Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών για τις προτάσεις νόμου «Ο περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών (Τροποποιητικός) (Αρ. 4) Νόμος του 2012» και «Ο περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2012»

Παρόντες:

Γιάννος Λαμάρης, πρόεδρος Σοφοκλής Φυττής
Στέλλα Μισιαούλη Δημητρίου Φειδίας Σαρίκας
Ανδρέας Κυπριανού Δημήτρης Συλλούρης
Κυριάκος Χατζηγιάννης Γιώργος Περδίκης
Νεόφυτος Κωνσταντίνου  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών μελέτησε αυθημερόν τις πιο πάνω προτάσεις νόμου, οι οποίες κατατέθηκαν στη σημερινή συνεδρία της Βουλής από τους βουλευτές κ. Γιάννο Λαμάρη εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, Ανδρέα Κυπριανού εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού, Νεόφυτο Κωνσταντίνου εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος, Φειδία Σαρίκα εκ μέρους του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ και Δημήτρη Συλλούρη εκ μέρους του Ευρωπαϊκού Κόμματος και κηρύχθηκαν επείγουσες. Στη συνεδρίαση αυτή κλήθηκε και παρευρέθηκε ενώπιον της επιτροπής η Υπουργός Εσωτερικών.

Σκοπός των υπό αναφορά προτάσεων νόμου είναι η τροποποίηση του περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών Νόμου και του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμου, αντίστοιχα, έτσι ώστε η καθοριζόμενη στην υπό τροποποίηση βασική νομοθεσία προθεσμία υποβολής δήλωσης πρόθεσης για την υποβολή της αίτησης για σκοπούς πολεοδομικής αμνηστίας να παραταθεί μέχρι την 30η Απριλίου 2013.

Εισάγοντας τις πιο πάνω προτάσεις νόμου στην επιτροπή, ο εκ των εισηγητών τους κ. Γιάννος Λαμάρης δήλωσε πως η περαιτέρω επέκταση των καθοριζόμενων στις υπό τροποποίηση βασικές νομοθεσίες προθεσμιών κρίνεται αναγκαία λόγω του μικρού αριθμού δηλώσεων πρόθεσης που έχουν υποβληθεί μέχρι σήμερα, οι οποίες ανέρχονται περίπου στις 14 000, για νομιμοποίηση παρατυπιών σε υφιστάμενες αναπτύξεις σε σχέση με το συνολικό αριθμό των υφιστάμενων αναπτύξεων για τις οποίες δεν έχει εκδοθεί εκσυγχρονισμένος τίτλος ιδιοκτησίας, με βάση τα στοιχεία του Υπουργείου Εσωτερικών.

Η Υπουργός Εσωτερικών δήλωσε ότι το υπουργείο της δε θεωρεί απαραίτητη την παράταση των προθεσμιών για σκοπούς πολεοδομικής αμνηστίας, αλλά ίσως την παράταση των προθεσμιών για τα αντισταθμιστικά μέτρα για το σκοπό αυτό. Περαιτέρω, η ίδια πρόσθεσε ότι μέχρι σήμερα εξετάστηκε μικρός αριθμός αιτήσεων και πρόσθεσε περαιτέρω ότι ίσως θα ήταν καλύτερα να αξιολογηθεί πρώτα η πρακτική εφαρμογή του σχετικού νομοθετικού πλαισίου και μετά να δοθεί παράταση, αν χρειαστεί. Τοποθετούμενη επί της παρατήρησης ότι το μέχρι τώρα ενδιαφέρον για την υποβολή δήλωσης πρόθεσης για διεκδίκηση της πολεοδομικής αμνηστίας είναι μειωμένο, η υπουργός διευκρίνισε ότι οι χιλιάδες δηλώσεις ενδιαφέροντος που κατατέθηκαν ήδη αντιστοιχούν σε περίπου 26 000 οικιστικές μονάδες.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, κατά πλειοψηφία του προέδρου και του μέλους της βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, των μελών της βουλευτών των κοινοβουλευτικών ομάδων του Δημοκρατικού Συναγερμού και του Δημοκρατικού Κόμματος, καθώς και των μελών της βουλευτών του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ και του Ευρωπαϊκού Κόμματος, εισηγείται την ψήφιση των υπό αναφορά προτάσεων νόμου σε νόμους, αφού τροποποιηθεί ο τίτλος της πρώτης πρότασης νόμου, ώστε να αναφέρεται ως «Ο περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2012».

Το μέλος της επιτροπής βουλευτής του Κινήματος Οικολόγων Περιβαλλοντιστών τάσσεται εναντίον των παρατάσεων που προτείνονται με τις υπό αναφορά προτάσεις νόμου.

 

 

 

1η Νοεμβρίου 2012

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων