Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο «Ο περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού του Γραφείου του Επιτρόπου Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων Νόμος (Αρ. 1) του 2012»

Παρόντες:

Νικόλας Παπαδόπουλος, πρόεδρος Πάμπος Παπαγεωργίου
Άγγελος Βότσης Νίκος Νικολαΐδης
Μάριος Μαυρίδης Νίκος Κουτσού
Χάρης Γεωργιάδης Γιώργος Περδίκης

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού εξέτασε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 8 και 15 Οκτωβρίου 2012. Στην πρώτη συνεδρία της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών, του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων και του Γραφείου του Επίτροπου Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΓΕΡΗΕΤ).

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η έγκριση συμπληρωματικών πιστώσεων ύψους €194.370 για κάλυψη πρόσθετων αναγκών που προέκυψαν στο ΓΕΡΗΕΤ από την ανάγκη για διενέργεια δαπανών για αποπληρωμή φόρου εισοδήματος για τα έτη 2004 έως 2009 λόγω εσόδων του γραφείου από τόκους εισπρακτέους που προέκυψαν την περίοδο 2004 έως 2008.

Με βάση την εισηγητική έκθεση που συνοδεύει το υπό αναφορά νομοσχέδιο, η δαπάνη για την αποπληρωμή της εν λόγω φορολογίας θα καλυφθεί από το αποθεματικό του γραφείου και δε θα είναι επαναλαμβανόμενη για τα επόμενα έτη.

Κατά τη συζήτηση του εν λόγω θέματος η επιτροπή ενημερώθηκε από τον εκπρόσωπο του ΓΕΡΗΕΤ ότι υπήρξε καθυστέρηση στην καταβολή του φόρου λόγω διαφορετικής προσέγγισης του ΓΕΡΗΕΤ και του Τμήματος Εσωτερικών Προσόδων σε σχέση με το μέρος των εσόδων του γραφείου που έπρεπε να φορολογηθεί. Σύμφωνα με τα όσα δήλωσε περαιτέρω ο εκπρόσωπος του ΓΕΡΗΕΤ ενώπιον της επιτροπής, όλες οι ανεξάρτητες υπηρεσίες καταβάλλουν φόρο στα έσοδα που προέκυψαν από τόκους εισπρακτέους. Παράλληλα, ζήτησε από την επιτροπή όπως προωθήσει στην ολομέλεια του σώματος για ψήφιση το εν λόγω νομοσχέδιο πριν από την 31η Οκτωβρίου 2012, ημερομηνία κατά την οποία εκπνέει η ισχύς του περί Ειδικού Διακανονισμού Φορολογικών Οφειλών Νόμου, ώστε το γραφείο του να επωφεληθεί από τις ειδικές διατάξεις του εν λόγω νόμου.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού διεξήλθε τις επιμέρους πρόνοιες του υπό συζήτηση νομοσχεδίου, ομόφωνα εισηγείται στην ολομέλεια του σώματος την ψήφισή του σε νόμο για την κατά νόμο έγκριση του συμπληρωματικού προϋπολογισμού του ΓΕΡΗΕΤ για το έτος 2012.

  

 

 

16 Οκτωβρίου 2012

 

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων