Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο «Ο περί Προϋπολογισμού του 2012, Νόμος του 2011 (Τροποποιητικός) (Αρ. 6) Νόμος του 2012»

Παρόντες:

Νικόλας Παπαδόπουλος, πρόεδρος Γιάννος Λαμάρης
Άγγελος Βότσης Πάμπος Παπαγεωργίου
Αβέρωφ Νεοφύτου Νίκος Νικολαΐδης
Μάριος Μαυρίδης Νίκος Κουτσού
Χάρης Γεωργιάδης Γιώργος Περδίκης
Σταύρος Ευαγόρου  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε αυθημερόν το πιο πάνω νομοσχέδιο, το οποίο κατατέθηκε στη σημερινή συνεδρία της ολομέλειας και κηρύχθηκε επείγον.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η τροποποίηση του περί Προϋπολογισμού του 2012, Νόμου του 2011, ώστε από τις διατάξεις αυτού αναφορικά με την απαγόρευση διενέργειας δαπάνης για την πρόσληψη πρόσθετων έκτακτων υπαλλήλων και πρόσθετων προσώπων για την κάλυψη έκτακτων αναγκών για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει κατ’ ανώτατο όριο τις δεκαπέντε εργάσιμες μέρες να εξαιρεθεί η διαδικασία πρόσληψης Ιδρυματικών Λειτουργών στις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας, εργοδοτουμένων καθορισμένης διάρκειας, μέχρι του ανώτατου αριθμού των οκτώ προσώπων.

Όπως είναι γνωστό, ανάλογη νομοθετική ρύθμιση έγινε για σκοπούς μεταξύ άλλων κάλυψης αναγκών που αφορούν θέματα υγείας, παιδείας και διεκπεραίωσης της Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την Κυπριακή Δημοκρατία.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν στην επιτροπή, οι έκτακτες αυτές ανάγκες αφορούν μέχρι τον ανώτατο αριθμό των οκτώ προσώπων και προκύπτουν ως αποτέλεσμα της απουσίας Ιδρυματικών Λειτουργών ή/και Ιδρυματικών Λειτουργών 1ης Τάξης με μακροχρόνια άδεια (άδεια ασθενείας, άδεια μητρότητας).

Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, η εν λόγω εξαίρεση κρίνεται αναγκαία, ώστε να διασφαλιστεί η επαρκής στελέχωση των ιδρυμάτων (παιδικές στέγες, εφηβικοί ξενώνες, βρεφοπαιδοκομικοί και παιδοκομικοί σταθμοί, στέγες ηλικιωμένων και αναπήρων) που λειτουργούν παγκύπρια, τόσο σε εικοσιτετράωρη όσο και σε διημερεύουσα βάση, για τη στέγαση, προστασία και φροντίδα παιδιών, εφήβων, ηλικιωμένων και αναπήρων, καθώς και ατόμων με ειδικές ανάγκες.

Περαιτέρω, σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, στα κρατικά ιδρύματα έχουν δημιουργηθεί κενά στη στελέχωσή τους λόγω αφυπηρετήσεων, πρόωρων αφυπηρετήσεων, παραιτήσεων, προαγωγών, με αποτέλεσμα να λειτουργούν με προσωπικό ασφαλείας, γι’ αυτό και σε περίπτωση απουσίας, ασθένειας ή έκτακτης ανάγκης προκύπτουν σοβαρά προβλήματα λειτουργίας, τα οποία ενδεχομένως να θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια των ενοίκων των ιδρυμάτων.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού έλαβε υπόψη όλα τα πιο πάνω, ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση του νομοσχεδίου σε νόμο.

 

27 Σεπτεμβρίου 2012

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων