Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας για το νομοσχέδιο «Ο περί της Διεθνούς Σύμβασης (ΟΥΝΕΣΚΟ) κατά του Ντόπινγκ στον Αθλητισμό (Τροποποιητικός) (Κυρωτικός) Νόμος του 2012»

Παρόντες:

Νίκος Τορναρίτης, πρόεδρος

Γιώργος Γεωργίου

Γεώργιος Τάσου

Αντρέας Καυκαλιάς

Ευθύμιος Δίπλαρος

Γεώργιος Προκοπίου

Γιώργος Λουκαΐδης

Νίκος Κουτσού

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας εξέτασε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 23 και 30 Οκτωβρίου 2012. Στην πρώτη συνεδρία κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού και της Κυπριακής Αρχής Αντι-Ντόπινγκ.

Σκοπός του υπό αναφορά νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του περί της Διεθνούς Σύμβασης (ΟΥΝΕΣΚΟ) κατά του Ντόπινγκ στον Αθλητισμό (Κυρωτικού) Νόμου, έτσι ώστε να αντικατασταθεί ο Κατάλογος Απαγορευμένων Ουσιών και Μεθόδων του 2011, που περιλαμβάνεται στο Προσάρτημα Ι αυτού, με τον αναθεωρημένο Κατάλογο Απαγορευμένων Ουσιών και Μεθόδων του 2012.

Στα πλαίσια της συνεδρίας όλα τα εμπλεκόμενα μέρη συμφώνησαν με την προτεινόμενη τροποποίηση, η οποία κρίνεται αναγκαία για την ομαλή λειτουργία της Κυπριακής Αρχής Αντι-Ντόπινγκ.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, υιοθετεί το σκοπό και τις επιδιώξεις του υπό αναφορά νομοσχεδίου και ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφισή του σε νόμο.

 

5 Νοεμβρίου 2012

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων