Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Συγκοινωνιών και Έργων για το νομοσχέδιο «Ο περί Πολιτικής Αεροπορίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2012»

Παρόντες:

Αντώνης Αντωνίου, πρόεδρος Αντρέας Φακοντής
Γεώργιος Προκοπίου Κώστας Κώστα
Ζαχαρίας Ζαχαρίου Χριστάκης Τζιοβάνης
Ανδρέας Μιχαηλίδης Νίκος Νικολαΐδης

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Συγκοινωνιών και Έργων μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δυο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν την 21η Ιουνίου και στις 5 Ιουλίου 2012. Στα πλαίσια της πρώτης συνεδρίασης κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων, του Τμήματος Πολιτικής Αεροπορίας του ίδιου υπουργείου, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, του Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης του Υπουργείου Άμυνας, του Συνδέσμου Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας Κύπρου, της εταιρείας “Hermes Airport Ltd”, του Συνδέσμου Εκπροσώπων Αεροπορικών Εταιρειών στην Κύπρο (BARIC) και της Επιτροπής Χρηστών Αερολιμένων Λάρνακας και Πάφου (AOC). Η Επιτροπή Διερεύνησης Αεροπορικών Ατυχημάτων και Συμβάντων, παρ’ όλο που κλήθηκε, δεν εκπροσωπήθηκε στη συνεδρία της επιτροπής.

Σκοπός του προτεινόμενου νόμου είναι η τροποποίηση του περί Πολιτικής Αεροπορίας Νόμου για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 996/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Οκτωβρίου 2010, σχετικά με τη διερεύνηση και την πρόληψη ατυχημάτων και συμβάντων στην πολιτική αεροπορία, και την κατάργηση της Οδηγίας 94/56/ΕΚ.

Σύμφωνα με τους εκπροσώπους του Τμήματος Πολιτικής Αεροπορίας, καθώς και το επεξηγηματικό σημείωμα και την αιτιολογική έκθεση που συνοδεύουν το υπό αναφορά νομοσχέδιο, προβλέπεται μεταξύ άλλων η τροποποίηση του εικοστού πέμπτου κεφαλαίου του βασικού νόμου, που αφορά στη ρύθμιση της διερεύνησης αεροπορικών ατυχημάτων, ώστε αυτό να συνάδει με τον προαναφερθέντα ευρωπαϊκό κανονισμό, και η θέσπιση συστήματος κυρώσεων σε περίπτωση παραβίασης των διατάξεων του εν λόγω ευρωπαϊκού κανονισμού.

Ειδικότερα, όπως οι ίδιοι εκπρόσωποι δήλωσαν στην επιτροπή, ο υπό αναφορά κανονισμός αποσκοπεί στη βελτίωση της ασφάλειας των πτήσεων και στην εξασφάλιση υψηλού επιπέδου αποτελεσματικότητας, επιμέλειας και ποιότητας των διερευνήσεων ασφάλειας στην ευρωπαϊκή πολιτική αεροπορία χωρίς απόδοση υπαιτιότητας ή ευθύνης, με στόχο την πρόληψη ατυχημάτων και συμβάντων στο μέλλον. Επίσης, προβλέπει κανόνες σχετικά με την έγκαιρη διαθεσιμότητα των πληροφοριών που αφορούν όλα τα πρόσωπα και τα επικίνδυνα εμπορεύματα επί αεροσκάφους εμπλεκόμενου σε ατύχημα, βελτιώνοντας με τον τρόπο αυτό τη συνδρομή στα θύματα αεροπορικών ατυχημάτων και στις οικογένειές τους.

Όλοι οι παρευρισκόμενοι συμφώνησαν με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του υπό συζήτηση νομοσχεδίου.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Συγκοινωνιών και Έργων, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, ομόφωνα εισηγείται στην ολομέλεια του σώματος την ψήφιση του νομοσχεδίου σε νόμο, όπως αυτό κατατέθηκε από την εκτελεστική εξουσία.

 

10 Ιουλίου 2012

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων