Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Γεωργίας και Φυσικών Πόρων για τους κανονισμούς «Οι περί Σπόρων (Σιτηρά) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2012»

Παρόντες:

Γιαννάκης Γαβριήλ, πρόεδρος Κυριάκος Χατζηγιάννης
Αντρέας Καυκαλιάς Ευθύμιος Δίπλαρος
Αντρέας Φακοντής Σοφοκλής Φυττής
Γεώργιος Τάσου Αντώνης Αντωνίου

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων μελέτησε τους πιο πάνω κανονισμούς σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 14 και την 21η Ιουνίου 2012. Στο στάδιο της μελέτης των κανονισμών, κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Τμήματος Γεωργίας και του Ινστιτούτου Γεωργικών Ερευνών του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, και των αγροτικών οργανώσεων ΠΕΚ και Παναγροτικός Σύνδεσμος”. Tο Γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, o Κυπριακός Σύνδεσμος Φυτοπροστασίας και οι αγροτικές οργανώσεις ΕΚΑ, “Αγροτική” και Ευρωαγροτικός”, παρ όλο που κλήθηκαν, δεν εκπροσωπήθηκαν στη συνεδρία της επιτροπής.

Σκοπός των προτεινόμενων κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται με βάση το άρθρο 14 του περί Σπόρων Νόμου, είναι η τροποποίηση των περί Σπόρων (Σιτηρά) Κανονισμών, ώστε να επιτευχθεί εναρμόνιση του εθνικού νομοθετικού πλαισίου με την Εκτελεστική Οδηγία 2012/1/ΕΕ της Επιτροπής, της 6ης Ιανουαρίου 2012, για την τροποποίηση του Παραρτήματος Ι της Οδηγίας 66/402/ΕΟΚ του Συμβουλίου όσον αφορά τις προϋποθέσεις τις οποίες πρέπει να πληρεί η καλλιέργεια Oryza sativa.

Στα πλαίσια της συζήτησης που διεξήχθη ενώπιον της επιτροπής, ο εκπρόσωπος του Τμήματος Γεωργίας επισήμανε ότι η ανάγκη για τροποποίηση των προϋποθέσεων που πρέπει να πληρούν οι καλλιέργειες ρυζιού προέκυψε από έρευνες που πραγματοποιήθηκαν και από την εμπειρία που αποκομίστηκε σε σχέση με τις εν λόγω καλλιέργειες. Ο ίδιος εκπρόσωπος πρόσθεσε ότι η κυπριακή γεωργία δεν επηρεάζεται από τις προτεινόμενες ρυθμίσεις, καθώς στο νησί δεν υπάρχουν καλλιέργειες ρυζιού, και περαιτέρω διευκρίνισε ότι οι εν λόγω τροποποιήσεις δε σχετίζονται με οποιοδήποτε τρόπο με γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς.

Όλοι οι παρευρισκόμενοι συμφώνησαν με τις προτεινόμενες πρόνοιες των κανονισμών.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων ομόφωνα εισηγείται στην ολομέλεια της Βουλής την έγκριση των κανονισμών όπως αυτοί κατατέθηκαν στη Βουλή από την εκτελεστική εξουσία.

 

26 Ιουνίου 2012

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων