Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων για το νομοσχέδιο «Ο περί της Διεθνούς Συμβάσεως περί Ασφάλειας της Ανθρώπινης Ζωής στη Θάλασσα (Κυρωτικός) και περί Συναφών Θεμάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2012»

Παρόντες:

Αβέρωφ Νεοφύτου, πρόεδρος Χρίστος Μέσης
Χρήστος Στυλιανίδης Αθηνά Κυριακίδου
Γιώργος Λουκαΐδης Δημήτρης Συλλούρης

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν μεταξύ της 23 Μαρτίου και 8 Ιουνίου 2012. Στα πλαίσια της πρώτης συνεδρίασης κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Εξωτερικών, του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων και του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας. Ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Ιδιοκτητών Επαγγελματικών Τουριστικών Σκαφών, παρ όλο που κλήθηκε, δεν εκπροσωπήθηκε στη συνεδρίαση αυτή.

Σκοπός του υπό συζήτηση νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση της παραγράφου (β) του άρθρου 11 του περί της Διεθνούς Συμβάσεως περί Ασφάλειας της Ανθρώπινης Ζωής στη Θάλασσα (Κυρωτικός) και περί Συναφών Θεμάτων Νόμου, ώστε:

1. να επιτραπεί η έκδοση κανονισμών που να ρυθμίζουν τη γενική λειτουργία, κατασκευή, ασφάλεια και ναυσιπλοΐα κυπριακών και/ή αλλοδαπών πλοίων που δραστηριοποιούνται εντός των χωρικών υδάτων της Δημοκρατίας και τα οποία δεν εμπίπτουν στις πρόνοιες της σύμβασης και

2. οι διοικητικές αρμοδιότητες που προβλέπονται στο βασικό νόμο να εφαρμόζονται και σε σχέση με παράβαση των κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει αυτού.

Σύμφωνα με το επεξηγηματικό σημείωμα που συνοδεύει το υπό συζήτηση νομοσχέδιο, η προτεινόμενη τροποποίηση είναι αναγκαία, ώστε να θεσμοθετηθεί εξουσιοδότηση έκδοσης κανονισμών για τη ρύθμιση των κανόνων που αφορούν τη γενική λειτουργία, κατασκευή, ασφάλεια και ναυσιπλοΐα των ακτοπλοϊκών σκαφών που δραστηριοποιούνται εντός των χωρικών υδάτων της Δημοκρατίας και δεν εμπίπτουν στις πρόνοιες της σύμβασης, του πρωτοκόλλου ή των αποφάσεων και να καταστεί δυνατό να εγκριθούν οι περί Ακτοπλοϊκών και άλλων Επιβατηγών Σκαφών Κανονισμοί, οι οποίοι εκκρεμούν ενώπιον της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Συγκοινωνιών και Έργων.

Όλοι οι παρευρισκόμενοι συμφώνησαν με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του υπό συζήτηση νομοσχεδίου.

Στη βάση των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων διαμόρφωσε τις ακόλουθες θέσεις:

1. Ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής βουλευτές των κοινοβουλευτικών ομάδων του Δημοκρατικού Συναγερμού και του ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις τάχθηκαν υπέρ της ψήφισης του νομοσχεδίου σε νόμο.

2. Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος και το μέλος της επιτροπής βουλευτής του Ευρωπαϊκού Κόμματος επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν τελικά κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου στην ολομέλεια του σώματος.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων εισηγείται κατά πλειοψηφία την ψήφιση του νομοσχεδίου σε νόμο.

12 Ιουνίου 2012

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων