Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Συγκοινωνιών και Έργων για τους κανονισμούς «Οι περί Δεοντολογίας των Μελών του Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου Κανονισμοί του 2012»

Παρόντες:

Αντώνης Αντωνίου, πρόεδρος Αντρέας Φακοντής
Ζαχαρίας Ζαχαρίου Κώστας Κώστα
Χάρης Γεωργιάδης Χριστάκης Τζιοβάνης
Ανδρέας Μιχαηλίδης Νίκος Νικολαΐδης

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Συγκοινωνιών και Έργων μελέτησε τους πιο πάνω κανονισμούς σε τρεις συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 24 και την 31η Μαΐου και στις 7 Ιουνίου 2012. Στα πλαίσια της πρώτης συνεδρίας κλήθηκαν και παρευρέθηκαν στην επιτροπή εκπρόσωποι του Υπουργείου Εσωτερικών, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, του Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου (ΕΤΕΚ), του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Κύπρου (ΣΑΚ), του Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών Κύπρου (ΣΠΟΛΜΗΚ), του Συνδέσμου Μηχανολόγων Μηχανικών Κύπρου (ΣΜΜΗΚ), του Συνδέσμου Επιστημόνων Μηχανικών Κύπρου (ΣΕΜ) και του Συνδέσμου Επιστημόνων Εκτιμητών και Συμβούλων Ακινήτων Κύπρου. To Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων, ο Σύνδεσμος Πολιτικών Μηχανικών και Αρχιτεκτόνων Κύπρου και ο Σύνδεσμος Συμβούλων Ηλεκτρολόγων και Μηχανολόγων Μηχανικών Κύπρου, παρ’ όλο που κλήθηκαν, δεν εκπροσωπήθηκαν στη συνεδρία της επιτροπής.

Σκοπός των προτεινόμενων κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται δυνάμει του άρθρου 32 του περί Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου Νόμου, είναι η αντικατάσταση των υφιστάμενων περί Δεοντολογίας των Μελών του Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου Κανονισμών με νέους κανονισμούς, έτσι ώστε αυτοί να εκσυγχρονιστούν με στόχο τη μείωση του διοικητικού φόρτου και την αύξηση της αποδοτικότητας του Πειθαρχικού Συμβουλίου του ΕΤΕΚ, καθώς και την καλύτερη λειτουργία του.

Σημειώνεται ότι οι εν λόγω κανονισμοί κατατέθηκαν στη Βουλή και συζητήθηκαν στην επιτροπή ταυτόχρονα με τον περί Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου (Τροποποιητικό) Νόμο του 2012, ο οποίος ήδη ψηφίστηκε σε νόμο από την ολομέλεια του σώματος την 21η Ιουνίου 2012, καθότι περιλαμβάνει εξουσιοδοτικές διατάξεις για την έκδοση των προτεινόμενων κανονισμών.

Σύμφωνα με τους εκπροσώπους του ΕΤΕΚ και την εισηγητική έκθεση που συνοδεύει τους υπό αναφορά κανονισμούς, με τους τελευταίους προνοούνται μεταξύ άλλων τα ακόλουθα:

1. Τα καθήκοντα και οι υποχρεώσεις των μελών του ΕΤΕΚ.

2. Οι προϋποθέσεις με βάση τις οποίες επιτρέπεται η διαφήμιση ή η δημοσιότητα μέλους του ΕΤΕΚ.

3. Η πειθαρχική διαδικασία, τα δικαιώματα των μελών κατά τη διάρκεια αυτής και οι ποινές που δύναται να επιβάλει το συμβούλιο σε μέλος του για ένα ή περισσότερα παραπτώματα.

4. Οι εξουσίες του συμβουλίου κατά την ακρόαση της υπόθεσης και η απόφαση αυτού.

Στα πλαίσια της εξέτασης των υπό αναφορά κανονισμών από την επιτροπή, βουλευτές μέλη της εισηγήθηκαν όπως το προτεινόμενο τέλος, ύψους πενήντα ευρώ (€50), που καταβάλλεται από παραπονούμενο στο συμβούλιο για υποβολή καταγγελίας εναντίον μέλους του ΕΤΕΚ επιστρέφεται σ’ αυτόν, σε περίπτωση που το συμβούλιο κρίνει ένοχο τον καταγγελλόμενο.

Όλοι οι παρευρισκόμενοι συμφώνησαν με τους σκοπούς και επιδιώξεις των υπό αναφορά κανονισμών.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Συγκοινωνιών και Έργων, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, αποφάσισε ομόφωνα την τροποποίηση των κανονισμών σύμφωνα με την πιο πάνω εισήγηση των μελών της.

Υπό το φως των πιο πάνω, η επιτροπή διαμόρφωσε ανάλογα το κείμενο των κανονισμών και ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την έγκρισή τους.

 

 

 

26 Ιουνίου 2012

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων