Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας για την πρόταση νόμου που τιτλοφορείται «Ο περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2011»

Παρόντες:

Γεώργιος Τάσου, αναπλ. πρόεδρος

Μη μέλη της επιτροπής:

Ευθύμιος Δίπλαρος

Σκεύη Κούτρα Κουκουμά

Γιώργος Λουκαΐδης

Χριστάκης Τζιοβάνης

Αντρέας Καυκαλιάς

Σωτήρης Σαμψών

Αθηνά Κυριακίδου

Κυριάκος Χατζηγιάννης

Γεώργιος Προκοπίου

Μάριος Μαυρίδης

Γιώργος Βαρνάβα

Σοφοκλής Φυττής

 

Ζαχαρίας Κουλίας

Η πιο πάνω πρόταση νόμου κατατέθηκε στη Βουλή των Αντιπροσώπων στις 30 Ιουνίου 2011 από τα μέλη της κ. Ζαχαρία Κουλία, Γιώργο Βαρνάβα, Σωτήρη Σαμψών, Νίκο Κουτσού και Κυριάκο Χατζηγιάννη, βουλευτές εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου.

Η εν λόγω πρόταση νόμου αρχικά εξετάστηκε από την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας, στην οποία είχε παραπεμφθεί από την ολομέλεια του σώματος, σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 10 Ιουλίου 2012, και στη συνέχεια εξετάστηκε σε δύο κοινές συνεδρίες της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας και της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Προσφύγων-Εγκλωβισμένων-Αγνοουμένων-Παθόντων, που πραγματοποιήθηκαν στις 10 Οκτωβρίου και στις 13 Νοεμβρίου 2012.

Στα πλαίσια των πιο πάνω συνεδριάσεων των επιτροπών κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιόν τους εκπρόσωποι του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, της Επιτροπής Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (ΕΕΥ), της ΠΟΕΔ, της ΟΕΛΜΕΚ, της Σχολικής Εφορείας Ριζοκαρπάσου, του Συνδέσμου Γονέων Καρπασίας, του σωματείου Ελεύθερη Ενιαία Καρπασία, του σωματείου Το Ριζοκάρπασο, της Συντονιστικής Επιτροπής Καρπασίας και του Συνδέσμου Παιδιών Εγκλωβισμένων Καρπασίας.

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας Νόμου, έτσι ώστε τα τέκνα εγκλωβισμένων που είναι υποψήφια για διορισμό ή έχουν ήδη διοριστεί στη δημόσια εκπαιδευτική υπηρεσία και έχουν φοιτήσει ως μαθητές σε σχολεία στις κατεχόμενες περιοχές να δύνανται κατά προτεραιότητα, εάν το επιθυμούν, να υπηρετήσουν ως εκπαιδευτικοί στα σχολεία αυτά.

Επισημαίνεται ότι το θέμα του τρόπου επιλογής των δασκάλων που διορίζονται στο σχολείο του Ριζοκαρπάσου είχε εξεταστεί πρόσφατα από την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Προσφύγων-Εγκλωβισμένων-Αγνοουμένων-Παθόντων υπό τη μορφή αυτεπάγγελτου θέματος.

Όλοι οι εισηγητές της υπό αναφορά πρότασης νόμου δήλωσαν ότι υφίσταται ανάγκη άμεσης στήριξης των κατεχόμενων σχολείων, καθώς και των μαθητών που φοιτούν σε αυτά, γι’ αυτό και κρίνεται σκόπιμη η προώθηση της ψήφισης της εν λόγω πρότασης νόμου σε νόμο.

Στα πλαίσια της πρώτης συνεδρίας, οι εκπρόσωποι του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού δήλωσαν ότι με τον τρόπο που είναι διατυπωμένη η πρόταση νόμου υφίσταται θέμα διάκρισης υπέρ των εκπαιδευτικών που είναι τέκνα εγκλωβισμένων. Επιπρόσθετα, υφίσταται θέμα απειρίας των πρωτοδιόριστων εκπαιδευτικών, γεγονός το οποίο αποτελεί ανασταλτικό παράγοντα για το εκπαιδευτικό έργο.

Ο εκπρόσωπος της ΕΕΥ εξέφρασε την άποψη ότι το θέμα του διορισμού εκπαιδευτικών στα σχολεία του Ριζοκαρπάσου πρέπει να προωθηθεί άμεσα με νομοθετική ρύθμιση. Όπως επισήμανε ο ίδιος, για την εύρυθμη λειτουργία των σχολείων αυτών έχουν δοθεί μικρής διάρκειας συμβόλαια χωρίς οποιαδήποτε περαιτέρω δέσμευση. Όπως επίσης τόνισε ο ίδιος, η κατάσταση στα κατεχόμενα είναι ιδιάζουσα και ο διορισμός των εν λόγω εκπαιδευτικών κρίθηκε αναγκαίος για την απρόσκοπτη και εύρυθμη λειτουργία των σχολείων αυτών. Επιπρόσθετα, ο πιο πάνω εκπρόσωπος εισηγήθηκε ορισμένες βελτιωτικές αλλαγές στο κείμενο της πρότασης νόμου, με τις οποίες ρυθμίζονται καλύτερα ορισμένες αδυναμίες που είχαν εντοπιστεί σε σχέση με το θέμα της διάκρισης, καθώς και της απειρίας που επισημάνθηκε πιο πάνω από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού. Ειδικότερα, οι βελτιωτικές αυτές αλλαγές προβλέπουν ότι ο αριθμός των εκπαιδευτικών δε θα υπερβαίνει το 50% του συνόλου των εκεί υπηρετούντων εκπαιδευτικών, καθώς και ότι δε θα υπερβαίνει το 50% της κάθε ειδικότητας. Επίσης, οι εκπαιδευτικοί αυτοί δε θα μπορούν να μετατεθούν στις ελεύθερες περιοχές.

Η εκπρόσωπος της Νομικής Υπηρεσίας, αφού υπογράμμισε ότι η διατύπωση της πρότασης νόμου παρουσιάζει ασάφειες, επισήμανε ότι εγείρεται θέμα αντισυνταγματικότητας, διότι οι πρόνοιές της συγκρούονται με το άρθρο 28 του συντάγματος. Ειδικότερα, όπως δήλωσε, οι πρόνοιές της περιλαμβάνουν διάκριση υπέρ μίας κατηγορίας προσώπων κατά τρόπο παρόμοιο με αυτόν με τον οποίο ρυθμίστηκαν στο παρελθόν άλλα νομοθετικά θέματα που αφορούσαν τους παθόντες και τους αναπήρους, πρόνοιες των οποίων κρίθηκαν ως αντισυνταγματικές.

Οι εκπρόσωποι του σωματείου Ελεύθερη Ενιαία Καρπασία, του σωματείου Το Ριζοκάρπασο, της Συντονιστικής Επιτροπής Καρπασίας και της Σχολικής Εφορείας Ριζοκαρπάσου συμφώνησαν με το σκοπό της πρότασης νόμου και δήλωσαν ότι τα παιδιά των εγκλωβισμένων πρέπει να τύχουν άμεσης στήριξης. Ορισμένοι από τους πιο πάνω εκπροσώπους κατέθεσαν και γραπτά υπομνήματα με τις απόψεις τους.

Επισημαίνεται ότι ο εκπρόσωπος της Συντονιστικής Επιτροπής Καρπασίας και ο εκπρόσωπος του Συνδέσμου Παιδιών Εγκλωβισμένων Καρπασίας δε συμφώνησαν με τις εισηγήσεις της ΕΕΥ όσον αφορά τον καθορισμό ποσοστού σε σχέση με το διορισμό των εν λόγω εκπαιδευτικών.

Οι εκπρόσωποι της ΟΕΛΜΕΚ και της ΠΟΕΔ εξέφρασαν ορισμένες επιφυλάξεις σε σχέση με τις πρόνοιες της πρότασης νόμου, επισημαίνοντας την ανάγκη διασαφήνισης ορισμένων σημείων, μεταξύ των οποίων και του ότι ο διορισμός αυτός δε θα θεωρείται μόνιμος αλλά ορισμένης διάρκειας και, όταν θα τερματίζεται το συμβόλαιο, θα συνεχίζεται η σειρά στον κατάλογο διοριστέων.

Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού δήλωσε ότι, εάν εξευρεθεί τρόπος υπερπήδησης του κωλύματος της αντισυνταγματικότητας και υπάρξουν οι αναγκαίες συγκλίσεις, το υπουργείο θα συμφωνήσει με την προώθηση της πρότασης νόμου.

Στα πλαίσια της δεύτερης κοινής συνεδρίας των δύο πιο πάνω επιτροπών καταβλήθηκε προσπάθεια για περαιτέρω βελτίωση της εν λόγω πρότασης νόμου, ώστε να προωθηθεί το συντομότερο δυνατό για ψήφιση. Ειδικότερα, οι βελτιώσεις αυτές αφορούν τις ακόλουθες προσθήκες, οι οποίες ενσωματώθηκαν στο κείμενο της πρότασης νόμου:

1. Η εφαρμογή της προτεινόμενης ρύθμισης προβλέπεται να γίνεται μέχρι τον τερματισμό της έκρυθμης κατάστασης που προκάλεσε η τούρκικη κατοχή εδαφών της Κυπριακής Δημοκρατίας.

2. Δικαιούχοι εκπαιδευτικοί να είναι κατά προτεραιότητα, εκτός από τα τέκνα εγκλωβισμένων, κάτι που ήδη προβλέπεται στην εν λόγω πρόταση νόμου, και οι σύζυγοι, καθώς και τα εγγόνια εγκλωβισμένων.

3. Ο διορισμός των εν λόγω εκπαιδευτικών, οι οποίοι δε θα δύνανται να υπηρετούν στα σχολεία αυτά πέραν των τριών χρόνων, να γίνεται με ειδικό συμβόλαιο.

4. Ο αριθμός των εκπαιδευτικών που θα υπηρετούν στα κατεχόμενα να μην υπερβαίνει το 50% του συνόλου των υπηρετούντων εκπαιδευτικών ούτε το 50% της κάθε ειδικότητας. Παράλληλα, διευκρινίζεται ότι στην τελευταία περίπτωση, όταν κατά τον υπολογισμό του 50% υπάρχει κλασματικό υπόλοιπο, ο αριθμός θα στρογγυλοποιείται προς τα άνω, δίδοντας προτεραιότητα στους δικαιούχους της πρότασης νόμου.

5. Οι ήδη υπηρετούντες στα εν λόγω σχολεία εκπαιδευτικοί να έχουν τη δυνατότητα, στις περιπτώσεις που δεν υπάρχουν ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί, να παραμένουν και πέραν των τριών χρόνων.

Η εκπρόσωπος της Νομικής Υπηρεσίας δήλωσε ότι εμμένει στις αρχικές της θέσεις ως προς το κώλυμα της αντισυνταγματικότητας. Επίσης, ανέφερε ότι η προσθήκη πρόνοιας με την οποία παρουσιάζεται η προτεινόμενη ρύθμιση ως δίκαιο της ανάγκης δε βοηθά λόγω της μεγάλης χρονικής διάρκειας που έχει μεσολαβήσει από την τούρκικη εισβολή. Η θέση αυτή, όπως επισήμανε η ίδια, προκύπτει και από τη νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, γι’ αυτό και κρίνεται σκόπιμο να αποφεύγεται η επίκλησή της.

Με βάση τα πιο πάνω, όλα τα μέλη της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας έκριναν σκόπιμη την προώθηση για συζήτηση της εν λόγω πρότασης νόμου στην ολομέλεια του σώματος λόγω της άμεσης ανάγκης που υπάρχει για απρόσκοπτη και εύρυθμη λειτουργία των σχολείων στα κατεχόμενα.

Όλες οι πλευρές επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν επί του κειμένου της πρότασης νόμου όπως αυτή έχει τελικά διαμορφωθεί κατά τη συζήτησή της στην ολομέλεια του σώματος.

13 Νοεμβρίου 2012

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων