Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών για την πρόταση νόμου «Ο περί Φορολογίας Ιπποδρομιακών Στοιχημάτων και Λαχείων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2012»

Παρόντες:

Ιωνάς Νικολάου, πρόεδρος Γιώργος Γεωργίου
Γεώργιος Γεωργίου Νικόλας Παπαδόπουλος
Τάσος Μητσόπουλος Αντώνης Αντωνίου
Άριστος Δαμιανού Νίκος Νικολαΐδης

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών μελέτησε την πιο πάνω πρόταση νόμου, η οποία κατατέθηκε από τους βουλευτές κ. Ιωνά Νικολάου εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού και Νικόλα Παπαδόπουλο εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος, σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 6 και 13 Ιουνίου 2012. Στα πλαίσια των συνεδριάσεων αυτών κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, του Γραφείου του Γενικού Λογιστή της Δημοκρατίας, της Λέσχης Ιπποδρομιών Λευκωσίας, του Συνδέσμου Αντιπροσώπων Ιπποδρομιακών Στοιχημάτων, του Συνδέσμου Ιδιοκτητών Δρομώνων Ίππων Κύπρου (ΣΙΔΙΚ), του Συνδέσμου Ιπποπαραγωγών Κύπρου και του Συνδέσμου Αντιμετώπισης Κοινωνικών Προβλημάτων (ΣΑΚΟΠ).

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί Φορολογίας Ιπποδρομιακών Στοιχημάτων και Λαχείων Νόμου, ώστε στην έννοια του ιπποδρομιακού στοιχήματος να περιλαμβάνεται και το συλλογικό στοίχημα που εδράζεται στα προγνωστικά επί των αποτελεσμάτων των ιπποδρομιών που διεξάγονται εκτός της Κυπριακής Δημοκρατίας, με αποτέλεσμα το στοίχημα αυτό να φορολογείται σύμφωνα με τις διατάξεις του πιο πάνω νόμου.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τους εισηγητές της, η πρόταση νόμου αποσκοπεί στη συμπερίληψη στην υπό αναφορά νομοθεσία κάθε μορφής ιπποδρομιακού στοιχήματος που διενεργείται επί αποτελέσματος ιπποδρομιών που διεξάγονται όχι μόνο στην Κύπρο, αλλά και στο εξωτερικό, ώστε να φορολογείται και αυτό το στοίχημα. Περαιτέρω, επισήμαναν την ανάγκη ευρύτερης μεταρρύθμισης της υφιστάμενης νομοθεσίας.

Στα πλαίσια της συζήτησης που διεξήχθη ενώπιον της επιτροπής, η εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών συμφώνησε με τις πρόνοιες της προτεινόμενης ρύθμισης. Παράλληλα, δήλωσε ότι στόχος του Υπουργείου Οικονομικών είναι να ολοκληρωθεί το συντομότερο δυνατό η μελέτη νομοσχεδίου που θα καλύπτει όλο το φάσμα του ιπποδρομιακού στοιχήματος.

Η εκπρόσωπος του Γραφείου του Γενικού Λογιστή της Δημοκρατίας δήλωσε ότι συμφωνεί με την πρόταση νόμου και κατέθεσε για σκοπούς ενημέρωσης της επιτροπής στατιστικά στοιχεία σε σχέση με τη φορολογία του ιπποδρομιακού στοιχήματος για τα έτη 2002 έως 2011, όπου εμφαίνονται τα αντίστοιχα έσοδα του κράτους κατά τα πιο πάνω έτη.

Ο εκπρόσωπος του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας δήλωσε στην επιτροπή ότι συμφωνεί με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις.

Οι εκπρόσωποι της Λέσχης Ιπποδρομιών Λευκωσίας δήλωσαν ότι συμφωνούν με την πρόταση νόμου, επισημαίνοντας ότι αυτή πρέπει να προωθηθεί το ταχύτερο δυνατό, αφού το εισόδημα που προέρχεται από φορολογία είναι ζωτικής σημασίας.

Ο εκπρόσωπος του ΣΙΔΙΚ, αφού τάχθηκε υπέρ των προνοιών της πρότασης νόμου, εξέφρασε τις ανησυχίες του για τη σταδιακή μείωση του αριθμού των ιπποδρομιών που διεξάγονται στην Κύπρο. Περαιτέρω, ο ίδιος εισηγήθηκε όπως μειωθεί το ποσό του φόρου στοιχήματος καθόσον αφορά το κυπριακό ιπποδρομιακό στοίχημα.

Αναφορικά με τις πιο πάνω ανησυχίες που εκφράστηκαν από τον εκπρόσωπο του ΣΙΔΙΚ για μείωση του αριθμού των ιπποδρομιών που διεξάγονται στην Κύπρο, οι εκπρόσωποι της Λέσχης Ιπποδρομιών Λευκωσίας κατέθεσαν τόσο προφορικά όσο και γραπτώς ότι η Λέσχη δεσμεύεται να διατηρήσει τις ιπποδρομιακές συναντήσεις στα σημερινά επίπεδα, δηλαδή στις ενενήντα έξι έως ενενήντα οκτώ ιπποδρομιακές συναντήσεις ανά έτος. Περαιτέρω, επανέλαβαν την πάγια θέση της λέσχης για χρησιμοποίηση του συνόλου των καθαρών κερδών από τη διενέργεια στοιχημάτων σε ιπποδρομίες του εξωτερικού αποκλειστικά προς όφελος της κυπριακής ιππικής βιομηχανίας.

Ο εκπρόσωπος του Συνδέσμου Αντιπροσώπων Ιπποδρομιακών Στοιχημάτων δήλωσε ότι συμφωνεί με την πρόταση νόμου. Παράλληλα, συμφώνησε με την εισήγηση του ΣΙΔΙΚ για μείωση του ποσού του φόρου στοιχήματος για το κυπριακό ιπποδρομιακό στοίχημα.

Η εκπρόσωπος του Συνδέσμου Ιπποπαραγωγών Κύπρου συμφώνησε με την πρόταση νόμου και κατέθεσε τόσο προφορικά όσο και γραπτώς το αίτημα του συνδέσμου για νομική κατοχύρωση των δικαιωμάτων του σε περίπτωση προώθησης νομοθετικής ρύθμισης που θα επιτρέπει το ηλεκτρονικό στοίχημα ή τη διεξαγωγή στοιχήματος σε ξένες ιπποδρομίες στην Κύπρο.

Ο εκπρόσωπος του ΣΑΚΟΠ δήλωσε στην επιτροπή ότι συμφωνεί με την πρόταση νόμου και εισηγήθηκε ότι θα ήταν ορθότερο όλα τα είδη στοιχήματος να υπαχθούν σε μια ενιαία νομοθεσία.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, κατά πλειοψηφία του προέδρου και των μελών της βουλευτών των κοινοβουλευτικών ομάδων του Δημοκρατικού Συναγερμού και του Δημοκρατικού Κόμματος, τάσσεται υπέρ της ψήφισης της πρότασης νόμου σε νόμο.

Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις και του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν κατά τη συζήτηση της πρότασης νόμου στην ολομέλεια του σώματος.

 

 

18 Ιουνίου 2012

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων