Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων για το νομοσχέδιο «Ο περί του Τρίτου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Εκδόσεως Φυγοδίκων (Κυρωτικός) Νόμος του 2012»

Παρόντες:

Αβέρωφ Νεοφύτου, πρόεδρος Σοφοκλής Φυττής
Γιώργος Λουκαΐδης Φειδίας Σαρίκας
Χρίστος Μέσης Δημήτρης Συλλούρης
Αδάμος Αδάμου  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 28 Σεπτεμβρίου και στις 2 Νοεμβρίου 2012. Στα πλαίσια της πρώτης συνεδρίασης κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Εξωτερικών, του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, της Αστυνομίας Κύπρου και του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας.

Σκοπός του υπό συζήτηση νομοσχεδίου είναι η δυνάμει του άρθρου 169.2 του συντάγματος κύρωση του Τρίτου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση Εκδόσεως Φυγοδίκων, που υπογράφηκε από την Κυπριακή Δημοκρατία στις 8 Σεπτεμβρίου 2011, μετά την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου με αριθμό 71.719, ημερομηνίας 8 Φεβρουαρίου 2011.

Σύμφωνα με το επεξηγηματικό σημείωμα που συνοδεύει το υπό συζήτηση νομοσχέδιο, το εν λόγω πρωτόκολλο εισάγει απλουστευμένη και ταχεία διαδικασία έκδοσης στις περιπτώσεις κατά τις οποίες το καταζητούμενο πρόσωπο το οποίο είναι το υποκείμενο αίτησης για έκδοση συγκατατίθεται στην έκδοσή του.

Κατά τη συζήτηση που πραγματοποιήθηκε ενώπιον της επιτροπής η εκπρόσωπος του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως τόνισε ότι απώτερος σκοπός του πρωτοκόλλου είναι η αύξηση της αποτελεσματικότητας της διαδικασίας έκδοσης, με την εισαγωγή σύντομων και ταχύτερων διαδικασιών σε περίπτωση που το καταζητούμενο πρόσωπο συγκατατίθεται στην έκδοσή του.

Όλοι οι παρευρισκόμενοι συμφώνησαν με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του υπό συζήτηση νομοσχεδίου.

Στη βάση των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων ομόφωνα εισηγείται την ψήφιση του νομοσχεδίου σε νόμο για την κατά νόμο κύρωση του Τρίτου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Εκδόσεως Φυγοδίκων.

 

12 Νοεμβρίου 2012

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων