Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο «Ο περί Προϋπολογισμού του Ταμείου Δημόσιων Δανείων του 2013 Νόμος του 2012»

Παρόντες:

Νικόλας Παπαδόπουλος, πρόεδρος Πάμπος Παπαγεωργίου
Αβέρωφ Νεοφύτου Νίκος Νικολαΐδης
Μάριος Μαυρίδης Νίκος Κουτσού
Χάρης Γεωργιάδης Γιώργος Περδίκης
Σταύρος Ευαγόρου  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 15 και 22 Οκτωβρίου 2012. Στην πρώτη συνεδρία της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών και του Συμβουλίου Δανειστικών Επιτρόπων.

Ο προϋπολογισμός του Ταμείου Δημόσιων Δανείων για το 2013 προβλέπει συνολικές δαπάνες ύψους €340.810 και συνολικά έσοδα ύψους €5.518.601, τα οποία προέρχονται κυρίως από αποπληρωμή του κεφαλαίου και των τόκων των δανείων (€4.421.897 και €1.094.920, αντίστοιχα), παρουσιάζοντας πλεόνασμα ύψους €5.518.601.

Οι κυριότερες δαπάνες του ταμείου αφορούν λειτουργικά έξοδα (€181.800), έξοδα διαχείρισης (€52.000) και τόκους πληρωτέους (€40.000).

Όπως είναι γνωστό, το Ταμείο Δημόσιων Δανείων, στα πλαίσια της πολιτικής της κυβέρνησης για κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη και συνοχή στην Κύπρο και με βάση εγκεκριμένα κυβερνητικά σχέδια δανειοδότησης και αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου, παραχωρούσε μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2006 δάνεια με ευνοϊκούς όρους για την εκτέλεση έργων δημόσιας ωφέλειας και ανάπτυξης στους τομείς της γεωργίας, της κτηνοτροφίας, της αλιείας, του πολιτισμού και των οδικών μεταφορών. Επίσης, παραχωρούσε δάνεια σε φοιτητές για σκοπούς πραγματοποίησης σπουδών, καθώς και για την αυτοεργοδότηση αποφοίτων πανεπιστημίων και ανώτερων σχολών και την επαναδραστηριοποίηση εκτοπισθέντων ξενοδόχων. Τέλος, δανειοδοτούσε δήμους, σχολικές εφορίες και συμβούλια αποχετεύσεων.

Ο ρόλος του Ταμείου Δημόσιων Δανείων, καθώς και η ανάγκη αναθεώρησης αυτού απασχόλησαν επανειλημμένα το Συμβούλιο Δανειστικών Επιτρόπων, ειδικότερα σε σχέση με τις αδυναμίες που παρατηρούνταν στη λειτουργία διάφορων σχεδίων δανειοδότησης και την κατάσταση των καθυστερήσεων στην αποπληρωμή των δανείων που παραχωρήθηκαν.

Συναφώς, το Συμβούλιο Δανειστικών Επιτρόπων έλαβε την απόφαση για σταδιακό τερματισμό της λειτουργίας των υφιστάμενων σχεδίων δανειοδότησης, απόφαση η οποία επικυρώθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο με την απόφασή του με αρ. 64.083, ημερομηνίας 13 Ιουλίου 2006, για τερματισμό της χρησιμοποίησης του Ταμείου Δημόσιων Δανείων για την έκδοση νέων δανείων με την έναρξη του έτους 2007.

Σημειώνεται ότι το γραφείο θα εξακολουθήσει να λειτουργεί, για να διαχειριστεί και να εισπράξει τα εκκρεμή υφιστάμενα δάνεια, καθώς και για την έκδοση ήδη εγκριθέντων φοιτητικών δανείων, εντατικοποιώντας και επικεντρώνοντας τις προσπάθειές του στην αντιμετώπιση των καθυστερημένων και προβληματικών δανείων.

Σύμφωνα με τα όσα ανέφερε ενώπιον της επιτροπής η Γενική Λογιστής της Δημοκρατίας ως εκπρόσωπος του Συμβουλίου Δανειστικών Επιτρόπων, ποσό ύψους €100 εκατομ. περίπου αποτελεί το σύνολο των προβληματικών δανείων, εκ των οποίων €51 εκατομ. περίπου είναι ληξιπρόθεσμα δάνεια που δεν αναμένεται να εισπραχθούν (επισφαλείς χρεώστες), και για ποσό ύψους €48 εκατομ. περίπου υπάρχουν καθυστερημένες δόσεις.

Σύμφωνα με την ίδια εκπρόσωπο, κατά τους τελευταίους δώδεκα μήνες έχει γίνει προσπάθεια για επικαιροποίηση των δανείων και έχει προσδιοριστεί η κατάσταση του κάθε δανείου ξεχωριστά.

Όπως διαπιστώθηκε, τα δάνεια είναι πολύ δύσκολα εισπράξιμα και πολλοί από τους χρεώστες δεν καταβάλλουν και δεν αναγνωρίζουν καν την οφειλή τους, καθότι τη θεωρούν ως χορηγία από το κράτος και όχι ως δάνειο από το οποίο απορρέουν υποχρεώσεις.

Για σκοπούς είσπραξης των οφειλών, η Γενική Λογιστής δήλωσε περαιτέρω ότι το συμβούλιο έχει στραφεί με νομικά μέτρα εναντίον αριθμού οφειλετών. Ως αποτέλεσμα, ορισμένοι εκ των χρεωστών άρχισαν να καταβάλλουν μέρος των οφειλών τους, αλλά το πρόβλημα εξακολουθεί να υφίσταται και σε καμία περίπτωση δεν έχει επιλυθεί.

Περαιτέρω, προς ενίσχυση της διαδικασίας είσπραξης των οφειλών, το συμβούλιο μελετά μηχανισμούς είσπραξης σε συνεργασία με ιδιωτικούς οργανισμούς με τη μέθοδο της μερικής ανάθεσης, αλλά οι συζητήσεις επί του θέματος αυτού δεν έχουν ολοκληρωθεί.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού διεξήλθε τις επιμέρους πρόνοιες του νομοσχεδίου, κατά πλειοψηφία του προέδρου της βουλευτή της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος, των μελών της βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, του μέλους της βουλευτή του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ, καθώς και του μέλους της βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κόμματος, τάσσεται υπέρ της ψήφισης του νομοσχεδίου σε νόμο για την κατά νόμο έγκριση του προϋπολογισμού του Ταμείου Δημόσιων Δανείων για το 2013.

Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού, καθώς και το μέλος της επιτροπής βουλευτής του Κινήματος Οικολόγων Περιβαλλοντιστών επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν κατά τη συζήτηση του θέματος στην ολομέλεια του σώματος.

 

23 Οκτωβρίου 2012

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων