Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Συγκοινωνιών και Έργων για την πρόταση νόμου «Ο περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων (Εκπαίδευσις Οδηγών) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2012»

Παρόντες:

Αντώνης Αντωνίου, πρόεδρος Κώστας Κώστα
Ανδρέας Μιχαηλίδης Χριστάκης Τζιοβάνης
Αντρέας Φακοντής Νίκος Νικολαΐδης

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Συγκοινωνιών και Έργων μελέτησε την πιο πάνω πρόταση νόμου, η οποία κατατέθηκε στη Βουλή από τον πρόεδρό της κ. Αντώνη Αντωνίου εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος και το μέλος της βουλευτή κ. Αντρέα Φακοντή εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, σε τρεις συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 15 Μαρτίου, 28 Ιουνίου και 27 Σεπτεμβρίου 2012. Στα πλαίσια των συνεδριάσεων αυτών κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων, του Τμήματος Οδικών Μεταφορών του ίδιου υπουργείου, της αστυνομίας, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, του Συνδέσμου Ιδιοκτητών Σχολών Οδηγών Κύπρου (ΣΙΣΟΚ), του Παγκύπριου Συνδέσμου Επαγγελματιών Σχολών Οδηγών (ΠΑΣΕΣΟ) και της Παγκύπριας Ομοσπονδίας Ιδιοκτητών Εκπαιδευτών Οδηγών (ΠΟΙΕΟ).

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων (Εκπαίδευσις Οδηγών) Νόμου αναφορικά με τις προϋποθέσεις έκδοσης άδειας λειτουργίας σχολής οδηγών και άδειας εκπαιδευτή οδηγών.

Σύμφωνα με τους εισηγητές της πρότασης νόμου, με την τελευταία προτείνεται η κατάργηση της απαιτούμενης από τη βασική νομοθεσία τριετούς πείρας του αιτητή για έκδοση άδειας λειτουργίας σχολής οδηγών και η μείωση της απαιτούμενης ηλικίας αυτού από το εικοστό τέταρτο έτος στο εικοστό πρώτο. Αναφορικά με τις προϋποθέσεις έκδοσης άδειας εκπαιδευτή οδηγών, προτείνεται η μείωση της απαιτούμενης ηλικίας του εκπαιδευτή από το εικοστό τέταρτο στο εικοστό πρώτο έτος, η διαγραφή της απαίτησης να ασκεί ως κύριο επάγγελμα την εκπαίδευση οδηγών και η μείωση του αριθμού των απαιτούμενων ετών κατοχής άδειας οδηγού από πέντε έτη σε δύο. Επιπρόσθετα, με τον προτεινόμενο νόμο καθορίζονται τα πιστοποιητικά καλού και ηθικού χαρακτήρα, φυσικής ικανότητας και επιτυχίας στην εξέταση εκπαιδευτή οδηγών, καθώς και οι προϋποθέσεις έκδοσης αυτών, τα οποία οφείλει να υποβάλει στην Αρχή Αδειών το πρόσωπο που επιθυμεί να του χορηγηθεί άδεια εκπαιδευτή οδηγών. Η διαφοροποίηση που προτείνεται στα πιστοποιητικά αυτά σε σχέση με τα διαλαμβανόμενα στους σχετικούς κανονισμούς αφορά το ιατρικό πιστοποιητικό φυσικής ικανότητας, το οποίο προτείνεται να εκδίδεται από ιατρό εγγεγραμμένο στον Παγκύπριο Ιατρικό Σύλλογο στην ειδικότητα της γενικής ιατρικής ή της παθολογίας και όχι μόνο από κυβερνητικό ιατρικό λειτουργό, όπως ισχύει σήμερα.

Στα πλαίσια της εξέτασης της υπό αναφορά πρότασης νόμου από την επιτροπή, η τελευταία, μετά από πληροφόρηση που έτυχε από τους κυβερνητικούς αρμοδίους, αποφάσισε όπως στο παρόν στάδιο προωθήσει για ψήφιση από την ολομέλεια του σώματος μόνο την πρόνοια που αφορά την έκδοση ιατρικού πιστοποιητικού φυσικής ικανότητας, καθότι αναμένεται σύντομα να κατατεθεί στη Βουλή σχετικό νομοσχέδιο το οποίο θα ρυθμίζει όλες τις πιο πάνω προτάσεις, καθώς και άλλες εναρμονιστικές πρόνοιες που υπαγορεύονται από τη σχετική Οδηγία των υπηρεσιών στην εσωτερική αγορά (Οδηγία 2006/123/ΕΚ). Η επιτροπή έκρινε ότι η ψήφιση της προτεινόμενης διάταξης που αφορά το ιατρικό πιστοποιητικό φυσικής ικανότητας είναι επείγουσα, καθότι μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους πρέπει να εκδοθούν τα εν λόγω πιστοποιητικά, σε αντίθεση με τις υπόλοιπες διατάξεις που περιλαμβάνονται στην πρόταση νόμου, οι οποίες μπορεί να συζητηθούν σε μεταγενέστερο στάδιο στα πλαίσια της εξέτασης του νομοσχεδίου που εν τω μεταξύ θα κατατεθεί στη Βουλή και να τύχουν εκτενέστερης μελέτης λόγω της ευρύτητας του περιεχομένου του.

Όλοι οι παρευρισκόμενοι συμφώνησαν με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των διατάξεων της πρότασης νόμου που η επιτροπή αποφάσισε να προωθήσει σε αρχικό στάδιο.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Συγκοινωνιών και Έργων, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, ομόφωνα αποφάσισε να εισηγηθεί στην ολομέλεια του σώματος την ψήφιση σε νόμο μόνο του μέρους εκείνου της πρότασης νόμου που αφορά την έκδοση του ιατρικού πιστοποιητικού φυσικής ικανότητας και να απορρίψει τις υπόλοιπες διατάξεις της πρότασης για τους λόγους που αναφέρθηκαν πιο πάνω, αφού προηγουμένως διαμορφώσει ανάλογα το κείμενο από νομοτεχνικής άποψης.

 

 

 

 

9 Οκτωβρίου 2012

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων