Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων για το νομοσχέδιο «Ο περί της Συμφωνίας μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και του Κράτους του Ισραήλ για Συνεργασία στους Τομείς των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και της Ενεργειακής Απόδοσης (Κυρωτικός) Νόμος του 2012»

Παρόντες:

Αβέρωφ Νεοφύτου, πρόεδρος Σοφοκλής Φυττής
Γιώργος Λουκαΐδης Φειδίας Σαρίκας
Χρίστος Μέσης Δημήτρης Συλλούρης
Αδάμος Αδάμου  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 28 Σεπτεμβρίου και στις 2 Νοεμβρίου 2012. Στα πλαίσια της πρώτης συνεδρίασης κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Εξωτερικών, του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού και του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας.

Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η δυνάμει του άρθρου 169.2 του Συντάγματος της Κυπριακής Δημοκρατίας κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και του Κράτους του Ισραήλ για Συνεργασία στους Τομείς των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και της Ενεργειακής Απόδοσης, η οποία υπογράφηκε στη Λευκωσία στις 3 Νοεμβρίου 2011.

Σύμφωνα με το επεξηγηματικό σημείωμα που συνοδεύει το νομοσχέδιο, σκοπός της συμφωνίας είναι η συνεργασία των αρμόδιων κρατικών αρχών μέσω της ανταλλαγής γνώσεων και εμπειριών αναφορικά με τα ακόλουθα:

1. Την εγκατάσταση και λειτουργία συστημάτων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, καθώς και την ετοιμασία και διαχείριση σχεδίων χορηγιών και επιδότησης στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και της ενεργειακής απόδοσης.

2. Τη σύνταξη και έκδοση νόμων και κανονισμών στον τομέα της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων, των οικιακών συσκευών και της κατηγοριοποίησής τους, την ανάπτυξη κατάλληλης μεθοδολογίας και κατάλληλου λογισμικού για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων στον οικιακό τομέα, την προετοιμασία της ενεργειακής πιστοποίησης των κτιρίων, τους ενεργειακούς ελέγχους και τη διενέργεια μελετών για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης, καθώς και την επιθεώρηση λεβήτων και συστημάτων κλιματισμού.

3. Τους εργαστηριακούς ελέγχους ηλιακών συστημάτων θέρμανσης νερού.

Κατά τη συζήτηση που πραγματοποιήθηκε ενώπιον της επιτροπής, η εκπρόσωπος του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ενημέρωσε την επιτροπή ότι η συμφωνία έχει ήδη κυρωθεί από το κράτος του Ισραήλ και έχει συσταθεί η ομάδα που θα λειτουργεί ως σημείο επαφής δυνάμει της συμφωνίας.

Όλοι οι παρευρισκόμενοι συμφώνησαν με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του νομοσχεδίου.

Στη βάση των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση του νομοσχεδίου σε νόμο για την κατά νόμο κύρωση της συμφωνίας.

 

13 Νοεμβρίου 2012

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων