Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών για τους κανονισμούς «Οι περί Υπουργείου Υγείας, Διοίκηση - Διεύθυνση Νοσηλευτικών Υπηρεσιών, Νοσηλευτικός Κλάδος Ψυχικής Υγείας - Θέσεις Προϊστάμενου/ης Νοσηλευτικού Λειτουργού και Βοηθού Προϊστάμενου/ης Νοσηλευτικού Λειτουργού (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2012»

Παρόντες:

Ιωνάς Νικολάου, πρόεδρος Νικόλας Παπαδόπουλος
Γεώργιος Γεωργίου Αντώνης Αντωνίου
Άριστος Δαμιανού  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών μελέτησε τους πιο πάνω κανονισμούς σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 7 Νοεμβρίου 2012. Στη συνεδρίαση αυτή κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Υγείας, του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού του Υπουργείου Οικονομικών και της ΠΑΣΥΔΥ.

Σκοπός των πιο πάνω κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται με βάση τις πρόνοιες των άρθρων 27 και 87 του περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμου, είναι η τροποποίηση των υφιστάμενων σχεδίων υπηρεσίας για τις θέσεις Προϊστάμενου/ης Νοσηλευτικού Λειτουργού και Βοηθού Προϊστάμενου/ης Νοσηλευτικού Λειτουργού στο Υπουργείο Υγείας, Διοίκηση-Διεύθυνση Νοσηλευτικών Υπηρεσιών, Νοσηλευτικός Κλάδος Ψυχικής Υγείας, ώστε η ισχύς της σημείωσης που περιλαμβάνεται σ’ αυτά να ανανεωθεί για τρία περαιτέρω χρόνια.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα στοιχεία που τέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, το σχέδιο υπηρεσίας για τη θέση Προϊστάμενου/ης Νοσηλευτικού Λειτουργού περιλαμβάνει σημείωση σύμφωνα με την οποία για τα πρώτα τρία χρόνια μετά την έγκρισή του, αν δεν υπάρχουν υποψήφιοι με το απαιτούμενο προσόν της τριετούς τουλάχιστον υπηρεσίας στη θέση Βοηθού Προϊστάμενου/ης Νοσηλευτικού Λειτουργού, να μπορούν να είναι υποψήφιοι και υπάλληλοι με τριετή τουλάχιστον συνολική υπηρεσία στις θέσεις Βοηθού Προϊστάμενου/ης Νοσηλευτικού Λειτουργού και Πρώτου/ης Νοσηλευτικού Λειτουργού. Επιπρόσθετα, ανάλογη σημείωση περιλαμβάνεται και στο υφιστάμενο σχέδιο υπηρεσίας για τη θέση Βοηθού Προϊστάμενου/ης Νοσηλευτικού Λειτουργού.

Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, η συνέχιση της ισχύος των πιο πάνω σημειώσεων για ακόμη τρία χρόνια απαιτείται, έτσι ώστε να καταστεί δυνατή η πλήρωση των υφιστάμενων κενών θέσεων στις εν λόγω βαθμίδες, για σκοπούς ομαλής και απρόσκοπτης διοίκησης του νοσηλευτικού προσωπικού στα κρατικά νοσηλευτήρια και στις εξωτερικές δομές.

Σημειώνεται ότι όλοι όσοι παρευρέθηκαν στη συνεδρία της επιτροπής συμφώνησαν με τις προτεινόμενες τροποποιήσεις.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών ομόφωνα εισηγείται την έγκριση των υπό συζήτηση κανονισμών, όπως αυτοί έχουν κατατεθεί από την εκτελεστική εξουσία.

 

 

 

 

 

12 Νοεμβρίου 2012

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων