Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Γεωργίας και Φυσικών Πόρων για τους κανονισμούς «Οι περί Οργανισμού Αγροτικών Πληρωμών - Θέση Λειτουργού Αγροτικών Πληρωμών Α΄ (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2012»

Παρόντες:

Γιαννάκης Γαβριήλ, πρόεδρος Ευθύμιος Δίπλαρος
Αντρέας Καυκαλιάς Σοφοκλής Φυττής
Αντρέας Φακοντής Αντώνης Αντωνίου
Γεώργιος Τάσου Νίκος Νικολαΐδης
Κυριάκος Χατζηγιάννης  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων μελέτησε τους πιο πάνω κανονισμούς σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 31 Μαΐου και 14 Ιουνίου 2012. Στο στάδιο της μελέτης των κανονισμών κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού του Υπουργείου Οικονομικών, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, ο Βοηθός Επίτροπος Αγροτικών Πληρωμών και εκπρόσωποι της συνδικαλιστικής οργάνωσης ΠΑΣΥΔΥ και της αγροτικής οργάνωσηςΑγροτική”. To Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος και οι αγροτικές οργανώσεις ΠΕΚ, ΕΚΑ, Παναγροτικός Σύνδεσμος και Ευρωαγροτικός, παρ όλο που κλήθηκαν, δεν εκπροσωπήθηκαν στις συνεδρίες της επιτροπής.

Σκοπός των προτεινόμενων κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται δυνάμει των άρθρων 20 και 45 του περί Οργανισμού Αγροτικών Πληρωμών Νόμου, είναι η επαναθέσπιση του υφιστάμενου σχεδίου υπηρεσίας για τη θέση Λειτουργού Αγροτικών Πληρωμών Α΄ στον Οργανισμό Αγροτικών Πληρωμών όπως αυτό ισχύει από το 2009, ώστε να επιτευχθεί ευταξία δικαίου.

Διευκρινιστικά των πιο πάνω, σημειώνεται ότι το ίδιο σχέδιο υπηρεσίας κατατέθηκε για πρώτη φορά στη Βουλή στις 7 Μαΐου 2009, με σκοπό την τροποποίηση του τότε σχεδίου υπηρεσίας για τη θέση Λειτουργού Αγροτικών Πληρωμών Α΄ στον Οργανισμό Αγροτικών Πληρωμών, ώστε αυτή να μετατραπεί από θέση πρώτου διορισμού και προαγωγής σε θέση προαγωγής μόνο. Το εν λόγω σχέδιο υπηρεσίας εγκρίθηκε από τη Βουλή στις 5 Νοεμβρίου 2009. Ακολούθως, στις 8 Απριλίου 2012, η εκτελεστική εξουσία κατέθεσε στη Βουλή τους περί Οργανισμού Αγροτικών Πληρωμών (Πρόσληψη, Προαγωγή και Υπηρεσία Προσωπικού) (Τροποποιητικούς) Κανονισμούς του 2012, οι οποίοι εγκρίθηκαν από την τελευταία στις 26 Απριλίου 2012. Οι εν λόγω κανονισμοί αποσκοπούσαν στη παραχώρηση στον Οργανισμό Αγροτικών Πληρωμών της δυνατότητας να πληρεί και θέσεις προαγωγής, επιπροσθέτως της ήδη υπάρχουσας δυνατότητάς του για πλήρωση θέσεων πρώτου διορισμού και πρώτου διορισμού και προαγωγής.

Υπό το φως των πιο πάνω εξελίξεων, κρίθηκε ορθό από το Γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας όπως προωθηθεί στη Βουλή για νέα έγκριση το ίδιο σχέδιο υπηρεσίας, ώστε η έναρξη της ισχύος του να ακολουθεί την έναρξη της ισχύος των περί Οργανισμού Αγροτικών Πληρωμών (Πρόσληψη, Προαγωγή και Υπηρεσία Προσωπικού) Κανονισμών του 2012, οι οποίοι αφορούν τη διαδικασία πλήρωσης θέσεων προαγωγής.

Στα πλαίσια της συζήτησης που διεξήχθη ενώπιον της επιτροπής για τους υπό εξέταση κανονισμούς, ο Βοηθός Επίτροπος Αγροτικών Πληρωμών συμφώνησε με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις τους και περιορίστηκε να βεβαιώσει την επιτροπή ότι το υπό εξέταση σχέδιο υπηρεσίας είναι πανομοιότυπο με αυτό που είχε εγκριθεί από τη Βουλή το 2009.

Όλοι οι παρευρισκόμενοι συμφώνησαν με τις προτεινόμενες πρόνοιες των κανονισμών.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, αποφάσισε ομόφωνα να εισηγηθεί στην ολομέλεια του σώματος την έγκριση των υπό αναφορά κανονισμών όπως αυτοί κατατέθηκαν στη Βουλή από την εκτελεστική εξουσία.

 

18 Ιουνίου 2012

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων