Αρχείο

    

Κοινή έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών και της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Συγκοινωνιών και Έργων για τον αναπεμφθέντα νόμο «Ο περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως (Τροποποιητικός) Νόμος του 2012»

Παρόντες:

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών: Κοινοβουλευτική Επιτροπή Συγκοινωνιών και Έργων:
Iωνάς Νικολάου, πρόεδρος Αντώνης Αντωνίου, πρόεδρος
Άριστος Δαμιανού Γεώργιος Προκοπίου
Γιώργος Λουκαΐδης Ζαχαρίας Ζαχαρίου
Νικόλας Παπαδόπουλος Ανδρέας Μιχαηλίδης
Αντώνης Αντωνίου Αντρέας Φακοντής

Οι Κοινοβουλευτικές Επιτροπές Νομικών και Συγκοινωνιών και Έργων σε κοινή συνεδρία τους, που πραγματοποιήθηκε στις 5 Ιουλίου 2012, επανεξέτασαν τον πιο πάνω νόμο, τον οποίο ψήφισε η Βουλή των Αντιπροσώπων στις 14 Ιουνίου 2012, ο οποίος αναπέμφθηκε από τον προεδρεύοντα της Δημοκρατίας κατ’ επίκληση του άρθρου 51.1 του συντάγματος. Στη συνεδρίαση αυτή κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ο Υπουργός Συγκοινωνιών και Έργων, ο Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας και εκπρόσωποι του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως και της αστυνομίας.

Όπως είναι γνωστό, με τον αναπεμφθέντα νόμο σκοπείται η τροποποίηση του περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Νόμου, ώστε μεταξύ άλλων να επενεχθούν τα ακόλουθα:

1. Να αντικατασταθεί η χρηματική ποινή των χιλίων λιρών (£1000), η οποία επιβάλλεται σε περίπτωση οδήγησης με ταχύτητα που δύναται να θέσει σε κίνδυνο την ανθρώπινη ζωή ή να προκαλέσει ζημιά ή βλάβη σε οποιοδήποτε πρόσωπο ή περιουσία, με τη χρηματική ποινή των πέντε χιλιάδων ευρώ (€5.000).

2. Να καταστεί αδίκημα και να τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι δύο χρόνια ή με χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις πέντε χιλιάδες ευρώ (€5.000) η οδήγηση κατά παράβαση απόφασης δικαστηρίου που αποστερεί την ικανότητα κατοχής ή λήψης άδειας οδήγησης, ρύθμιση η οποία υποδείχθηκε σε απόφαση δικαστηρίου.

3. Να διαφοροποιηθεί ο πίνακας στον οποίο καθορίζεται ο κατώτατος και ανώτατος αριθμός βαθμών ποινής που δύναται να επιβάλει το δικαστήριο σε περίπτωση υπέρβασης ορίου ταχύτητας ή οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλης ή άρνησης ή αποφυγής παροχής δείγματος εκπνοής.

Οι λόγοι της αναπομπής, όπως αυτοί αναφέρονται στην επιστολή του προεδρεύοντος της Δημοκρατίας προς τον προεδρεύοντα της Βουλής των Αντιπροσώπων, ημερομηνίας 3 Ιουλίου 2012, παρατίθενται αυτούσια και είναι οι ακόλουθοι:

«Με την τροποποίηση που επιφέρει το άρθρο 3 του νομοσχεδίου προστίθεται στο νόμο νέο άρθρο 19Α, το οποίο όμως δε συνάδει με τις πρόνοιες του άρθρου 53 του περί Άδειας Οδήγησης Νόμου.

Πιο συγκεκριμένα, το νέο άρθρο 19Α προβλέπει ότι η οδήγηση από πρόσωπο το οποίο έχει αποστερηθεί με απόφαση ή διάταγμα του δικαστηρίου της ικανότητας να κατέχει ή λαμβάνει άδεια οδήγησης μηχανοκινήτου οχήματος και το οποίο οδηγεί κατά παράβαση της απόφασης ή διατάγματος του δικαστηρίου είναι ένοχο αδικήματος και τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι δύο χρόνια ή πρόστιμο μέχρι €5.000 ή και στις δύο ποινές.

Το άρθρο 53 του περί Άδειας Οδήγησης Νόμου προβλέπει για το ίδιο αδίκημα πολύ μεγαλύτερη ποινή και πιο συγκεκριμένα ποινή φυλάκισης για χρονικό διάστημα μέχρι τέσσερα χρόνια ή χρηματική ποινή μέχρι €6.834 ή και στις δύο ποινές.

Ενόψει τούτου, για να ρυθμιστεί το θέμα, ώστε να μην υπάρχει διαφορετική μεταχείριση, πρέπει είτε να τροποποιηθεί το άρθρο 53 του περί Άδειας Οδήγησης Νόμου με διαγραφή από αυτό της φράσης δυνάμει του εδαφίου (1) του άρθρου 54 και να μην περιληφθεί στον περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Νόμο το προτεινόμενο νέο άρθρο 19Α είτε να αναδιατυπωθεί το άρθρο 19Α, ώστε να συνάδουν οι πρόνοιές του με εκείνες του άρθρου 53 του περί Άδειας Οδήγησης Νόμου.».

Στα πλαίσια της επανεξέτασης του θέματος από τις επιτροπές τόσο οι πρόεδροι αυτών όσο και τα μέλη τους συμφώνησαν να αποδεχθούν την αναπομπή και να εισηγηθούν στη Βουλή την τροποποίηση του άρθρου 19Α, ώστε οι προτεινόμενες ποινές να συνάδουν με τις ποινές που προβλέπονται για το ίδιο αδίκημα στο άρθρο 53 του περί Άδειας Οδήγησης Νόμου. Συγκεκριμένα, προτείνεται τα δύο χρόνια φυλάκισης να γίνουν τέσσερα και τα πέντε χιλιάδες ευρώ (€5.000) να γίνουν έξι χιλιάδες οκτακόσια τριάντα τέσσερα ευρώ (€6.834).

Συναφώς, οι επιτροπές διαμόρφωσαν νέο κείμενο νόμου, ώστε να ανταποκρίνεται στις πιο πάνω αποφάσεις τους, και ομόφωνα εισηγούνται στη Βουλή την αποδοχή της αναπομπής όπως αναλύθηκε πιο πάνω.

9 Ιουλίου 2012

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων