Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο «Ο περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2012»

Παρόντες:

Νικόλας Παπαδόπουλος, πρόεδρος Πάμπος Παπαγεωργίου
Αβέρωφ Νεοφύτου Νίκος Νικολαΐδης
Μάριος Μαυρίδης Νίκος Κουτσού
Χάρης Γεωργιάδης Γιώργος Περδίκης
Σταύρος Ευαγόρου  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 15 και 22 Οκτωβρίου 2012. Στην πρώτη συνεδρίαση της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η τροποποίηση του περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμου, ώστε τα θέματα που αφορούν εξετάσεις/πιστοποιήσεις των προσώπων που απασχολούνται σε Κυπριακές Επιχειρήσεις Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (ΚΕΠΕΥ) να μεταφερθούν στην αρμοδιότητα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Ειδικότερα, ο προτεινόμενος νόμος προβλέπει μεταξύ άλλων την κατάργηση της εξεταστικής επιτροπής και την ανάθεση των καθηκόντων της για διενέργεια εξετάσεων για πιστοποίηση προσώπων που απασχολούνται σε ΚΕΠΕΥ ή σε πιστωτικά ιδρύματα στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

Με βάση την εισηγητική έκθεση που συνοδεύει το υπό αναφορά νομοσχέδιο, οι εποπτικές αρχές δύναται να καθορίζουν, εξειδικεύουν ή διευκρινίζουν τα προσόντα που απαιτείται να πληρούν τα πρόσωπα που θα προσφέρουν επενδυτικές υπηρεσίες. Οι αλλαγές αυτές κρίνονται αναγκαίες, αφού η διαδικασία αδειοδότησης των προσώπων που απασχολούνται σε Εταιρείες Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (ΕΠΕΥ) και σε πιστωτικά ιδρύματα που έχουν λάβει άδεια λειτουργίας στην Κυπριακή Δημοκρατία εμπίπτει στη σφαίρα της προληπτικής εποπτείας, όπως ακριβώς και η αδειοδότηση των ΕΠΕΥ και πιστωτικών ιδρυμάτων, η οποία αποτελεί αρμοδιότητα των εποπτικών αρχών.

Σημειώνεται ότι με τις πρόνοιες του νομοσχεδίου αναμένεται η απλοποίηση της όλης διαδικασίας προς όφελος του συγκεκριμένου κλάδου της οικονομίας.

Συναφώς, ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών δήλωσε ότι η μεταφορά των εξετάσεων/πιστοποιήσεων των προσώπων που απασχολούνται σε ΚΕΠΕΥ στην αρμοδιότητα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς θα βελτιώσει την όλη διαδικασία.

Η πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς δήλωσε ότι με το νομοσχέδιο απλοποιείται η διαδικασία εξετάσεων προς το συμφέρον και των άλλων εποπτικών αρχών.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, κατά πλειοψηφία του προέδρου της μέλους της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος και των μελών της βουλευτών των κοινοβουλευτικών ομάδων του Δημοκρατικού Συναγερμού και ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, εισηγείται την ψήφιση του νομοσχεδίου σε νόμο, όπως αυτό κατατέθηκε από την εκτελεστική εξουσία.

Το μέλος της επιτροπής βουλευτής του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ, το μέλος της βουλευτής του Ευρωπαϊκού Κόμματος, καθώς και το μέλος της βουλευτής του Κινήματος Οικολόγων Περιβαλλοντιστών επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν κατά τη συζήτηση του θέματος στην ολομέλεια του σώματος.

 

 

 

 

23 Οκτωβρίου 2012

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων