Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Συγκοινωνιών και Έργων για την πρόταση νόμου «Ο περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων (Τεχνικός Έλεγχος και Κέντρα Τεχνικού Ελέγχου) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2012»

Παρόντες:

Αντώνης Αντωνίου, πρόεδρος

Κώστας Κώστα

Ζαχαρίας Ζαχαρίου

Χριστάκης Τζιοβάνης

Χάρης Γεωργιάδης

Νίκος Νικολαΐδης

Ανδρέας Μιχαηλίδης

Μη μέλη της επιτροπής:

Αντρέας Φακοντής

Κυριάκος Χατζηγιάννης

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Συγκοινωνιών και Έργων μελέτησε την πιο πάνω πρόταση νόμου, η οποία κατατέθηκε στη Βουλή από τους βουλευτές Κυριάκο Χατζηγιάννη, Γεώργιο Γεωργίου, Γιώργο Βαρνάβα και Ζαχαρία Κουλία, εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου, σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 31 Μαΐου και 7 Ιουνίου 2012. Στα πλαίσια των συνεδριάσεων αυτών κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων, του Τμήματος Οδικών Μεταφορών του ίδιου υπουργείου, του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως και της Υπηρεσίας Διαχείρισης Τουρκοκυπριακών Περιουσιών του Υπουργείου Εσωτερικών, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας και της ΠΟΒΕΚ. Επίσης, στην πρώτη συνεδρία της επιτροπής παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Παγκύπριου Συνδέσμου Ιδιοκτητών Κέντρων Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων Κύπρου (ΠΑΣΙΚΤΕΟΚ).

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η τροποποίηση του περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων (Τεχνικός Έλεγχος και Κέντρα Τεχνικού Ελέγχου) Νόμου, ώστε να δοθεί παράταση της προσωρινής άδειας λειτουργίας, μέχρι την 1η Ιουνίου 2013, σε όλους τους ιδιοκτήτες ιδιωτικών κέντρων τεχνικού ελέγχου οχημάτων (ΙΚΤΕΟ) που για διάφορους λόγους δεν έχουν μέχρι σήμερα εξασφαλίσει κανονική άδεια λειτουργίας για τα υποστατικά τους.

Εισάγοντας την πρόταση νόμου στην επιτροπή, ο εκ των εισηγητών της βουλευτής κ. Κυριάκος Χατζηγιάννης δήλωσε ότι απώτερος στόχος αυτής είναι να μπορέσει ένας πολύ μικρός αριθμός ιδιοκτητών ΙΚΤΕΟ που κατέχουν προσωρινή άδεια λειτουργίας και δεν έχουν μέχρι σήμερα εξασφαλίσει την από το νόμο απαιτούμενη άδεια για το ΙΚΤΕΟ να συνεχίσουν την εργασία τους, ώστε μέχρι την 1η Ιουνίου 2013 να επιλυθεί το όλο ζήτημα. Ο ίδιος ανέφερε στην επιτροπή ότι η μη συμμόρφωση των ιδιοκτητών των ΙΚΤΕΟ στις απαιτήσεις αυτές οφείλεται σε καθαρά αντικειμενικούς λόγους, κυρίως στη μη εξασφάλιση από αυτούς της απαιτούμενης από τον οικείο νόμο πολεοδομικής άδειας για το υποστατικό, είτε διότι αυτό βρίσκεται σε τουρκοκυπριακή γη και ο Κηδεμόνας της Υπηρεσίας Διαχείρισης Τουρκοκυπριακών Περιουσιών δεν έχει αποφασίσει τελειωτικά τι θα γίνει με το όλο ζήτημα είτε διότι εκκρεμεί ακόμη ενώπιον των πολεοδομικών αρχών αίτηση των ιδιοκτητών των κέντρων αυτών για έκδοση πολεοδομικής άδειας. Επιπρόσθετα, ανέφερε ότι ο αριθμός των μη αδειούχων υποστατικών προοδευτικά μειώνεται, γι’ αυτό και η αιτούμενη παράταση θα είναι η τελευταία.

Οι εκπρόσωποι του Τμήματος Οδικών Μεταφορών ενημέρωσαν την επιτροπή ότι σήμερα εξακολουθούν να παραμένουν χωρίς άδεια λειτουργίας επτά μόνο υποστατικά, τα οποία λειτουργούν με προσωρινή άδεια, εκ των οποίων τα τρία βρίσκονται σε τουρκοκυπριακή γη. Από αυτά τα δύο έχουν προχωρήσει τις διαδικασίες εξασφάλισης κανονικής άδειας. Ουσιαστικά, παραμένουν σε εκκρεμότητα συνολικά οι άδειες πέντε υποστατικών. Λόγω του ότι από την 1η Ιουνίου 2012 έχει λήξει η προσωρινή άδεια λειτουργίας των πιο πάνω υποστατικών, δυνάμει του νόμου ο Έφορος Μηχανοκινήτων Οχημάτων, εφαρμόζοντας την ισχύουσα νομοθεσία, προχώρησε στο κλείσιμό τους. Οι ίδιοι εκπρόσωποι, κατανοώντας το όλο πρόβλημα, υπό το φως της υπάρχουσας οικονομικής κρίσης, καθώς και λόγω του ότι έχουν απομείνει σε εκκρεμότητα οι άδειες πολύ μικρού αριθμού υποστατικών, συμφώνησαν με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις της πρότασης νόμου και δεσμεύτηκαν όπως μέχρι την 1η Ιουνίου 2013 προωθήσουν νομοθετικό πλαίσιο για επίλυση του όλου ζητήματος.

Η εκπρόσωπος της Υπηρεσίας Διαχείρισης Τουρκοκυπριακών Περιουσιών ενημέρωσε την επιτροπή ότι από τους τρεις ιδιοκτήτες των οποίων τα υποστατικά βρίσκονται σε τουρκοκυπριακή γη μόνο ο ένας υπέβαλε αίτηση μετακίνησης, η οποία εγκρίθηκε προκαταρκτικά, και στο παρόν στάδιο αναμένεται η τελική έγκριση του Κηδεμόνα. Αναφορικά με τους υπολοίπους, η ίδια δήλωσε ότι δεν εκκρεμούν οποιεσδήποτε αιτήσεις για το ζήτημα αυτό στην υπηρεσία της.

Ο εκπρόσωπος του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως δήλωσε στην επιτροπή ότι δεν εκκρεμεί οποιαδήποτε αίτηση για έκδοση τέτοιων αδειών στην υπηρεσία του.

Ο εκπρόσωπος της ΠΟΒΕΚ συμφώνησε όπως δοθεί η δωδεκάμηνη παράταση προσωρινής άδειας λειτουργίας στους ιδιοκτήτες ΙΚΤΕΟ τα οποία βρίσκονται σε τουρκοκυπριακή γη, αλλά διαφώνησε με την προτεινόμενη παραχώρηση παράτασης προσωρινής άδειας λειτουργίας στους ιδιοκτήτες των ΙΚΤΕΟ που βρίσκονται σε ελληνοκυπριακή γη, για τους οποίους δήλωσε ότι οφείλουν να μετακινήσουν τα κέντρα τους σε άλλα ακίνητα.

Η εκπρόσωπος του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, σχολιάζοντας εισήγηση μελών της επιτροπής για το ενδεχόμενο έγκρισης της προτεινόμενης παράτασης μόνο για τους ιδιοκτήτες συνεργείων των οποίων τα υποστατικά βρίσκονται σε τουρκοκυπριακή γη, εξέφρασε τις επιφυλάξεις της, υποστηρίζοντας ότι μια τέτοια απόφαση ενδέχεται να προσκρούει στη συνταγματική αρχή της ισότητας.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Συγκοινωνιών και Έργων, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, κατάληξε στις πιο κάτω αποφάσεις:

1. Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού και το μέλος της βουλευτής του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ εισηγούνται στη Βουλή την ψήφιση της πρότασης νόμου σε νόμο, αφού προηγουμένως τροποποιηθούν οι διατάξεις της κατά τέτοιο τρόπο, ώστε η ισχύς του νόμου που θα ψηφιστεί να θεωρείται ότι άρχισε την 1η Ιουνίου 2012, ημερομηνία κατά την οποία έληξε η διά νόμου ισχύς των προσωρινών αδειών.

2. Ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής βουλευτές των κοινοβουλευτικών ομάδων ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις και του Δημοκρατικού Κόμματος επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν επί των προνοιών της πρότασης νόμου κατά τη συζήτησή της στην ολομέλεια του σώματος.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Συγκοινωνιών και Έργων υποβάλλει την παρούσα έκθεση για λήψη τελικής απόφασης από την ολομέλεια του σώματος επί της πιο πάνω πρότασης νόμου όπως έχει τελικά διαμορφωθεί με βάση την πιο πάνω εισήγηση για αναδρομικότητα, την οποία, ας σημειωθεί, υποστήριξαν και οι εισηγητές της πρότασης νόμου.

 

12 Ιουνίου 2012

 

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων