Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών για την πρόταση νόμου «Ο περί Δικηγόρων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2012»

Παρόντες:

Ιωνάς Νικολάου, πρόεδρος Γιώργος Λουκαΐδης
Γεώργιος Γεωργίου Νικόλας Παπαδόπουλος
Άριστος Δαμιανού Αντώνης Αντωνίου

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών μελέτησε την πιο πάνω πρόταση νόμου, η οποία κατατέθηκε από τον πρόεδρό της κ. Ιωνά Νικολάου, σε συνεδρία της που πραγματοποιήθηκε στις 4 Ιουλίου 2012. Στη συνεδρίαση αυτή κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας και ο πρόεδρος του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου.

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί Δικηγόρων Νόμου, ώστε οι εκλογές για την ανάδειξη των οργάνων των τοπικών δικηγορικών συλλόγων να συμπίπτουν χρονικά με τις εκλογές για την ανάδειξη των οργάνων του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου.

Περαιτέρω, η προτεινόμενη ρύθμιση αποσκοπεί στην αύξηση του ποσού του προστίμου που μπορεί να επιβάλλει σε δικηγόρο το Πειθαρχικό Συμβούλιο Δικηγόρων στις περιπτώσεις καταδίκης για διάπραξη πειθαρχικού αδικήματος.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, αφού επέφερε στο κείμενο της πρότασης νόμου τροποποιήσεις με σκοπό τη βελτίωσή του από νομοτεχνική άποψη, ομόφωνα εισηγείται την ψήφιση της πρότασης νόμου σε νόμο.

9 Ιουλίου 2012

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων