Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Περιβάλλοντος για το νομοσχέδιο «Ο περί της Σύμβασης της Στοκχόλμης για τους Έμμονους Οργανικούς Ρύπους (Κυρωτικός) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2012»

Παρόντες:

Αδάμος Αδάμου, πρόεδρος Ανδρέας Πιτσιλλίδης
Γιώργος Περδίκης Σοφοκλής Φυττής
Χριστάκης Τζιοβάνης Ρούλα Μαυρονικόλα
Γιώργος Γεωργίου  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 7 Σεπτεμβρίου 2012. Στη συνεδρίαση αυτή κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Εξωτερικών, του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η τροποποίηση του βασικού νόμου που κυρώνει τη Σύμβαση της Στοκχόλμης για τους Έμμονους Οργανικούς Ρύπους, ώστε να κυρωθούν, σύμφωνα με το άρθρο 169.2 του συντάγματος, οι τροποποιήσεις της εν λόγω σύμβασης, οι οποίες υιοθετήθηκαν κατά την Πέμπτη Διάσκεψη των μερών της, που πραγματοποιήθηκε στη Γενεύη από τις 25 μέχρι τις 29 Απριλίου 2011, και εγκρίθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο με την απόφασή του υπ’ αριθμόν 73.314 και ημερομηνίας 14 Μαρτίου 2012.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν στην επιτροπή, η Σύμβαση της Στοκχόλμης για τους Έμμονους Οργανικούς Ρύπους, η οποία αναφέρεται συντομογραφικά ως Σύμβαση POPs (Persistent Organic Pollutants), εισάγει περιορισμούς στην παραγωγή έμμονων οργανικών ρύπων, δηλαδή χημικών ουσιών με τοξικές ιδιότητες που ανθίστανται στη διάσπαση, συσσωρεύονται στον οργανισμό του ανθρώπου και των ζώων, μεταφέρονται μέσω του αέρα, του νερού και των μεταναστευτικών ειδών και αποτίθενται μακριά από τον τόπο έκλυσής τους.

Όπως είναι γνωστό, η Κυπριακή Δημοκρατία κύρωσε τη Σύμβαση της Στοκχόλμης για τους Έμμονους Οργανικούς Ρύπους με το Νόμο με αριθμό 42(ΙΙΙ) του 2004 και κατέστη μέλος της σύμβασης αυτής από τις 7 Μαρτίου 2005.

Σύμφωνα με τα ίδια πιο πάνω στοιχεία, με το υπό συζήτηση νομοσχέδιο ενσωματώνονται οι αποφάσεις που λήφθηκαν κατά την Πέμπτη Διάσκεψη των μερών της σύμβασης, οι οποίες αφορούν την προσθήκη μιας νέας χημικής ουσίας, της ουσίας “endosulfan”, στο Παράρτημα Α αυτής.

Στα πλαίσια της συζήτησης του θέματος η εκπρόσωπος του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας επισήμανε ότι, παρ όλο που η χρήση της εν λόγω ουσίας απαγορεύεται ήδη εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η προτεινόμενη τροποποίηση κρίνεται απαραίτητη για σκοπούς συμμόρφωσης της Κυπριακής Δημοκρατίας με τις αποφάσεις των μερών της εν λόγω σύμβασης.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος τάσσεται ομόφωνα υπέρ της ψήφισης του υπό συζήτηση νομοσχεδίου σε νόμο για την κατά νόμο κύρωση των σχετικών τροποποιήσεων της σύμβασης.

 

 

10 Σεπτεμβρίου 2012

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων