Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων για το νομοσχέδιο «Ο περί της Συμφωνίας των Αντιπροσώπων των Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που συνήλθαν στα πλαίσια του Συμβουλίου, σχετικά με την Προστασία Διαβαθμισμένων Πληροφοριών οι οποίες ανταλλάσσονται προς το συμφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Κυρωτικός) Νόμος του 2012»

Παρόντες:

Αβέρωφ Νεοφύτου, πρόεδρος Σοφοκλής Φυττής
Γιώργος Λουκαΐδης Φειδίας Σαρίκας
Χρίστος Μέσης Δημήτρης Συλλούρης
Αδάμος Αδάμου  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 15 Ιουνίου και στις 2 Νοεμβρίου 2012. Στα πλαίσια της πρώτης συνεδρίασης κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Εξωτερικών, του Υπουργείου Άμυνας και του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας.

Σκοπός του προτεινόμενου νόμου είναι η δυνάμει του άρθρου 169.2 του συντάγματος κύρωση της Συμφωνίας των Αντιπροσώπων των Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που συνήλθαν στα πλαίσια του Συμβουλίου, σχετικά με την Προστασία Διαβαθμισμένων Πληροφοριών οι οποίες ανταλλάσσονται προς το συμφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που υπογράφηκε από τα μέρη στις Βρυξέλλες στις 15 Μαΐου 2011.

Κατά τη συζήτηση που πραγματοποιήθηκε ενώπιον της επιτροπής η εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών δήλωσε στην επιτροπή ότι η υπό κύρωση σύμβαση προβλέπει για τη δημιουργία πλαισίου προστασίας εθνικών διαβαθμισμένων πληροφοριών που ανταλλάσσονται μεταξύ κρατών μελών, ειδικά σε περιπτώσεις που δεν υπάρχουν διμερείς συμβάσεις, και επιβάλλει υποχρέωση εξασφάλισης κατάλληλου επιπέδου διαβάθμισης για πληροφορίες που λαμβάνονται από κράτη μέλη, καθώς και τη λήψη απαραίτητων μέτρων για την κατάλληλη προστασία τους.

Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Άμυνας ενημέρωσε την επιτροπή ότι οι πληροφορίες που αφορά η σύμβαση δεν περιορίζονται στη στρατιωτική συνεργασία αλλά καλύπτουν ευρύ φάσμα πληροφοριών και σημείωσε ότι η σύμβαση δεν επηρεάζει τον τρόπο με τον οποίο καθορίζεται οποιαδήποτε πληροφορία ως διαβαθμισμένη, αφού η αρμοδιότητα αυτή παραμένει στο κράτος μέλος.

Όλοι οι παρευρισκόμενοι συμφώνησαν με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του νομοσχεδίου.

Στη βάση των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση του νομοσχεδίου σε νόμο για την κατά νόμο κύρωση της σύμβασης αυτής.

 

 

12 Νοεμβρίου 2012

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων