Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο «Ο περί Επιβολής Ειδικού Τέλους επί των Χρηματιστηριακών Συναλλαγών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2012»

Παρόντες:

 

Νικόλας Παπαδόπουλος, πρόεδρος Σταύρος Ευαγόρου
Μάριος Μαυρίδης Νίκος Κουτσού
Χάρης Γεωργιάδης Γιώργος Περδίκης

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 18 και 25 Ιουνίου 2012. Στην πρώτη συνεδρίαση της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών και ο γενικός διευθυντής του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ).

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η τροποποίηση του περί Επιβολής Ειδικού Τέλους επί των Χρηματιστηριακών Συναλλαγών νόμου, ώστε η ισχύς της εν λόγω νομοθεσίας να παραταθεί μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2013.

Όπως είναι γνωστό, με βάση την ισχύουσα νομοθεσία, από την 1η Ιανουαρίου 2000 επιβάλλεται ειδικό τέλος κατά την κατάρτιση των συναλλαγών ή κατά την ανακοίνωσή τους στο ΧΑΚ το οποίο από τις 16 Ιουνίου 2005 επιβάλλεται με μειωμένο ενιαίο συντελεστή ύψους 0,15% πάνω στο ποσό της αξίας της χρηματιστηριακής συναλλαγής ή πάνω στη συνολική αξία των τίτλων κατά την ημέρα της ανακοίνωσης της συναλλαγής στο ΧΑΚ, ανάλογα.

Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών δήλωσε ότι ο βασικός νόμος έχει καθορισμένη χρονική διάρκεια, η οποία λήγει στις 30 Ιουνίου 2012, και με τον τρόπο αυτό παρέχεται η δυνατότητα στο κράτος να αναθεωρεί τον τρόπο φορολόγησης των επενδυτικών δραστηριοτήτων. Συναφώς, όπως ο ίδιος εκπρόσωπος δήλωσε, το Υπουργείο Οικονομικών κρίνει ότι η επιβολή του ειδικού τέλους είναι αναγκαίο να συνεχιστεί, αφού θεωρείται ως ο πιο αποδοτικός και αποτελεσματικός τρόπος φορολόγησης των επενδυτικών δραστηριοτήτων σε σχέση με άλλους τρόπους φορολόγησης.

Ο γενικός διευθυντής του ΧΑΚ, παρ’ όλο ότι συμφώνησε με την εισήγηση για παράταση της ισχύος της υφιστάμενης νομοθεσίας, εξέφρασε τις επιφυλάξεις του σε σχέση με την επιβολή και είσπραξη του ειδικού τέλους, αφού όπως ανέφερε το τέλος αυτό συμβάλλει στη μείωση του όγκου των συναλλαγών που πραγματοποιούνται στο ΧΑΚ.

Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών σε σχέση με τα πιο πάνω ανέφερε ότι το τέλος δεν αποτελεί λόγο για τη δραματική μείωση των συναλλαγών που παρατηρείται στο ΧΑΚ και πρόσθεσε ότι, σε περίπτωση κατάργησης του τέλους και κατ’ επέκταση της σχετικής νομοθεσίας, ενδεχόμενη επαναφορά του θα καταστεί δύσκολη.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, διαμόρφωσε τις ακόλουθες θέσεις:

1. Ο πρόεδρος και το μέλος της επιτροπής βουλευτές των κοινοβουλευτικών ομάδων του Δημοκρατικού Κόμματος και ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, καθώς και το μέλος της βουλευτής του Κινήματος Οικολόγων Περιβαλλοντιστών εισηγούνται στη Βουλή την ψήφιση του νομοσχεδίου σε νόμο.

2. Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού, καθώς και το μέλος της βουλευτής του Ευρωπαϊκού Κόμματος επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν κατά τη συζήτηση του θέματος στην ολομέλεια του σώματος.

 

26 Ιουνίου 2012

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων