Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας για τους κανονισμούς που τιτλοφορούνται «Οι περί Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου (Σχολές και Τμήματα κατά Σχολή) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2012»

Παρόντες:

Νίκος Τορναρίτης, πρόεδρος

Αντρέας Καυκαλιάς

Ευθύμιος Δίπλαρος

Αθηνά Κυριακίδου

Γιώργος Λουκαΐδης

Γεώργιος Προκοπίου

Γιώργος Γεωργίου

Νίκος Κουτσού

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας εξέτασε τους πιο πάνω κανονισμούς σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 3 Ιουλίου 2012. Στη συνεδρίαση αυτή κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, του Υπουργείου Οικονομικών, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου (ΤΕΠΑΚ) και του Πανεπιστημίου Κύπρου. Η Φοιτητική Ένωση του ΤΕΠΑΚ, παρ’ όλο που κλήθηκε, δεν εκπροσωπήθηκε στη συνεδρία της επιτροπής.

Σκοπός των υπό αναφορά κανονισμών είναι η τροποποίηση των υφιστάμενων κανονισμών, ώστε μεταξύ άλλων να ρυθμιστεί νομοθετικά η ίδρυση της Σχολής Καλών και Εφαρμοσμένων Τεχνών στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Επιπρόσθετα, στους προτεινόμενους κανονισμούς προβλέπεται η αναδιαμόρφωση και μετονομασία της υφιστάμενης Σχολής Εφαρμοσμένων Τεχνών και Επικοινωνίας σε Σχολή Επικοινωνίας και Μέσων Ενημέρωσης, ώστε να συνάδει το όνομά της με το νέο της περιεχόμενο.

Περαιτέρω, στους προτεινόμενους κανονισμούς προβλέπεται η δημιουργία νέων τμημάτων στις δύο πιο πάνω σχολές. Ειδικότερα, στη Σχολή Καλών και Εφαρμοσμένων Τεχνών δημιουργείται το Τμήμα Καλών Τεχνών και στη Σχολή Επικοινωνίας και Μέσων Ενημέρωσης δημιουργείται το Τμήμα Δημόσιας Επικοινωνίας.

Όπως είναι γνωστό, πρόσφατα ψηφίστηκε από τη Βουλή ο περί Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου (Τροποποιητικός) Νόμος του 2012, με τον οποίο προβλέπεται η ίδρυση και λειτουργία της Σχολής Καλών και Εφαρμοσμένων Τεχνών, γι’ αυτό η προώθηση της έγκρισης των υπό αναφορά κανονισμών κρίνεται αναγκαία, ώστε να θεσμοθετηθεί και στους υφιστάμενους κανονισμούς η ίδρυση της εν λόγω σχολής και των τμημάτων της. Επισημαίνεται ότι τα στοιχεία σε σχέση με την ίδρυση της πιο πάνω σχολής περιλαμβάνονται σε σχετική έκθεση της επιτροπής που ετοιμάστηκε για τον υπό αναφορά τροποποιητικό νόμο.

Αναφορικά με την ίδρυση και δημιουργία του Τμήματος Δημόσιας Επικοινωνίας στο ΤΕΠΑΚ, με βάση τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στα έγγραφα που συνοδεύουν τους προτεινόμενους κανονισμούς αναμένεται να υπάρξει σημαντική ζήτηση των γνωστικών αυτών αντικειμένων τόσο από Κύπριους όσο και από αλλοδαπούς φοιτητές σε προπτυχιακό και σε μεταπτυχιακό επίπεδο. Ειδικότερα, σε προπτυχιακό επίπεδο η ίδρυση και λειτουργία του εν λόγω τμήματος αναμένεται να καλύψει τις ανάγκες στην ακαδημαϊκή αγορά εργασίας, αφού, όπως αναφέρθηκε, υπάρχει αυξημένη ζήτηση των γνωστικών αυτών αντικειμένων από αρκετούς φοιτητές. Επίσης, σε μεταπτυχιακό επίπεδο η λειτουργία του εν λόγω τμήματος αναμένεται να καλύψει ανάγκες στον τομέα της ευρωπαϊκής δημοσιογραφίας.

Με βάση τα πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας υιοθετεί τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των υπό αναφορά κανονισμών και ομόφωνα εισηγείται στην ολομέλεια του σώματος την έγκρισή τους.

 

10 Ιουλίου 2012

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων