Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εμπορίου και Βιομηχανίας για τον αναπεμφθέντα νόμο «Ο περί Καθορισμού Ανωτάτων Τιμών Χονδρικής και Λιανικής Πώλησης σε Ειδικές Περιπτώσεις Νόμος του 2011»

Παρόντες:

Λευτέρης Χριστοφόρου, πρόεδρος Κώστας Κώστα
Ανδρέας Μιχαηλίδης Άγγελος Βότσης
Γιαννάκης Γαβριήλ  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εμπορίου και Βιομηχανίας σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε την 21η Ιουνίου 2012, επανεξέτασε τον πιο πάνω νόμο, ο οποίος ψηφίστηκε από την ολομέλεια του σώματος την 31η Μαΐου 2012 και αναπέμφθηκε από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας κατ’ επίκληση του άρθρου 51.1 του Συντάγματος της Κυπριακής Δημοκρατίας. Στη συνεδρία κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής ο Υπουργός Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, καθώς και εκπρόσωπος του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας.

Όπως είναι γνωστό, ο αναπεμφθείς νόμος κατατέθηκε από την εκτελεστική εξουσία και αποσκοπούσε στο να προωθηθεί ειδική νομοθεσία, η οποία να δίνει εξουσία στον εκάστοτε Υπουργό Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού να επιβάλλει ανώτατες τιμές πώλησης για το γάλα, το νερό, το ψωμί και τα είδη αρτοποιίας, καθώς και για τις βασικές πρώτες ύλες με τις οποίες παρασκευάζονται ή παράγονται τα προϊόντα αυτά, όταν επικρατούν στην αγορά ιδιαίτερες συνθήκες, που καθορίζονται σε σχετικό άρθρο του νομοσχεδίου. Περισσότερα στοιχεία και λεπτομέρειες περιλαμβάνονται στη σχετική έκθεση της επιτροπής, που είχε ετοιμαστεί για σκοπούς ψήφισης του εν λόγω νομοσχεδίου.

Οι λόγοι της αναπομπής, όπως αυτοί αναφέρονται στην επιστολή του Προέδρου της Δημοκρατίας προς τον Πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων, ημερομηνίας 14 Ιουνίου 2012, είναι οι ακόλουθοι:

«Με τις τροποποιήσεις που έχουν γίνει στον πίνακα του νομοσχεδίου στον οποίο περιλαμβάνονται προϊόντα για τα οποία ο Υπουργός Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού δύναται να καθορίσει ανώτατες τιμές χονδρικής και λιανικής πώλησης σε ειδικές περιπτώσεις

1. γίνεται αναφορά στα πρότυπα του κοινού ψωμιού CYS 40/1977 και του κοινού αλεύρου CYS 39/1977, τα οποία έχουν καταργηθεί·

2. γίνεται αναφορά στο γραμμοκώδικα (barcode), ο οποίος εμφανίζεται μόνο στη συσκευασία του πλήρους γάλακτος του ενός λίτρου της γαλακτοβιομηχανίας ΚΡΙΣΤΗΣ&ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ Vivartia (Cyprus) Ltd”. Ως εκ τούτου, αφήνονται εκτός του πεδίου εφαρμογής του νόμου άλλες γαλακτοβιομηχανίες, όπως είναι οι εταιρείες Αδελφοί Λανίτη Λτδ και Ζυμαράς”, γεγονός που συνιστά άνιση μεταχείριση μεταξύ των επιχειρήσεων·

3. προβλέπεται η συμπερίληψη του ηλεκτρικού ρεύματος, γεγονός που αντίκειται τόσο στην ισχύουσα εθνική νομοθεσία όσο και στο κοινοτικό κεκτημένο.».

Στα πλαίσια της εξέτασης της αναπομπής ο Υπουργός Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ανέλυσε περαιτέρω ενώπιον της επιτροπής τους πιο πάνω λόγους αναπομπής.

Η εκπρόσωπος του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας δήλωσε μεταξύ άλλων στην επιτροπή ότι σε ό,τι αφορά το ηλεκτρικό ρεύμα οι λόγοι για τους οποίους αυτό δεν μπορεί να προστεθεί στον Πίνακα του Παραρτήματος Ι αναλύονται σε γραπτή γνωμάτευση την οποία απέστειλε προς την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εμπορίου και Βιομηχανίας στις 29 Μαΐου 2012.

Υπό το φως των πιο πάνω, ο πρόεδρος και τα μέλη της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εμπορίου και Βιομηχανίας, αφού άκουσαν όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν τους, επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν στην ολομέλεια του σώματος, στα πλαίσια της συζήτησης που θα διεξαχθεί για τον υπό αναφορά αναπεμφθέντα νόμο.

  

  

 

21 Ιουνίου 2012

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων