Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών για το νομοσχέδιο «Ο περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Σταθμών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2012»

Παρόντες:

Γιάννος Λαμάρης, πρόεδρος Νεόφυτος Κωνσταντίνου
Στέλλα Μισιαούλη Δημητρίου Σοφοκλής Φυττής
Χρίστος Μέσης Φειδίας Σαρίκας
Ανδρέας Κυπριανού Δημήτρης Συλλούρης
Ιωνάς Νικολάου Γιώργος Περδίκης
Κυριάκος Χατζηγιάννης  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών εξέτασε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν την 21η και στις 25 Ιουνίου 2012. Στην πρώτη συνεδρία της επιτροπής κλήθηκαν και παρέστησαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Εσωτερικών, ο εκτελεστικός πρόεδρος και λειτουργός της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου και εκπρόσωπος του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας. Σημειώνεται ότι η επιτροπή εξέτασε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε πρώτη συνεδρία της την 21η Ιουνίου 2012 ως προσχέδιο πριν από την κατάθεσή του τυπικά στο σώμα, για σκοπούς επίσπευσης της όλης διαδικασίας, λόγω της επικείμενης εκπνοής της προθεσμίας την οποία το νομοσχέδιο στοχεύει να παρατείνει. Το νομοσχέδιο κατατέθηκε τελικά στη Βουλή την 21η Ιουνίου 2012 το απόγευμα.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η τροποποίηση του περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Σταθμών Νόμου [Νόμος αρ. 88(Ι) του 1998, όπως τροποποιήθηκε έκτοτε], ώστε να καταστεί δυνατή η ρύθμιση της χορήγησης και ανανέωσης προσωρινών αδειών στους παρόχους υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων, οι οποίες λήγουν στις 30 Ιουνίου 2012. Ειδικότερα, με το προτεινόμενο νομοσχέδιο γίνεται εισήγηση να ανανεώνονται οι υφιστάμενες προσωρινές άδειες και να χορηγούνται νέες προσωρινές άδειες, που θα ισχύουν μέχρι τις 30 Ιουνίου 2013.

Στα πλαίσια της πρώτης συνεδρίας της επιτροπής κατατέθηκε ενώπιόν της αναθεωρημένο νομοσχέδιο, σύμφωνα με το οποίο οι άδειες που χορηγούνται ή ανανεώνονται πρέπει να συνάδουν με τις διατάξεις του περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Σταθμών Νόμου και περαιτέρω προτείνεται αναδρομική ισχύς των διατάξεων του νόμου αυτού, από την 1η Ιουλίου 2012, με εξαίρεση τις πρόνοιες για την καταβολή των τελών που θα αρχίζουν να καταβάλλονται με την έναρξη της ισχύος του νομοσχεδίου αυτού.

Στα πλαίσια της περαιτέρω εξέτασης του αναθεωρημένου νομοσχεδίου, τέθηκαν ενώπιον της επιτροπής από τον εκτελεστικό πρόεδρο της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου τα πιο κάτω στοιχεία:

1. Όλες οι άδειες παρόχων υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων που δόθηκαν και ισχύουν μέχρι τις 30 Ιουνίου 2012 είναι προσωρινές, αυτή είναι εξάλλου και η διεθνής πρακτική, και γι’ αυτό πρέπει να ανανεωθούν για ένα ακόμη χρόνο, μέχρι την 30ή Ιουνίου 2013, τόσο για να μπορούν να συνεχίσουν τη λειτουργία τους όσο και για να μπορεί η Αρχή Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου να ασκεί έλεγχο επί αυτών.

2. Για τη σύνταξη του υπό εξέταση νομοσχεδίου δεν έχει προηγηθεί κοινωνικός διάλογος με τους εμπλεκόμενους φορείς.

3. Περαιτέρω βρίσκεται ενώπιον της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας προσχέδιο νομοσχεδίου που θα ρυθμίζει σε έκταση τα της λειτουργίας της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου, με βάση τα νέα δεδομένα, το ευρωπαϊκό κεκτημένο και τις εισηγήσεις του Συμβουλίου της Ευρώπης, και με την προοπτική να ικανοποιήσει τις ανάγκες του τομέα αυτού για τα επόμενα δέκα χρόνια. Το υπό επεξεργασία σχέδιο νόμου αναμένεται να κατατεθεί ενώπιον της Βουλής πριν από το τέλος του φετινού χρόνου, οπότε και αναμένεται το όλο θέμα της χορήγησης αδειών παρόχων υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων να τεθεί σε πιο μόνιμη βάση.

4. Με το προτεινόμενο νομοσχέδιο θα καταστεί δυνατό να ανανεωθούν οι προσωρινές άδειες λειτουργίας ραδιοτηλεοπτικών σταθμών που ισχύουν σήμερα, νοουμένου ότι πληρούν τις πρόνοιες της σχετικής νομοθεσίας και ιδιαίτερα το άρθρο 19 του βασικού νόμου, που ρυθμίζει τους περιορισμούς στην έκδοση αδειών, για έναν ακόμη χρόνο και μέχρι το τέλος του Ιουνίου του 2013.

Η εκπρόσωπος του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας πρόσθεσε ότι η επεξεργασία του νέου σχεδίου νόμου, που βρίσκεται ενώπιον του γραφείου, αποτελεί προτεραιότητα, αφού υπάρχει και σχετική δέσμευση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι αυτό θα κατατεθεί στη Βουλή πριν το τέλος του φετινού χρόνου και πρόσθεσε περαιτέρω ότι αυτό καλύπτει ένα ευρύ φάσμα θεμάτων που αφορούν τη λειτουργία των ραδιοτηλεοπτικών μέσων.

Η εκπρόσωπος του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας σε σχετική γνωμάτευσή της προς την επιτροπή, ημερομηνίας 22 Ιουνίου 2012, επεξηγεί τους λόγους που επιβάλλουν την αναδρομικότητα ορισμένων διατάξεων του αναθεωρημένου νομοσχεδίου, ώστε να δοθεί νομικό έρεισμα στη διαδικασία που προηγήθηκε της χορήγησης των προσωρινών αυτών αδειών. Σύμφωνα με την ίδια γνωμάτευση, η αναδρομικότητα αυτή είναι απαραίτητη, αφού η διαδικασία για την ανανέωση των προσωρινών αδειών έχει ήδη ξεκινήσει.

Στα πλαίσια της περαιτέρω εξέτασης του νομοσχεδίου, μέλη της επιτροπής εξέφρασαν προβληματισμό κατά πόσο η προτεινόμενη παράταση των υφιστάμενων προσωρινών αδειών μπορεί να επεκταθεί για χρονικό διάστημα τριών ή έξι ή εννιά μηνών, λαμβάνοντας υπόψη ότι αναμένεται η κατάθεση νέου ολοκληρωμένου νομοσχεδίου, που θα ρυθμίζει το θέμα σφαιρικά, και κατά πόσο μια τέτοια ρύθμιση θα επηρεάσει δραστικά τα οικονομικά και τη βιωσιμότητα της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου.

Τοποθετούμενος σχετικά, ο εκτελεστικός πρόεδρος της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου δήλωσε ότι μία τέτοια ρύθμιση θα επηρεάσει δραστικά τη λειτουργία της Αρχής, αφού τα έσοδα από την έκδοση αδειών μαζί με τα πρόστιμα, που δεν εισπράττονται πάντοτε έγκαιρα λόγω προσφυγής των ραδιοτηλεοπτικών μέσων στη δικαιοσύνη, αποτελούν την κύρια πηγή εσόδων της Αρχής.

Περαιτέρω, μέλος της επιτροπής εισηγήθηκε την επαναδιατύπωση του εδαφίου (1εΕ) του άρθρου 56 του βασικού νόμου, ώστε να διευκρινίζεται ότι ανανεώνονται ή χορηγούνται άδειες σε όσους ραδιοτηλεοπτικούς σταθμούς ικανοποιούν όλες τις διατάξεις του περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Σταθμών Νόμου, εισήγηση που έγινε απ’ όλους αποδεκτή.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών, κατά πλειοψηφία του προέδρου και των μελών της επιτροπής βουλευτών των κοινοβουλευτικών ομάδων ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, του Δημοκρατικού Συναγερμού και του Δημοκρατικού Κόμματος, καθώς και των βουλευτών του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ και του Κινήματος Οικολόγων Περιβαλλοντιστών, εισηγείται την ψήφιση του αναθεωρημένου νομοσχεδίου σε νόμο, αφού ενσωματωθεί σε αυτό η αμέσως πιο πάνω εισήγηση.

Το μέλος της επιτροπής βουλευτής του Ευρωπαϊκού Κόμματος, χωρίς να διαφωνεί με την παράταση των προσωρινών αδειών των τηλεοπτικών σταθμών για ένα χρόνο, επιφυλάσσεται να τοποθετηθεί τελικά στην ολομέλεια γύρω από το θέμα της αναδρομικότητας των προνοιών του αναθεωρημένου νομοσχεδίου.

Με αφορμή την εξέταση του νομοσχεδίου, η επιτροπή καλεί την εκτελεστική εξουσία να προχωρήσει άμεσα στην κατάθεση στη Βουλή του νέου νομοσχεδίου, που θα ρυθμίζει σφαιρικά τα θέματα των ραδιοτηλεοπτικών σταθμών.

Σημειώνεται συναφώς ότι η Βουλή και η επιτροπή αποφάσισε πρόσφατα τη σύσταση υποεπιτροπής για τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, που άρχισε τη λειτουργία της ήδη, με όρους εντολής να μελετήσει τη νέα κατάσταση στα μέσα μαζικής ενημέρωσης ως προς την πολυφωνία, την αντικειμενικότητα την αμεροληψία και τον τρόπο αντιμετώπισης τυχόν προβλημάτων στο χώρο αυτό.

 

 

26 Ιουνίου 2012

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων