Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών για το νομοσχέδιο «Ο περί Ποινικού Κώδικα (Τροποποιητικός) Νόμος του 2012»

Παρόντες:

Ιωνάς Νικολάου, πρόεδρος Νικόλας Παπαδόπουλος
Γεώργιος Γεωργίου Αντώνης Αντωνίου
Άριστος Δαμιανού  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 30 Μαΐου και 6 Ιουνίου 2012. Στα πλαίσια των συνεδριάσεων αυτών, κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, της Αστυνομίας και του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας.

Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση των άρθρων 267, 268, 269 και 270 του περί Ποινικού Κώδικα Νόμου, ώστε να αυξηθεί το προβλεπόμενο ανώτατο όριο ποινής φυλάκισης για το αδίκημα της κλοπής από συγκεκριμένες κατηγορίες προσώπων.

Ειδικότερα, προτείνεται η αύξηση από δέκα σε δεκατέσσερα χρόνια του προβλεπόμενου ανώτατου ορίου ποινής φυλάκισης για τα αδικήματα της κλοπής από δημόσιους λειτουργούς, της κλοπής από υπάλληλο, της κλοπής από διευθυντές ή αξιωματούχους εταιρείας και της κλοπής από αντιπροσώπους που προβλέπονται στα άρθρα 267, 268, 269 και 270, αντίστοιχα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που τέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, η προτεινόμενη τροποποίηση κρίνεται αναγκαία, ώστε αφενός η ποινή για τα πιο πάνω αδικήματα να καταστεί ουσιαστικά αποτρεπτική, αφού τα τελευταία χρόνια τα εν λόγω αδικήματα βρίσκονται σε έξαρση και κλονίζουν την εμπιστοσύνη του κοινού, την ασφάλεια των συναλλαγών και τη σχέση μεταξύ εργοδότη και εργοδοτούμενου, και αφετέρου να εξυπηρετείται τόσο ο ειδικός όσο και ο γενικός σκοπός ύπαρξης της ποινής.

Περαιτέρω, σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, η ανάγκη για την προτεινόμενη τροποποίηση επισημάνθηκε σε πρόσφατη απόφαση του Μόνιμου Κακουργιοδικείου Λευκωσίας για υπόθεση που αφορούσε μεταξύ άλλων το αδίκημα της κλοπής από υπάλληλο κατά παράβαση του άρθρου 268.

Σημειώνεται ότι όλοι όσοι παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής συμφώνησαν με τις πρόνοιες του προτεινόμενου νομοσχεδίου.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών ομόφωνα εισηγείται την ψήφιση του νομοσχεδίου σε νόμο.

  

 

11 Ιουνίου 2012

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων