Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών για το νομοσχέδιο «Ο περί Ποινικής Δικονομίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2012» και για την πρόταση νόμου «Ο περί Ποινικής Δικονομίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 4) Νόμος του 2012»

Παρόντες:

Ιωνάς Νικολάου, πρόεδρος

Νικόλας Παπαδόπουλος

Γεώργιος Γεωργίου

Αντώνης Αντωνίου

Άριστος Δαμιανού

Νίκος Νικολαΐδης

Γιώργος Γεωργίου

 

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών μελέτησε από κοινού τα πιο πάνω σχέδια νόμου σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 24 και την 31η Οκτωβρίου 2012. Στα πλαίσια των συνεδριάσεων αυτών παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως και του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας. Ο Παγκύπριος Δικηγορικός Σύλλογος, παρ’ όλο που κλήθηκε, δεν κατέστη δυνατό να εκπροσωπηθεί στις συνεδρίες της επιτροπής, ωστόσο ενημέρωσε γραπτώς την επιτροπή ότι συμφωνεί με τις προτεινόμενες τροποποιήσεις.

Σκοπός του υπό συζήτηση νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του περί Ποινικής Δικονομίας Νόμου, ώστε να διευκολυνθεί η διαδικασία καθόσον αφορά την απευθείας παραπομπή ποινικών αδικημάτων που δε δικάζονται συνοπτικά, καθώς και να υπερπηδηθούν κάποια προβλήματα που προέκυψαν στην πράξη από την κατάργηση της διάταξης με την οποία παρεχόταν η εξουσία στο Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας να παραπέμπει την υπόθεση σε κατώτερο δικαστήριο αντί σε κακουργιοδικείο, ώστε να δικαστεί συνοπτικά.

Υπενθυμίζεται ότι μετά την κατάθεση και ψήφιση από τη Βουλή σχετικού νομοσχεδίου επήλθε τροποποίηση στον περί Ποινικής Δικονομίας Νόμο [Ν. αρ. 165(Ι) του 2011], με την οποία καταργήθηκαν οι πρόνοιες του βασικού νόμου που αναφέρονταν στη διαδικασία της προανάκρισης, ώστε να είναι πλέον δυνατή η απευθείας καταχώριση στο κακουργιοδικείο από το Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας των ποινικών υποθέσεων που δεν είναι δυνατό να δικαστούν συνοπτικά.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που τέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, οι προτεινόμενες ρυθμίσεις αποσκοπούν στα ακόλουθα:

1. Τροποποίηση του άρθρου 92 της υφιστάμενης νομοθεσίας, ώστε ο δικαστής που παραπέμπει πρόσωπο σε δίκη ενώπιον κακουργιοδικείου να το παραπέμπει στο κακουργιοδικείο που συνεδριάζει στην επαρχία όπου καταχωρίστηκε το κατηγορητήριο.

2. Προσθήκη νέου άρθρου σύμφωνα με το οποίο, όταν πρόσωπο έχει παραπεμφθεί σε δίκη βάσει κατηγορητηρίου που καταχωρίστηκε σε κακουργιοδικείο, ο Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας, αν έχει τη γνώμη ότι η υπόθεση μπορεί κατάλληλα να εκδικαστεί συνοπτικά δυνάμει των εξουσιών τις οποίες έχει το δικαστήριο συνοπτικής διαδικασίας, δύναται να δώσει οδηγίες όπως η υπόθεση αυτή εκδικαστεί και αποφασιστεί από το δικαστήριο αυτό. Ουσιαστικά, επανέρχεται εν μέρει το άρθρο 155 που καταργήθηκε με το Νόμο αρ. 165(Ι) του 2011, λόγω κάποιων πρακτικών προβλημάτων που προέκυψαν.

Σκοπός της υπό συζήτηση πρότασης νόμου, η οποία κατατέθηκε στη Βουλή από το μέλος της επιτροπής κ. Γεώργιο Γεωργίου εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού, είναι η τροποποίηση του περί Ποινικής Δικονομίας Νόμου, ώστε το ανώτατο ποσό χρηματικής ποινής η οποία είναι πληρωτέα αμέσως στο δικαστήριο να αυξηθεί από εκατό λίρες, που καθορίζεται σήμερα, σε διακόσια πενήντα ευρώ.

Ειδικότερα, στο άρθρο 118 του πιο πάνω νόμου προβλέπεται ότι, όταν διαταχθεί από δικαστήριο η καταβολή χρηματικής ποινής το ύψος της οποίας δεν υπερβαίνει τις εκατό λίρες, τότε το ποσό αυτό είναι πληρωτέο αμέσως, εκτός αν το δικαστήριο, είτε αυτεπάγγελτα είτε κατόπιν αίτησης του προσώπου εναντίον του οποίου εκδόθηκε το διάταγμα, διατάξει διαφορετικά για ειδικούς λόγους που αναφέρονται στο διάταγμα.

Σημειώνεται ότι η προτεινόμενη ρύθμιση στην ουσία υιοθετεί σχετική εισήγηση που αναφέρεται σε μελέτη που εκπονήθηκε το Μάιο του 2012 από το Γενικό Λογιστήριο αναφορικά με τα καθυστερημένα έσοδα του κράτους και την αξιολόγηση της εισπραξιμότητας. Συγκεκριμένα, στις εισηγήσεις που παρατίθενται στην εν λόγω μελέτη, που στοχεύουν στη μεγιστοποίηση των εισπράξεων των κρατικών εσόδων χωρίς αύξηση των ανθρώπινων πόρων που απασχολούνται για το σκοπό αυτό, περιλαμβάνεται και η εισήγηση για αύξηση του ορίου των χρηματικών ποινών που πρέπει να καταβάλλονται αμέσως μετά την έκδοση του σχετικού διατάγματος του δικαστηρίου ως μέτρο που θα αποφέρει άμεσα έσοδα.

Σημειώνεται ότι όλοι όσοι παρευρέθηκαν στη συνεδρία της επιτροπής συμφώνησαν με όλες τις προτεινόμενες ρυθμίσεις.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, αφού ενοποίησε το κείμενο του νομοσχεδίου και της πρότασης νόμου, ομόφωνα εισηγείται στην ολομέλεια της Βουλής την ψήφιση του ενιαίου κειμένου σε νόμο, όπως αυτό έχει τελικά διαμορφωθεί, με τον τίτλο «Ο περί Ποινικής Δικονομίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2012».

 

5 Νοεμβρίου 2012

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων