Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο «Ο περί Νομίσματος (Παραχάραξη και Άλλα Συναφή Θέματα) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2012»

Παρόντες:

Νικόλας Παπαδόπουλος, πρόεδρος Πάμπος Παπαγεωργίου
Αβέρωφ Νεοφύτου Νίκος Νικολαΐδης
Μάριος Μαυρίδης Νίκος Κουτσού
Χάρης Γεωργιάδης Γιώργος Περδίκης
Σταύρος Ευαγόρου  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 15 και 22 Οκτωβρίου 2012. Στην πρώτη συνεδρίαση της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών και της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου (ΚΤΚ).

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η τροποποίηση του περί Νομίσματος (Παραχάραξη και Άλλα Συναφή Θέματα) Νόμου, ώστε να επιτευχθεί αποτελεσματική εφαρμογή των πιο κάτω:

1. Του Κανονισμού (ΕΚ) αρ. 1338/2001 του Συμβουλίου της 28ης Ιουνίου 2001 σχετικά με τον καθορισμό των αναγκαίων μέτρων για την προστασία του ευρώ από την παραχάραξη και την κιβδηλεία όπως τροποποιήθηκε από τον Κανονισμό 44/2009 του Συμβουλίου της 18ης Δεκεμβρίου 2008.

2. Του Κανονισμού (ΕΚ) αρ. 1210/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Δεκεμβρίου 2010 σχετικά με την εξακρίβωση της γνησιότητας των κερμάτων ευρώ και τη διαχείριση κερμάτων ευρώ ακατάλληλων για κυκλοφορία.

3. Της απόφασης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας της 16ης Σεπτεμβρίου 2010 σχετικά με τους ελέγχους γνησιότητας και καταλληλότητας των τραπεζογραμματίων ευρώ και την εκ νέου θέση αυτών σε κυκλοφορία (ΕΚΤ/2010/14) (Απόφαση 2010/59/EU).

Ειδικότερα, με τον προτεινόμενο νόμο ρυθμίζονται θέματα που αφορούν τα ακόλουθα:

1. Τις υποχρεώσεις των πιστωτικών ιδρυμάτων, των παρόχων υπηρεσιών πληρωμών και των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην επεξεργασία και στην παράδοση τραπεζογραμματίων και κερμάτων στο κοινό να ελέγχουν τα τραπεζογραμμάτια και τα κέρματα ευρώ ως προς τη γνησιότητα και την καταλληλότητά τους πριν τεθούν εκ νέου σε κυκλοφορία, να παρακρατούν πλαστά τραπεζογραμμάτια ή κίβδηλα κέρματα και να τα παραδίδουν στο Εθνικό Κέντρο Ανάλυσης Τραπεζογραμματίων και στο Εθνικό Κέντρο Ανάλυσης Κερμάτων, καθώς και να αποστέλλουν τα ακατάλληλα για κυκλοφορία τραπεζογραμμάτια και κέρματα στην ΚΤΚ.

2. Τη δυνατότητα της ΚΤΚ να επιβάλλει διοικητικό πρόστιμο ποσού ύψους μέχρι €100.000 στις περιπτώσεις μη συμμόρφωσης των εποπτευομένων από την ΚΤΚ με τους Κανονισμούς 1338/2001 και 1210/2010, την Απόφαση 2010/59/EU, καθώς και με τις διατάξεις του βασικού νόμου που αφορούν τη λήψη μέτρων για τον εντοπισμό πλαστών τραπεζογραμματίων ή κίβδηλων κερμάτων.

3. Τη δυνατότητα της ΚΤΚ να διεξάγει επιτόπιους ελέγχους σε ιδρύματα, παρόχους υπηρεσιών πληρωμών και οικονομικούς φορείς, προκειμένου να διασφαλίζεται η σωστή λειτουργία των μηχανημάτων που διαθέτουν για την επεξεργασία των τραπεζογραμματίων και να απαιτεί σε περίπτωση μη συμμόρφωσής τους τη λήψη κατάλληλων μέτρων ή/και την απαγόρευση από αυτούς της εκ νέου θέσης σε κυκλοφορία ακατάλληλων τραπεζογραμματίων, καθώς και να επαληθεύεται μέσω δοκιμασιών ανίχνευσης η καλή λειτουργία των μηχανών επεξεργασίας κερμάτων.

4. Τον καθορισμό της ΚΤΚ και του Εθνικού Κέντρου Ανάλυσης Κερμάτων ως αρμόδιες εθνικές αρχές για την παραλαβή ακατάλληλων κερμάτων και ύποπτων ως κίβδηλων κερμάτων, αντίστοιχα.

Στα πλαίσια της συζήτησης την επιτροπή απασχόλησε μεταξύ άλλων το ύψος του διοικητικού προστίμου που προβλέπεται στο νομοσχέδιο.

Συναφώς, η εκπρόσωπος της ΚΤΚ δήλωσε ότι με απόφαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας το διοικητικό πρόστιμο, το ύψος του οποίου κυμαίνεται από μηδέν ευρώ έως €1 εκατομ., μπορεί να επιβάλλεται από τις αρμόδιες εθνικές αρχές σε διάφορα επίπεδα. Όπως η ίδια δήλωσε, το ύψος του διοικητικού προστίμου που έχει επιλεγεί από την ΚΤΚ (€100.000) είναι το τρίτο πιο αυστηρό στην Ευρωζώνη.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, κατά πλειοψηφία του προέδρου της βουλευτή της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος, των μελών της βουλευτών των κοινοβουλευτικών ομάδων του Δημοκρατικού Συναγερμού και ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, καθώς και του μέλους της βουλευτή του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ, εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση του νομοσχεδίου σε νόμο.

Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κόμματος και του Κινήματος Οικολόγων Περιβαλλοντιστών επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν κατά τη συζήτηση του θέματος στην ολομέλεια του σώματος.

 

23 Οκτωβρίου 2012

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων