Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για το νομοσχέδιο «Ο περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Τροποποιητικός) (Αρ. 4) Νόμος του 2012»

Παρόντες:

Αντρέας Φακοντής, πρόεδρος Μάριος Μαυρίδης
Σκεύη Κούτρα Κουκουμά Ανδρέας Πιτσιλλίδης
Πανίκκος Σταυριανός Αθηνά Κυριακίδου
Χρήστος Στυλιανίδης Ρούλα Μαυρονικόλα

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων εξέτασε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 5 και 12 Νοεμβρίου 2012. Στην πρώτη συνεδρία κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής ο διευθυντής και ο αναλογιστής των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, εκπρόσωποι του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, της συνδικαλιστικής οργάνωσης ΠΕΟ και της εργοδοτικής οργάνωσης ΟΕΒ. Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις ΣΕΚ και ΔΕΟΚ και η εργοδοτική οργάνωση ΚΕΒΕ, παρ’ όλο που κλήθηκαν, δεν εκπροσωπήθηκαν στη συνεδρία της επιτροπής.

Σκοπός του παρόντος νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του βασικού νόμου για τις κοινωνικές ασφαλίσεις, έτσι ώστε να είναι δυνατή η μεταφορά ποσού €50 εκατομ. από το Λογαριασμό Συμπληρωματικών Συντάξεων στο Λογαριασμό Παροχών Ανεργίας, με σκοπό την κάλυψη του ελλείμματος που παρουσιάζει ο Λογαριασμός Παροχών Ανεργίας για το 2012.

Σύμφωνα με τους εκπροσώπους του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, καθώς και την εισηγητική έκθεση που συνοδεύει το νομοσχέδιο, η αύξηση στον αριθμό των ανέργων κατά τα έτη 2009, 2010 και 2011 είχε ως αποτέλεσμα την κατακόρυφη αύξηση της δαπάνης του επιδόματος ανεργίας και λόγω της αύξησης αυτής αναμένεται ότι το αποθεματικό του Λογαριασμού Παροχών Ανεργίας θα έχει κατά την 31η Δεκεμβρίου 2012 χρεωστικό υπόλοιπο που θα κυμαίνεται μεταξύ €37,4 εκατομ. και €43,2 εκατομ. Οι ίδιοι εκπρόσωποι ενημέρωσαν την επιτροπή ότι η προτεινόμενη μεταφορά των €50 εκατομ. από το Λογαριασμό Συμπληρωματικών Συντάξεων στο Λογαριασμό Παροχών Ανεργίας τέθηκε υπόψη τόσο του Συμβουλίου Κοινωνικών Ασφαλίσεων, κατά τη συνεδρία του ημερομηνίας 20 Ιουνίου 2012, όσο και του Εργατικού Συμβουλευτικού Σώματος, κατά τη συνεδρία του ημερομηνίας 19 Ιουλίου 2012, και ότι τα δύο σώματα εξέφρασαν τη συμφωνία τους με την προτεινόμενη τροποποίηση.

Περαιτέρω, ο αναλογιστής επισήμανε ότι ο Λογαριασμός Συμπληρωματικών Συντάξεων έχει τα πιο μεγάλα αποθεματικά και ότι μακροπρόθεσμα η μεταφορά των €50 εκατομ. στο Λογαριασμό Παροχών Ανεργίας δε θα επηρεάσει τη βιωσιμότητα του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Οι εκπρόσωποι της συνδικαλιστικής οργάνωσης ΠΕΟ και της εργοδοτικής οργάνωσης ΟΕΒ εξέφρασαν τη συμφωνία των οργανώσεών τους με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του νομοσχεδίου.

Η συνδικαλιστική οργάνωση ΣΕΚ διαμήνυσε τη συμφωνία της με το υπό εξέταση νομοσχέδιο με επιστολή της προς την επιτροπή ημερομηνίας 31ης Οκτωβρίου 2012.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, υιοθετεί τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του νομοσχεδίου, γι’ αυτό και ομόφωνα εισηγείται την ψήφισή του σε νόμο, αφού τροποποιηθεί ο τίτλος του, ώστε να αναφέρεται ως «Ο περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2012».

19 Νοεμβρίου 2012

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων