Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο «Ο περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου Νόμος του 2012, Νόμου του 2012, Νόμος του 2012»

Παρόντες:

Νικόλας Παπαδόπουλος, πρόεδρος Γιάννος Λαμάρης
Άγγελος Βότσης Πάμπος Παπαγεωργίου
Μάριος Μαυρίδης Νίκος Νικολαΐδης
Χάρης Γεωργιάδης Νίκος Κουτσού
Σταύρος Ευαγόρου Γιώργος Περδίκης

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού εξέτασε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 3 Ιουλίου και στις 9 Ιουλίου 2012. Στις συνεδρίες της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών, ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου και ο ανώτατος εκτελεστικός διευθυντής της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου (ATHK).

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η έγκριση συμπληρωματικού προϋπολογισμού ύψους €4.000.000 για κάλυψη επιπρόσθετων αναγκών που προέκυψαν στην ΑΤΗΚ από την εισαγωγή του σχεδίου πιστότητας πελατών και από την έκδοση του μηνιαίου περιοδικού της Cytavision.

Κατά τη συζήτηση του εν λόγω θέματος η επιτροπή ενημερώθηκε από τον αρμόδιο εκπρόσωπο ότι, παρόλο που στον προϋπολογισμό της Αρχής για το 2012 έχει συμπεριληφθεί πρόνοια ύψους €11.000.000 για διαφημίσεις και έξοδα προώθησης, προέκυψαν πρόσθετες ανάγκες, με αποτέλεσμα οι συνολικές ανάγκες να ανέλθουν στα €15.000.000.

Σύμφωνα με τον αρμόδιο εκπρόσωπο, η προτεινόμενη επιπλέον πρόνοια ύψους €4.000.000 προορίζεται για την κάλυψη των πιο κάτω επιπρόσθετων αναγκών:

α) Εισαγωγή του σχεδίου πιστότητας πελατών μέσω της υπηρεσίας “Make Your Own” και αναμενόμενη εισαγωγή νέου σχεδίου αφοσίωσης “soeasy” εντός του 2012 (€3.000.000).

β) Κόστος ετοιμασίας, εκτύπωσης και διανομής του μηνιαίου περιοδικού της Cytavision, το οποίο θα επιβαρύνει τον προϋπολογισμό διαφήμισης και για το οποίο δεν έγινε οποιαδήποτε πρόνοια σε άλλα κονδύλια του προϋπολογισμού για το έτος 2012 (€1.000.000).

Σημειώνεται ότι τα σχέδια πιστότητας πελατών θεωρούνται εργαλεία προώθησης και ενίσχυσης των πωλήσεων, ενώ, όπως τονίστηκε από τον αρμόδιο εκπρόσωπο, σημαντικό μέρος του κονδυλίου δε συνεπάγεται εκταμίευση χρημάτων αλλά παροχή εκπτώσεων στους πελάτες. Σημειώνεται περαιτέρω ότι τα κονδύλια για τα σχέδια πιστότητας πελατών για λογιστικούς σκοπούς καταχωρίζονται στο κονδύλι διαφήμισης, σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα.

Σύμφωνα με τα κατατεθέντα στοιχεία, τα σχέδια πιστότητας πελατών παρέχονται μέσω των καταστημάτων της Cyta και των συνεργατών της και απευθύνονται σε νέους και υφιστάμενους πελάτες της συνδρομητικής και προπληρωμένης κινητής τηλεφωνίας. Σκοπός της εφαρμογής τους είναι η προώθηση των συγκεκριμένων υπηρεσιών για μεταπώληση, καθώς και η συγκράτηση της αποσκίρτησης πελατών λόγω του ανταγωνισμού. Ως εκ τούτου παρέχονται με επιδότηση ύψους 28% και με την προϋπόθεση να παραμείνουν πελάτες για τους δεκαοκτώ μήνες του συμβολαίου.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, διαμόρφωσε τις ακόλουθες θέσεις:

1. Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, καθώς και το μέλος της βουλευτής του Κινήματος Οικολόγων Περιβαλλοντιστών εισηγούνται στη Βουλή την ψήφιση του νομοσχεδίου σε νόμο.

2. Ο πρόεδρος της επιτροπής και το μέλος της βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος, τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού, το μέλος της βουλευτής του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ, καθώς και το μέλος της βουλευτής του Ευρωπαϊκού Κόμματος επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν κατά τη συζήτηση του θέματος στην ολομέλεια του σώματος.

Συναφώς, σύμφωνα με τις πιο πάνω θέσεις, το νομοσχέδιο υποβάλλεται στην ολομέλεια του σώματος για λήψη τελικής απόφασης, αφού διαμορφωθεί ο τίτλος του, ώστε να αναφέρεται ως «Ο περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου (Αρ.1) Νόμος του 2012».

 

10 Ιουλίου 2012

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων