Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων για το νομοσχέδιο «Ο περί της Σύμβασης του Άρχους Αναφορικά με την Πρόσβαση στην Πληροφόρηση, τη Δημόσια Συμμετοχή στη Λήψη Αποφάσεων και την Πρόσβαση στη Δικαιοσύνη σε Περιβαλλοντικά Θέματα και Συναφή Πρωτόκολλα (Κυρωτικός) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2012»

Παρόντες:

Αβέρωφ Νεοφύτου, πρόεδρος Χρίστος Μέσης
Χρήστος Στυλιανίδης Αθηνά Κυριακίδου
Γιώργος Λουκαΐδης Δημήτρης Συλλούρης

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 25 Μαΐου και στις 8 Ιουνίου 2012. Στα πλαίσια της πρώτης συνεδρίασης κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Τμήματος Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας.

Σκοπός του υπό συζήτηση νομοσχεδίου είναι η, δυνάμει του άρθρου 169.2 του συντάγματος, κύρωση του Πρωτοκόλλου της Οικονομικής Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για την Ευρώπη σχετικά με τη δημιουργία συνεκτικών, ολοκληρωμένων, εθνικών μητρώων έκλυσης και μεταφοράς ρύπων, το οποίο υπογράφηκε το Μάιο του 2003 από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα στο Κίεβο.

Σύμφωνα με το επεξηγηματικό σημείωμα που συνοδεύει το υπό συζήτηση νομοσχέδιο, ο στόχος του πρωτοκόλλου είναι η ενίσχυση της πρόσβασης του κοινού σε πληροφορίες σχετικά με τη δημιουργία συνεκτικών, ολοκληρωμένων, εθνικών μητρώων έκλυσης και μεταφοράς ρύπων σύμφωνα με τις διατάξεις του πρωτοκόλλου, τα οποία θα διευκολύνουν τόσο τη συμμετοχή του κοινού στη διαδικασία λήψης αποφάσεων σχετικά με το περιβάλλον όσο και θα συμβάλλουν στην πρόληψη και μείωση της ρύπανσης του περιβάλλοντος.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που τέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, η Κυπριακή Δημοκρατία έχει δεσμευτεί να κυρώσει το πρωτόκολλο μέχρι το τέλος του 2010. Σημειώνεται ότι το νομοσχέδιο κατατέθηκε στη Βουλή των Αντιπροσώπων στις 5 Απριλίου 2012.

Κατά την περαιτέρω συζήτηση που πραγματοποιήθηκε ενώπιον της επιτροπής, η εκπρόσωπος του Τμήματος Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος υπογράμμισε την ανάγκη κύρωσης του πρωτοκόλλου αυτού το συντομότερο δυνατό, πριν από την έναρξη της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η ίδια ενημέρωσε περαιτέρω την επιτροπή ότι οι διατάξεις του πρωτοκόλλου εφαρμόζονται ήδη στην Κύπρο, λόγω της υιοθέτησής τους από τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 166/2006 για τη σύσταση ευρωπαϊκού μητρώου έκλυσης και μεταφοράς ρύπων και για την τροποποίηση των Οδηγιών 91/689/ΕΟΚ και 96/61/ΕΚ του Συμβουλίου, ο οποίος τέθηκε σε ισχύ στις 18 Ιανουαρίου 2006.

Ο εκπρόσωπος του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας ενημέρωσε συναφώς την επιτροπή ότι ήδη το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας και το Τμήμα Περιβάλλοντος επικοινώνησαν με τους φορείς που εμπίπτουν στις πρόνοιες του πρωτοκόλλου και τους ενημέρωσαν σχετικά με τις υποχρεώσεις τους και ήδη έχουν υποβληθεί στις αρμόδιες αρχές τα απαραίτητα περιβαλλοντικά στοιχεία για τα έτη 2007, 2008 και 2009, ενώ έχει ξεκινήσει και η υποβολή περιβαλλοντικών στοιχείων αναφορικά με το έτος 2010.

Η εκπρόσωπος του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας διευκρίνισε ότι οι διατάξεις του υπό αναφορά πρωτοκόλλου ισχύουν σε σχέση με τρίτες χώρες που είναι μέρη της σύμβασης, ενώ ο προαναφερόμενος κανονισμός εφαρμόζεται σε περιπτώσεις που αφορούν είτε στις σχέσεις μεταξύ κρατών μελών είτε ενός κράτους μέλους και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Όλοι οι παρευρισκόμενοι συμφώνησαν με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του νομοσχεδίου.

Υπό το φως των πιο πάνω, η επιτροπή διαμόρφωσε τις πιο κάτω θέσεις:

1. Ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής βουλευτές των κοινοβουλευτικών ομάδων του Δημοκρατικού Συναγερμού και ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις τάχθηκαν υπέρ της ψήφισης του νομοσχεδίου σε νόμο, για την κατά νόμο κύρωση του πρωτοκόλλου.

2. Το μέλος της επιτροπής βουλευτής της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος και το μέλος της επιτροπής βουλευτής του Ευρωπαϊκού Κόμματος επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν τελικά κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου στην ολομέλεια του σώματος.

Υπό το φως των πιο πάνω θέσεών της, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων εισηγείται κατά πλειοψηφία την ψήφιση του νομοσχεδίου σε νόμο, για την κατά νόμο κύρωση του πρωτοκόλλου.

12 Ιουνίου 2012

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων