Αρχείο

    

Δεύτερη συμπληρωματική έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών για το νομοσχέδιο «Ο περί Πιστοποιούντων Υπαλλήλων Νόμος του 2011»

Παρόντες:

Γιάννος Λαμάρης, πρόεδρος Νεόφυτος Κωνσταντίνου
Στέλλα Μισιαούλη Δημητρίου Σοφοκλής Φυττής
Ανδρέας Κυπριανού Φειδίας Σαρίκας
Ιωνάς Νικολάου Δημήτρης Συλλούρης
Κυριάκος Χατζηγιάννης Γιώργος Περδίκης

Όπως είναι γνωστό, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών ετοίμασε έκθεση για το υπό αναφορά νομοσχέδιο για την ολομέλεια της Βουλής, ημερομηνίας 10 Ιουλίου 2012, και συμπληρωματική έκθεση, ημερομηνίας 2 Οκτωβρίου 2012. Η ολομέλεια της Βουλής σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 4 Οκτωβρίου 2012, αποδέχθηκε αίτημα για αναβολή της συζήτησης του υπό αναφορά θέματος.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών εξέτασε το νομοσχέδιο αυτό σε τρεις νέες συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 11, 18 και 25 Οκτωβρίου 2012, στα πλαίσια των οποίων έγινε περαιτέρω ανταλλαγή απόψεων γύρω από το όλο θέμα.

Στα πλαίσια των πιο πάνω συνεδριάσεων την επιτροπή απασχόλησαν και τροπολογίες που κατέθεσαν ενώπιόν της οι κοινοβουλευτικές ομάδες του Δημοκρατικού Κόμματος και του Δημοκρατικού Συναγερμού στις 19 Σεπτεμβρίου 2012. Οι τροπολογίες αυτές αφορούν κυρίως το όριο ηλικίας για διορισμό και τερματισμό των υπηρεσιών πιστοποιούντος υπαλλήλου, διάφορα ασυμβίβαστα ως προς την άσκηση των υπηρεσιών του πιστοποιούντος υπαλλήλου, την έδρα άσκησης των εργασιών του, τα δικαιώματα για την πιστοποίηση εγγράφων και τη μεταβατική ρύθμιση της άσκησης των εργασιών των πιστοποιούντων υπαλλήλων, όταν το υπό εξέταση νομοσχέδιο ψηφιστεί σε νόμο και τεθούν σε ισχύ οι πρόνοιές του.

Υπό το φως των πιο πάνω, ο πρόεδρος και τα μέλη της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών διαμόρφωσαν τις πιο κάτω θέσεις:

1. Ο πρόεδρος και το μέλος της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις εισηγούνται να διορίζονται ως πιστοποιούντες υπάλληλοι πρόσωπα που συμπληρώνουν το εικοστό πέμπτο έτος της ηλικίας τους, όπως προβλέπει το υπό αναφορά νομοσχέδιο που κατέθεσε η κυβέρνηση, και να ανακαλείται κάθε τέτοιος διορισμός με τη συμπλήρωση του εξηκοστού πέμπτου έτους της ηλικίας τους, αντί του εβδομηκοστού έτους της ηλικίας που προνοεί το υπό αναφορά νομοσχέδιο. Περαιτέρω, το τέλος των δύο ευρώ που προνοείται στο νομοσχέδιο για κάθε υπογραφή ή σφραγίδα πιστοποιούντος υπαλλήλου να παραμείνει και η μεταβατική περίοδος για το διορισμό πιστοποιούντων υπαλλήλων, μετά την ψήφιση του νομοσχεδίου σε νόμο, να παραμείνει στους τρεις μήνες, όπως προνοεί το νομοσχέδιο αυτό.

Για τις εισηγήσεις αυτές η κοινοβουλευτική ομάδα ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις θα καταθέσει σχετικές τροπολογίες.

2. Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές των κοινοβουλευτικών ομάδων του Δημοκρατικού Συναγερμού και του Δημοκρατικού Κόμματος εισηγούνται την κατά πλειοψηφία διαμόρφωση του νομοσχεδίου ως ακολούθως:

α. Να απαλειφθεί από το νομοσχέδιο ο χρονικός περιορισμός των δέκα ετών για σκοπούς διορισμού πιστοποιούντος υπαλλήλου και περαιτέρω ο διορισμός αυτός να ανακαλείται με τη συμπλήρωση της ηλικίας των εβδομήντα ετών.

β. Να προστεθεί στο νομοσχέδιο νέα απαγόρευση για το διορισμό ως πιστοποιούντων υπαλλήλων των προέδρων των διοικητικών συμβουλίων των ημικρατικών οργανισμών ή όσων εργοδοτούνται σε λογιστικά ή ελεγκτικά γραφεία, ενώ να επιτρέπεται τέτοιος διορισμός για τους δημοτικούς συμβούλους και τους κοινοτάρχες και τα μέλη κοινοτικών συμβουλίων.

γ. Να διαγραφεί η πρόνοια για το ποσό των δύο ευρώ για κάθε πιστοποίηση εγγράφου.

δ. Η μεταβατική διάταξη για τη ρύθμιση της κατάστασης μετά την έναρξη ισχύος του υπό ψήφιση νόμου να καθοριστεί στους έξι μήνες, στη διάρκεια των οποίων ο υπουργός να ανακαλεί μόνο τους διορισμούς πιστοποιούντων υπαλλήλων που δεν πληρούν τα υπό του νόμου καθοριζόμενα τυπικά προσόντα ή έχουν ασυμβίβαστο ή κώλυμα.

3. Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ, του Ευρωπαϊκού Κόμματος και του Κινήματος Οικολόγων Περιβαλλοντιστών επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν κατά τη συζήτηση του θέματος στην ολομέλεια της Βουλής.

 

 

30 Οκτωβρίου 2012

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων