Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για την πρόταση νόμου «Ο περί Κτηματολογικού και Χωρομετρικού Τμήματος (Τέλη και Δικαιώματα) (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2012»

Παρόντες:

Νικόλας Παπαδόπουλος, πρόεδρος Πάμπος Παπαγεωργίου
Αβέρωφ Νεοφύτου Νίκος Νικολαΐδης
Μάριος Μαυρίδης Νίκος Κουτσού
Χάρης Γεωργιάδης Γιώργος Περδίκης
Σταύρος Ευαγόρου  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε την πιο πάνω πρόταση νόμου, η οποία κατατέθηκε στη Βουλή από τους κ. Αβέρωφ Νεοφύτου εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού, Σταύρο Ευαγόρου εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, Νικόλα Παπαδόπουλο και Άγγελο Βότση εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος, Νίκο Νικολαΐδη εκ μέρους του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ και Δημήτρη Συλλούρη εκ μέρους του Ευρωπαϊκού Κόμματος, στη συνεδρία της που πραγματοποιήθηκε στις 22 Οκτωβρίου 2012.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η τροποποίηση του περί Κτηματολογικού και Χωρομετρικού Τμήματος (Τέλη και Δικαιώματα) Νόμου, ώστε η ισχύς των διατάξεων αυτού που αφορούν:

1. την αναστολή επιβολής και είσπραξης μεταβιβαστικού τέλους για την εγγραφή τίτλου ακίνητης ιδιοκτησίας, όταν κατά τη μεταβίβαση επιβάλλεται φόρος προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ),

2. την επιβολή και είσπραξη μειωμένου μεταβιβαστικού τέλους κατά πενήντα τοις εκατόν (50%) στις περιπτώσεις:

α. μεταβίβασης ακίνητης ιδιοκτησίας για την οποία δεν επιβάλλεται ΦΠΑ και

β. μίσθωσης ή υπομίσθωσης ακίνητης ιδιοκτησίας, η οποία κατατίθεται δυνάμει του περί Πώλησης Ακινήτων (Ειδική Εκτέλεση) και περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και
Εκτίμηση) Νόμου,

οι οποίες λήγουν την 31η Δεκεμβρίου 2012, να παραταθούν μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2014.

Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση που συνοδεύει την πρόταση νόμου, η προτεινόμενη παράταση του εν λόγω μέτρου κρίνεται αναγκαία, ώστε να συνεχιστεί η προσπάθεια ενίσχυσης της οικονομίας μέσω της τόνωσης του τομέα των ακινήτων.

Όπως είναι γνωστό, οι πιο πάνω ρυθμίσεις προωθήθηκαν με την ψήφιση από τη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικών προτάσεων νόμου στα πλαίσια της πρωτοβουλίας της για τόνωση της ανάπτυξης της οικονομίας μέσω της ενθάρρυνσης των αγοραπωλησιών ακινήτων, στοχεύοντας με τον τρόπο αυτό στην ενίσχυση της οικοδομικής βιομηχανίας και κατά συνέπεια των κρατικών εσόδων.

Στα πλαίσια της συζήτησης του προτεινόμενου νόμου, μέλη της επιτροπής επισήμαναν την ανάγκη για άμεση προώθησή του για ψήφιση στην ολομέλεια του σώματος, ώστε οι προσπάθειες ενίσχυσης της οικονομίας να συνεχιστούν και τα επόμενα δύο χρόνια.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, λαμβάνοντας υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, κατά πλειοψηφία του προέδρου της βουλευτή της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος, των μελών της βουλευτών των κοινοβουλευτικών ομάδων του Δημοκρατικού Συναγερμού και ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, καθώς και των μελών της βουλευτών του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ και του Ευρωπαϊκού Κόμματος, εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση της πρότασης νόμου σε νόμο.

Το μέλος της επιτροπής βουλευτής του Κινήματος Οικολόγων Περιβαλλοντιστών επιφυλάχθηκε να τοποθετηθεί κατά τη συζήτηση του θέματος στην ολομέλεια του σώματος.

 

 

 

 

25 Οκτωβρίου 2012

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων