκοπό τη σύναψη συμφωνίας ασφάλειας για την ανταλλαγή και την αμοιβαία προστασία διαβαθμισμένων πληροφοριών για συνομολόγηση σχετικής σύμβασης.

Η εκπρόσωπος του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας ενημέρωσε την επιτροπή ότι οι συμφωνίες αυτές ρυθμίζουν τον τρόπο με τον οποίο διενεργείται η ανταλλαγή διαβαθμισμένων πληροφοριών, χωρίς όμως να επηρεάζουν τον τρόπο με τον οποίο καθορίζεται οποιαδήποτε πληροφορία ως διαβαθμισμένη.

Όλοι οι παρευρισκόμενοι συμφώνησαν με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του νομοσχεδίου.

Στη βάση των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων διαμόρφωσε τις ακόλουθες θέσεις:

Ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής βουλευτές των κοινοβουλευτικών ομάδων του Δημοκρατικού Συναγερμού και του Δημοκρατικού Κόμματος και το μέλος της επιτροπής βουλευτής του Ευρωπαϊκού Κόμματος τάχθηκαν υπέρ της ψήφισης του νομοσχεδίου σε νόμο για την κατά νόμο κύρωση της συμφωνίας.

Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου στην ολομέλεια του σώματος.

Στη βάση των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων εισηγείται κατά πλειοψηφία στη Βουλή την ψήφιση του νομοσχεδίου σε νόμο για την κατά νόμο κύρωση της συμφωνίας.

 

 

4 Δεκεμβρίου 2012

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων