Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών για την πρόταση νόμου «Ο περί Κτηματομεσιτών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2012»

Παρόντες:

Γιάννος Λαμάρης, πρόεδρος

Σοφοκλής Φυττής

Στέλλα Μισιαούλη Δημητρίου

Φειδίας Σαρίκας

Χρίστος Μέσης

Δημήτρης Συλλούρης

Ανδρέας Κυπριανού

Γιώργος Περδίκης

Ιωνάς Νικολάου

Μη μέλη της επιτροπής:

Κυριάκος Χατζηγιάννης

Μάριος Μαυρίδης

Νεόφυτος Κωνσταντίνου

 

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών μελέτησε την υπό αναφορά πρόταση νόμου, που κατατέθηκε στη Βουλή από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Κερύνειας κ. Μάριο Μαυρίδη, σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 25 Οκτωβρίου και την 1η Νοεμβρίου 2012. Στην πρώτη συνεδρίαση της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Εσωτερικών, του Συμβουλίου Εγγραφής Κτηματομεσιτών και του Συνδέσμου Κτηματομεσιτών Επιχειρηματιών Κύπρου (ΣΚΕΚ). Το Γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, παρά το γεγονός ότι κλήθηκε, δεν εκπροσωπήθηκε στη συνεδρία της επιτροπής, αλλά απέστειλε προς αυτή σχετική επιστολή, ημερομηνίας 23 Οκτωβρίου 2012, στην οποία αναφέρεται ότι δεν έχει ένσταση για την προτεινόμενη ρύθμιση, αφού με αυτή σκοπείται ουσιαστικά η διόρθωση ενός αδόκιμου όρου και δεν επηρεάζεται η νομοθεσία ούτε και φαίνεται να τίθεται με αυτήν οποιοδήποτε θέμα αντισυνταγματικότητας.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η τροποποίηση του περί Κτηματομεσιτών Νόμου, ώστε, αντί του όρου “ασκούμενος κτηματομεσίτης”, δηλαδή του φυσικού προσώπου που εργοδοτείται ως υπάλληλος αδειούχου κτηματομεσίτη και είναι εγγεγραμμένος στο Μητρώο Ασκούμενων Κτηματομεσιτών με βάση τις πρόνοιές του, να χρησιμοποιείται ο όρος “βοηθός κτηματομεσίτης”. Ως βοηθός κτηματομεσίτης ορίζεται το φυσικό πρόσωπο που εργοδοτείται ως υπάλληλος αδειούχου κτηματομεσίτη, είναι εγγεγραμμένος στο Μητρώο Βοηθών Κτηματομεσιτών και διεκπεραιώνει κτηματομεσιτικές εργασίες με οδηγίες του εργοδότη του.

Εισάγοντας την υπό αναφορά πρόταση νόμου στην επιτροπή, ο εισηγητής της δήλωσε πως την κατέθεσε στη Βουλή με στόχο να παρασχεθεί η δυνατότητα καλύτερης εφαρμογής της νομοθεσίας που διέπει τους κτηματομεσίτες. Ειδικότερα, όπως επισήμανε ο ίδιος, με την πρόσφατη αναθεώρηση της νομοθεσίας που διέπει τους κτηματομεσίτες με τη θέσπιση νέου νομοθετικού πλαισίου που διέπει τη διεξαγωγή κτηματομεσιτικών δραστηριοτήτων καθορίστηκαν μεταξύ άλλων οι προϋποθέσεις για εγγραφή σε μητρώο τόσο των “αδειούχων κτηματομεσιτών” όσο και των “ασκούμενων κτηματομεσιτών”, καθώς και οι αρμοδιότητες των εν λόγω προσώπων. Με την εφαρμογή όμως της εν λόγω νομοθεσίας, όπως τόνισε ο ίδιος εισηγητής, διαπιστώθηκε ότι οι αρμοδιότητες των “ασκούμενων κτηματομεσιτών” δεν καθορίζονται σαφώς σε αυτή, δημιουργώντας έτσι προβλήματα σε σχέση με τη δυνατότητα διεκπεραίωσης οποιασδήποτε κτηματομεσιτικής εργασίας από αυτούς κατόπιν οδηγιών αδειούχου κτηματομεσίτη. Περαιτέρω, όπως ανέφερε ο ίδιος εισηγητής, διαπιστώθηκε ότι ο όρος “ασκούμενος κτηματομεσίτης” δημιουργεί προβλήματα ερμηνείας, αφού με αυτόν εξυπακούεται η μεταπήδηση από το εν λόγω καθεστώς, υπό την προϋπόθεση πλήρωσης κάποιων πρόσθετων απαιτήσεων, σε καθεστώς “αδειούχου κτηματομεσίτη”, κάτι το οποίο όμως δεν απαιτείται από την υπό αναφορά νομοθεσία. Πρόσθεσε δε ότι ο όρος “ασκούμενος κτηματομεσίτης” είναι αδόκιμος, λαμβάνοντας υπόψη τα ισχύοντα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Συναφώς, με την υιοθέτηση των προνοιών της υπό αναφορά πρότασης νόμου, δήλωσε ο ίδιος, αναμένεται να επιλυθούν τα εν λόγω προβλήματα και να διευκολυνθεί η διεκπεραίωση των κτηματομεσιτικών εργασιών.

Η εκπρόσωπος του Υπουργείου Εσωτερικών, αφού συμφώνησε με τις προτεινόμενες με την πρόταση νόμου τροποποιήσεις, δήλωσε πως τα θέματα που ρυθμίζονται με αυτήν απασχόλησαν και το Υπουργείο Εσωτερικών, μετά την πρακτική εφαρμογή του αναθεωρημένου νομοθετικού πλαισίου που διέπει τη διεξαγωγή κτηματομεσιτικών εργασιών, αρχικά λόγω των προβλημάτων που διαπιστώθηκαν από το Συμβούλιο Εγγραφής Κτηματομεσιτών και σε μεταγενέστερο στάδιο, έπειτα από σχετική επισήμανση των υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της τρόικας, λόγω της πιθανότητας σύγχυσης γύρω από τα θέματα αυτά.

Ειδικότερα, όπως δήλωσε πρόσθετα η ίδια εκπρόσωπος, λόγω του παραλληλισμού του όρου “ασκούμενος κτηματομεσίτης”, που περιλαμβάνεται στην υπό τροποποίηση βασική νομοθεσία, με άλλα θεσμοθετημένα επαγγέλματα, όπως για παράδειγμα του “ασκούμενου δικηγόρου”, παρατηρήθηκαν κάποια προβλήματα στη διεκπεραίωση κτηματομεσιτικών εργασιών λόγω παρερμηνείας του υπό αναφορά όρου. Συναφώς, όπως διευκρίνισε η ίδια εκπρόσωπος, με βάση τις πρόνοιες της υπό τροποποίηση βασικής νομοθεσίας “ο ασκούμενος κτηματομεσίτης” μπορεί να εγγραφεί στο σχετικό Μητρώο Ασκούμενων Κτηματομεσιτών υπό τις προϋποθέσεις που καθορίζονται σε αυτήν και να διεκπεραιώνει κτηματομεσιτικές εργασίες κατόπιν οδηγιών αδειούχου κτηματομεσίτη, χωρίς να απαιτείται η απόκτηση των πρόσθετων ακαδημαϊκών προσόντων που καθορίζονται σε αυτήν, αν επιθυμεί την εγγραφή του στο Μητρώο Κτηματομεσιτών. Ως εκ τούτου, πολλά πρόσωπα μπορούν να επιλέξουν να εγγραφούν ως “ασκούμενοι κτηματομεσίτες”, οπότε και πραγματοποιούν δωδεκάμηνη άσκηση σε κτηματομεσιτικό γραφείο, και να μην μπορούν ποτέ να αποταθούν για εγγραφή ως “αδειούχοι κτηματομεσίτες” λόγω μη κατοχής των πρόσθετων ακαδημαϊκών προσόντων που απαιτούνται για το σκοπό αυτό, ενεργώντας έτσι ως υπάλληλοι αδειούχου κτηματομεσίτη. Συνεπώς, η προτεινόμενη αντικατάσταση του όρου “ασκούμενος κτηματομεσίτης” με τον όρο “βοηθός κτηματομεσίτης” και η περαιτέρω διασαφήνιση της δυνατότητας διεκπεραίωσης από αυτόν κτηματομεσιτικών εργασιών με σχετικές οδηγίες του αδειούχου κτηματομεσίτη στον οποίο εργοδοτείται αναμένεται να συμβάλει στην καλύτερη εφαρμογή της σχετικής νομοθεσίας και στην επίλυση των προβλημάτων τα οποία προέκυψαν.

Οι εκπρόσωποι του Συμβουλίου Εγγραφής Κτηματομεσιτών και του Συνδέσμου Κτηματομεσιτών Επιχειρηματιών Κύπρου συμφώνησαν με τις πρόνοιες της υπό αναφορά πρότασης νόμου και τάχθηκαν υπέρ της ψήφισής της από τη Βουλή άμεσα, ώστε να επιλυθούν τα προβλήματα τα οποία έχουν δημιουργηθεί.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, διαμόρφωσε τις πιο κάτω θέσεις:

(α) Ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής βουλευτές των κοινοβουλευτικών ομάδων ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, του Δημοκρατικού Συναγερμού και του Δημοκρατικού Κόμματος, καθώς και τα μέλη της βουλευτές του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ και του Κινήματος Οικολόγων Περιβαλλοντιστών εισηγούνται την ψήφιση της υπό αναφορά πρότασης νόμου σε νόμο.

(β) Το μέλος της επιτροπής βουλευτής του Ευρωπαϊκού Κόμματος επιφυλάχθηκε να τοποθετηθεί επί του θέματος κατά τη συζήτησή του στην ολομέλεια του σώματος.

 

 

6 Νοεμβρίου 2012

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων