Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών για τους κανονισμούς «Οι περί Αποχετεύσεων Λεμεσού-Αμαθούντας (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 201

Παρόντες:

Γιάννος Λαμάρης, πρόεδρος Νεόφυτος Κωνσταντίνου
Στέλλα Μισιαούλη Δημητρίου Σοφοκλής Φυττής
Χρίστος Μέσης Φειδίας Σαρίκας
Ανδρέας Κυπριανού Δημήτρης Συλλούρης
Ιωνάς Νικολάου Γιώργος Περδίκης
Κυριάκος Χατζηγιάννης  

Όπως είναι γνωστό, η ολομέλεια της Βουλής σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε την 1η Μαρτίου 2012, ενέκρινε μέρος των υπό αναφορά κανονισμών και επιφυλάχθηκε να επανεξετάσει σε μεταγενέστερο στάδιο τους Κανονισμούς 17 και 24 των πιο πάνω κανονισμών.

Ειδικότερα, ο Κανονισμός 17 απαγορεύει τη χρήση συσκευής άλεσης απορριμμάτων και ο Κανονισμός 24 αναθεωρεί τα όρια ποιότητας των διάφορων βιομηχανικών απορριμματικών υγρών που μπορεί να διοχετεύονται στο αποχετευτικό σύστημα.

H Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών μελέτησε τους πιο πάνω κανονισμούς σε νέα συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 27 Σεπτεμβρίου 2012. Στην συνεδρίαση αυτή κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Εσωτερικών, του Γραφείου Προγραμματισμού, του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Λεμεσού-Αμαθούντας (ΣΑΛΑ) και του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος. Οι εκπρόσωποι του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας και του Τμήματος Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, παρ’ όλο που κλήθηκαν, δεν εκπροσωπήθηκαν στη συνεδρία της επιτροπής. Οι εκπρόσωποι του Τμήματος Περιβάλλοντος με σχετική επιστολή τους προς την επιτροπή, ημερομηνίας 26 Σεπτεμβρίου 2012, επιβεβαίωσαν ότι δε φέρουν ένσταση στην υιοθέτηση και εφαρμογή των προτεινόμενων με τους κανονισμούς αυτούς ορίων ποιότητας των διάφορων βιομηχανικών απορριμματικών υγρών, καθώς και ότι υποστηρίζουν έντονα την απαγόρευση της χρήσης συσκευής άλεσης απορριμμάτων. Στην ίδια επιστολή παραπέμπουν σε προηγούμενες συναφείς επιστολές τους προς το γενικό διευθυντή του Υπουργείου Εσωτερικών, ημερομηνίας 4 Σεπτεμβρίου 2009 και 12 Οκτωβρίου 2010, καθώς και προς το γενικό διευθυντή του ΣΑΛΑ, ημερομηνίας 25 Απριλίου 2012.

Σημειώνεται ότι το ΣΑΛΑ απέστειλε στην επιτροπή σχετική επιστολή, ημερομηνίας 24 Απριλίου 2012, με σκοπό την υποβοήθησή του για προώθηση των δύο κανονισμών που παρέμειναν σε εκκρεμότητα.

Ο διευθυντής του ΣΑΛΑ δήλωσε ενώπιον της επιτροπής ότι η προτεινόμενη τροποποίηση του Κανονισμού 24 των βασικών κανονισμών είναι αναγκαία με βάση την ισχύουσα πρακτική, σύμφωνα με την οποία συνιστάται η χρήση ξεχωριστών συστημάτων αποχέτευσης για τα υγρά και τα στερεά απόβλητα από άποψη τόσο κόστους κατασκευής όσο και συντήρησης του αποχετευτικού συστήματος.

Σύμφωνα με τον ίδιο εκπρόσωπο, το ΣΑΛΑ, αφού διενήργησε δειγματοληπτικούς ελέγχους αποβλήτων, κατέληξε στη διαπίστωση ότι η μέση τιμή του φορτίου των απορριμματικών υγρών που διοχετεύονται στο σύστημα είναι υψηλή, γι’ αυτό και γίνεται εισήγηση για τροποποίηση των προνοιών των υπό αναφορά κανονισμών.

Παράλληλα, σύμφωνα με τον ίδιο, ο Κανονισμός 17 των βασικών κανονισμών επιτρέπει στο ΣΑΛΑ να εγκρίνει την εγκατάσταση και χρήση συσκευής άλεσης απορριμμάτων υπό ορισμένες προϋποθέσεις.

Σημειώνεται ότι το άρθρο 34 του περί Αποχετευτικών Συστημάτων Νόμου απαγορεύει την απόρριψη διάφορων υγρών, ουσιών ή στερεών υλικών που δυνατόν να δημιουργήσουν προβλήματα στη διαδικασία επεξεργασίας και γενικά στο σύστημα αποχέτευσης. Και, επειδή, όπως προαναφέρθηκε, είναι πιθανό η χρήση των συσκευών άλεσης να δημιουργήσει μακροπρόθεσμα πρόβλημα στο αποχετευτικό σύστημα, λόγοι πρακτικοί, λειτουργικοί, περιβαλλοντικοί και οικονομικοί επιβάλλουν την απαγόρευση της χρήσης τέτοιων συσκευών.

Ειδικότερα, η αύξηση του βιολογικού φορτίου των απορριμματικών υγρών ως αποτέλεσμα της χρήσης των συσκευών αυτών είναι πιθανό να δημιουργήσει προβλήματα στην ομαλή ροή των απορριμμάτων αυτών, τα οποία πολλές φορές δεν είναι υγρά, όπως καθορίζει ο οικείος νόμος. Επίσης, υπάρχει κίνδυνος, ως αποτέλεσμα της χρήσης των συσκευών άλεσης, να παραστεί ανάγκη για αχρείαστη επέκταση της δυναμικότητας του σταθμού και μεγαλύτερο κόστος συντήρησης και επεξεργασίας των φορτίων αυτών. Παράλληλα, η χρήση των συσκευών αυτών δυνατόν να δημιουργήσει προβλήματα στην ποιότητα του ανακυκλωμένου νερού που παράγει το σύστημα, που διατίθεται για άρδευση, καθώς και της επεξεργασμένης λάσπης, που διατίθεται για επαναχρησιμοποίηση. Τέλος, ο Κανονισμός 17 βρίσκεται σε σύγκρουση με τις πρόνοιες του περί Αποχετευτικών Συστημάτων Νόμου (άρθρο 34).

Όλοι οι παρευρισκόμενοι συμφώνησαν με τις προτεινόμενες τροπολογίες.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών, αφού έλαβε υπόψη όλα τα πιο πάνω, διαμόρφωσε τις πιο κάτω θέσεις:

1. Ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής βουλευτές των κοινοβουλευτικών ομάδων ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, του Δημοκρατικού Συναγερμού και του Δημοκρατικού Κόμματος, καθώς και τα μέλη της επιτροπής βουλευτές του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ και του Ευρωπαϊκού Κόμματος εισηγούνται στην ολομέλεια της Βουλής την έγκριση των υπό αναφορά κανονισμών, αφού τροποποιηθεί ο τίτλος τους, ώστε να αναφέρονται ως «Οι περί Αποχετεύσεων Λεμεσού-Αμαθούντας (Τροποποιητικοί) (Αρ. 2) Κανονισμοί του 2012».

2. Το μέλος της επιτροπής βουλευτής του Κινήματος Οικολόγων Περιβαλλοντιστών επιφυλάχθηκε να τοποθετηθεί επί των κανονισμών αυτών κατά τη συζήτησή τους στην ολομέλεια του σώματος.

 

 

 

2 Οκτωβρίου 2012

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων