Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Συγκοινωνιών και Έργων για το νομοσχέδιο «Ο περί Διατυπώσεων Υποβολής Δηλώσεων για τα Πλοία κατά τον Κατάπλου ή/και Απόπλου από Λιμένες της Δημοκρατίας Νόμος του 2012»

Παρόντες:

Αντώνης Αντωνίου, πρόεδρος Κώστας Κώστα
Ζαχαρίας Ζαχαρίου Νίκος Νικολαΐδης
Αντρέας Φακοντής  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Συγκοινωνιών και Έργων μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 4 και 11 Οκτωβρίου 2012. Στα πλαίσια της πρώτης συνεδρίας κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων, του Τμήματος Εμπορικής Ναυτιλίας του ίδιου υπουργείου, του Τμήματος Τελωνείων του Υπουργείου Οικονομικών, της Υπηρεσίας Αλλοδαπών και Μεταναστεύσεως της Αστυνομίας, της Λιμενικής και Ναυτικής Αστυνομίας, του Τμήματος Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας, της Αρχής Λιμένων Κύπρου, του Συνδέσμου Ναυτικών Πρακτόρων Κύπρου και του Κυπριακού Ναυτιλιακού Επιμελητηρίου.

Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η αντικατάσταση του περί Διατυπώσεων Υποβολής Δηλώσεων για τα Πλοία κατά τον Κατάπλου ή/και τον Απόπλου από Λιμένες της Δημοκρατίας Νόμου του 2003 με νέα νομοθεσία, για σκοπούς εναρμόνισης αυτής με την Οδηγία 2010/65/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Οκτωβρίου 2010, σχετικά με τις διατυπώσεις υποβολής δηλώσεων για τα πλοία κατά τον κατάπλου ή/και απόπλου από λιμένες των κρατών μελών και για την κατάργηση της Οδηγίας 2002/6/ΕΚ.

Σύμφωνα με την εκπρόσωπο της Αρχής Λιμένων Κύπρου, το νομοσχέδιο στοχεύει στην απλούστευση και εναρμόνιση των διοικητικών διαδικασιών που εφαρμόζονται στις θαλάσσιες μεταφορές, μέσω της τυποποίησης της ηλεκτρονικής διαβίβασης πληροφοριών και του εξορθολογισμού των διατυπώσεων υποβολής δηλώσεων. Ειδικότερα, το νομοσχέδιο διέπει τον τρόπο με τον οποίο είναι δυνατό να απλουστευθούν και να εναρμονιστούν οι διαδικασίες ενημέρωσης, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο είναι δυνατό να συλλέγονται αποτελεσματικότερα οι πληροφορίες, χωρίς να θίγεται η φύση και το περιεχόμενο των απαιτούμενων πληροφοριών ή να εισάγονται οποιεσδήποτε επιπρόσθετες υποχρεώσεις υποβολής δηλώσεων για τα πλοία τα οποία δεν υπόκεινται ήδη σε τέτοια υποχρέωση σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Σημειώνεται ότι η νομοθετική εναρμόνιση με τις διατάξεις της πιο πάνω Οδηγίας έπρεπε να είχε πραγματοποιηθεί μέχρι τις 19 Μαΐου 2012, αλλά το νομοσχέδιο κατατέθηκε στην ολομέλεια του σώματος μόλις στις 13 Σεπτεμβρίου 2012.

Όλοι οι παρευρισκόμενοι συμφώνησαν με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του νομοσχεδίου.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Συγκοινωνιών και Έργων, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της και αφού διαμόρφωσε ανάλογα το κείμενο του νομοσχεδίου από νομοτεχνικής άποψης, ομόφωνα εισηγείται στην ολομέλεια της Βουλής την ψήφισή του σε νόμο.

  

 

15 Οκτωβρίου 2012

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων