Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για την πρόταση νόμου «Ο περί Ειδικού Διακανονισμού Οφειλών (Προσωρινές Διατάξεις) (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος 2012»

Παρόντες:

Νικόλας Παπαδόπουλος, πρόεδρος Γιάννος Λαμάρης
Άγγελος Βότσης Πάμπος Παπαγεωργίου
Αβέρωφ Νεοφύτου Νίκος Νικολαΐδης
Μάριος Μαυρίδης Νίκος Κουτσού
Χάρης Γεωργιάδης Γιώργος Περδίκης
Σταύρος Ευαγόρου  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε την πιο πάνω πρόταση νόμου, η οποία κατατέθηκε στη Βουλή με τη διαδικασία του κατεπείγοντος από το βουλευτή κ. Αβέρωφ Νεοφύτου εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού, το βουλευτή κ. Σταύρο Ευαγόρου εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις και το βουλευτή κ. Νίκο Νικολαΐδη εκ μέρους του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ αυθημερόν.

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί Ειδικού Διακανονισμού Φορολογικών Οφειλών (Προσωρινές Διατάξεις) Νόμου ώστε να παραταθεί η χρονική περίοδος εντός της οποίας θα είναι δυνατός ο ειδικός διακανονισμός οφειλόμενου φόρου μέχρι και το φορολογικό έτος 2008, στην 31η Δεκεμβρίου 2013.

Όπως είναι γνωστό, με την εν λόγω νομοθεσία η ισχύς της οποίας άρχισε στις 12 Δεκεμβρίου 2011, είχε δοθεί η δυνατότητα για διακανονισμό τέτοιων φορολογικών οφειλών με βάση ειδικά καθορισθείσα διαδικασία, αρχικά μέχρι την 31η Μαρτίου 2012 και ακολούθως μέχρι την 31η Οκτωβρίου 2012.

Στην παρούσα φάση κρίνεται σκόπιμη η επέκταση της ισχύος της ειδικής αυτής διαδικασίας ώστε να δοθεί σε περισσότερα φορολογούμενα πρόσωπα η δυνατότητα όπως, αφού καταβάλουν το ισόποσο του οφειλόμενου φόρου (μέχρι και το φορολογικό έτος 2008) και επιπροσθέτως το καθοριζόμενο στην προτεινόμενη νομοθεσία ποσοστό επί του ποσού αυτού, το οποίο διαφοροποιείται για κάθε μήνα καθυστέρησης στον εν λόγω διακανονισμό προς τα πάνω, να απαλλαγούν κατʼ αναλογίαν από την υποχρέωση καταβολής των επιβληθέντων τόκων και πρόσθετων επιβαρύνσεων.

Σημειώνεται ότι με την ίδια πρόταση νόμου προτείνεται όπως το ίδιο πιο πάνω δικαίωμα παραχωρηθεί σε φορολογούμενα πρόσωπα για την περίπτωση της οικειοθελούς μερικής καταβολής του οφειλόμενου σύμφωνα με τα πιο πάνω φόρου, περίοδος που για τεχνικούς λόγους ορίζεται από την 1η Απριλίου 2013 μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2013.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού υπό το φως των πιο πάνω, κατά πλειοψηφία των μελών της βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού, των μελών της βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις και του μέλους της βουλευτή του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ υιοθετεί τους σκοπούς της υπό συζήτηση πρότασης νόμου και εισηγείται στη Βουλή την ψήφισή της σε νόμο.

Ο πρόεδρος και το μέλος της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος, το μέλος της επιτροπής βουλευτής του Ευρωπαϊκού Κόμματος και το μέλος της επιτροπής βουλευτής του Κινήματος Οικολόγων Περιβαλλοντιστών επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν κατά τη συζήτηση του θέματος στην ολομέλεια του σώματος.

 

25 Οκτωβρίου 2012

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων