Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο «Ο περί Βεβαιώσεως και Εισπράξεως Φόρων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2012»

Παρόντες:

Νικόλας Παπαδόπουλος, πρόεδρος Πάμπος Παπαγεωργίου
Αβέρωφ Νεοφύτου Νίκος Νικολαΐδης
Μάριος Μαυρίδης Νίκος Κουτσού
Χάρης Γεωργιάδης Γιώργος Περδίκης
Σταύρος Ευαγόρου  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 5 και 12 Νοεμβρίου 2012. Στην πρώτη συνεδρίαση της επιτροπής παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Τμήματος Εσωτερικών Προσόδων (ΤΕΠ), του Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου (ΣΕΛΚ), του Συνδέσμου Πτυχιούχων Εγκεκριμένων Λογιστών Ελεγκτών Κύπρου (ΣΠΕΛΕΚ), του Συνδέσμου Ανεξάρτητων Λογιστών Κύπρου (ΣΑΛΚ), του Παγκύπριου Συνδέσμου Μικρών Επιχειρήσεων και Αυτοεργοδοτουμένων (ΠΑΣΥΜΕ) και της ΟΕΒ.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η τροποποίηση του περί Βεβαιώσεως και Εισπράξεως Φόρων Νόμου, ώστε να μειωθεί ο διοικητικός φόρτος των επιχειρήσεων.

Ειδικότερα, με τον προτεινόμενο νόμο, του οποίου η έναρξη ισχύος αρχίζει την 1η Ιανουαρίου 2013, σκοπείται:

1. η μείωση του χρόνου υποχρεωτικής τήρησης από τις επιχειρήσεις βιβλίων, καθώς και σχετικών με τη φορολογική δήλωση εγγράφων από επτά σε έξι χρόνια,

2. η μείωση του αριθμού των δόσεων προσωρινής φορολογίας από τρεις σε δύο, η οποία θα καταβάλλεται την 31η Ιουλίου και την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους,

3. η ηλεκτρονική υποβολή του εντύπου Δήλωση Εργοδότη (Ε.Πρ.7), χωρίς την ανάγκη προσωπικής παρουσίας στα κατά τόπους γραφεία του Τμήματος Εσωτερικών Προσόδων και

4. η δυνατότητα παράτασης κατά τρεις ημερολογιακούς μήνες της καθορισμένης προθεσμίας υποβολής της εν λόγω δήλωσης από τον εργοδότη.

Κατά τη συζήτηση του θέματος, η εκπρόσωπος του ΤΕΠ ενημέρωσε την επιτροπή ότι η προτεινόμενη τροποποίηση προωθείται στα πλαίσια των προσπαθειών του κράτους για βελτίωση του ρυθμιστικού πλαισίου, το οποίο αποτελεί στόχο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συναφώς, η Κυπριακή Δημοκρατία έχει δεσμευτεί, μετά και την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου κατά το έτος 2008, για μείωση του διοικητικού φόρτου των επιχειρήσεων κατά 20% μέχρι το τέλος του έτους 2012.

Περαιτέρω, η ίδια εκπρόσωπος σημείωσε σχετικά ότι η ανάγκη για τροποποίηση της εν λόγω νομοθεσίας προέκυψε στη βάση των αποτελεσμάτων της μελέτης που διενήργησε ελεγκτικός οίκος προς όφελος του κράτους, με αντικείμενο τη μείωση του διοικητικού φόρτου στην Κυπριακή Δημοκρατία.

Στα πλαίσια της περαιτέρω συζήτησης, η επιτροπή ζήτησε από την εκπρόσωπο του ΤΕΠ την κατάθεση της μελέτης που διενεργήθηκε από τον ελεγκτικό οίκο, η οποία και κατατέθηκε στην επιτροπή στις 5 Νοεμβρίου 2012.

Όλοι οι παρευρισκόμενοι συμφώνησαν με τις διατάξεις του προτεινόμενου νόμου.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, ομόφωνα εισηγείται την ψήφιση του νομοσχεδίου σε νόμο όπως αυτό κατατέθηκε από την εκτελεστική εξουσία.

13 Νοεμβρίου 2012

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων