Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών για την πρόταση νόμου «Ο περί Αστυνομίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2009»

Παρόντες:

Iωνάς Νικολάου, πρόεδρος Νικόλας Παπαδόπουλος
Γεώργιος Γεωργίου Αντώνης Αντωνίου
Τάσος Μητσόπουλος Νίκος Νικολαΐδης
Άριστος Δαμιανού Μη μέλη της επιτροπής:
Γιώργος Γεωργίου Γιώργος Περδίκης

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών μελέτησε την πιο πάνω πρόταση νόμου, η οποία κατατέθηκε από το βουλευτή του Κινήματος Οικολόγων Περιβαλλοντιστών κ. Γιώργο Περδίκη, σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 13 και 20 Ιουνίου 2012. Στα πλαίσια των συνεδριάσεων αυτών κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, της αστυνομίας, των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, ο Επίτροπος Περιβάλλοντος, εκπρόσωποι της Ένωσης Δήμων Κύπρου, της Ένωσης Κοινοτήτων Κύπρου, του Κυπριακού Ιδρύματος Προστασίας του Περιβάλλοντος (Terra Cyrpia), των Επαρχιακών Επιτροπών Ευημερίας Ζώων, της Ομοσπονδίας Περιβαλλοντικών Οργανώσεων Κύπρου, της Κυπριακής Εταιρείας Προστασίας Ζώων, της Φωνής για τα Ζώα της Κύπρου, της Οργάνωσης ‟Κιβωτός”, του Οργανισμού Διάσωσης και Προστασίας Ζώων ARGOS, του Καταφυγίου Σκύλων Σείριους και του Συνδέσμου Προστασίας Ζώων και Πουλιών Λάρνακας και Αμμοχώστου. Το Γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, παρ’ όλο που κλήθηκε, δεν εκπροσωπήθηκε στις συνεδρίες της επιτροπής.

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί Αστυνομίας Νόμου, ώστε στα καθήκοντα των ειδικών αστυνομικών να προστεθεί η εφαρμογή των διατάξεων του περί Σκύλων Νόμου και των διατάξεων του περί Προστασίας και Ευημερίας των Ζώων Νόμου.

Ειδικότερα, υποστηρίζοντας τις πρόνοιες της πρότασης νόμου, ο εισηγητής της ανέφερε ότι η πιο πάνω τροποποίηση κρίνεται σκόπιμη λόγω των σοβαρών προβλημάτων που ανακύπτουν από την εφαρμογή των πιο πάνω νομοθεσιών που αφορούν την προστασία των ζώων, τα οποία συνίστανται σε μεγάλο βαθμό στην έλλειψη προσωπικού στις αρμόδιες υπηρεσίες, που είναι επιφορτισμένες με τα πιο πάνω θέματα με βάση το υφιστάμενο νομικό καθεστώς. Περαιτέρω, ο ίδιος εξέφρασε την επιθυμία όπως παραχωρηθεί η δυνατότητα στους ειδικούς αστυνομικούς να ασχολούνται αποκλειστικά με τα πιο πάνω καθήκοντα.

Οι εκπρόσωποι όλων των εμπλεκόμενων οργανώσεων που έχουν σχέση με την προστασία των ζώων συμφώνησαν με την προτεινόμενη ρύθμιση, επισημαίνοντας τα πολλαπλά προβλήματα που προκύπτουν από την αδυναμία εφαρμογής των πιο πάνω νομοθεσιών. Περαιτέρω, εξέφρασαν την άποψη ότι θα ήταν ορθότερο να υπήρχε ένα εξειδικευμένο σώμα που να ασχολείται αποκλειστικά με τα πιο πάνω ζητήματα, παρά να εργάζονται σε εθελοντική βάση ιδιώτες.

H εκπρόσωπος του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως δήλωσε στην επιτροπή ότι συμφωνεί με τις πρόνοιες της προτεινόμενης ρύθμισης, με την οποία συμπεριλαμβάνονται στα καθήκοντα των ειδικών αστυνομικών οι πρόνοιες των πιο πάνω νομοθεσιών που αποσκοπούν στην προστασία των ζώων, υποχρεώσεις που προβλέπεται να ασκούνται παράλληλα με τα υπόλοιπα καθήκοντά τους. Ωστόσο, η ίδια δήλωσε ότι είναι πολύ δύσκολο στο παρόν στάδιο οι ειδικοί αστυνομικοί να ασχολούνται αποκλειστικά με τα πιο πάνω θέματα. Παράλληλα, η ίδια, διαβιβάζοντας και τη θέση του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, επισήμανε ότι τόσο ο περί Σκύλων Νόμος όσο και ο περί της Προστασίας και Ευημερίας των Ζώων Νόμος περιλαμβάνουν διατάξεις που αφορούν και άλλες υπηρεσίες, δηλαδή αναθέτουν καθήκοντα και σε άλλες υπηρεσίες, γι’ αυτό εισηγήθηκε όπως τροποποιηθεί το κείμενο της πρότασης νόμου, ώστε να διευκρινιστεί ότι οι ειδικοί αστυνομικοί θα εφαρμόζουν τις διατάξεις των πιο πάνω νόμων, οι οποίες αναθέτουν καθήκοντα στην αστυνομία. Για το σκοπό αυτό κατέθεσε στην επιτροπή σχετικό αναθεωρημένο κείμενο. Σημειώνεται ότι με τις πιο πάνω ρυθμίσεις συμφώνησαν όλοι όσοι παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής.

Στα πλαίσια της περαιτέρω συζήτησης του θέματος, η επιτροπή επισήμανε ότι για την εφαρμογή των προτεινόμενων ρυθμίσεων πρέπει να επέλθουν και ανάλογες τροποποιήσεις στους κανονισμούς που αφορούν και ρυθμίζουν τη διαδικασία διορισμού και τους όρους υπηρεσίας των ειδικών αστυνομικών, γι’ αυτό και κάλεσε την εκπρόσωπο του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως να μελετήσει το θέμα και να καταθέσει στη Βουλή το συντομότερο δυνατό σχετικούς τροποποιητικούς κανονισμούς.

Επιπρόσθετα, η επιτροπή επέφερε στο αναθεωρημένο στη βάση των πιο πάνω κείμενο της πρότασης νόμου περαιτέρω τροποποιήσεις, με σκοπό τη βελτίωσή του από νομοτεχνικής άποψης.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών ομόφωνα εισηγείται στην ολομέλεια του σώματος την ψήφιση της πρότασης νόμου σε νόμο όπως αυτή έχει τελικά διαμορφωθεί στη βάση των πιο πάνω, αφού προηγουμένως τροποποιηθεί ο τίτλος της, ώστε να αναφέρεται ως «Ο περί Αστυνομίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2012».

9 Ιουλίου 2012

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων