Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων για τα νομοσχέδια «Ο περί της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Σλοβακίας για την Αμοιβαία Προστασία Διαβαθμισμένων Πληροφοριών (Κυρωτικός) Νόμος του 2011» και «Ο περί της Συμφωνίας μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Τσέχικης Δημοκρατίας για την Ανταλλαγή και Αμοιβαία Προστασία Διαβαθμισμένων Πληροφοριών (Κυρωτικός) Νόμος του 2012»

Παρόντες:

Αβέρωφ Νεοφύτου, πρόεδρος Χρίστος Μέσης
Χρήστος Στυλιανίδης Αθηνά Κυριακίδου
Γιώργος Λουκαΐδης Δημήτρης Συλλούρης

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων μελέτησε το πρώτο υπό συζήτηση νομοσχέδιο σε αριθμό συνεδριάσεων της που πραγματοποιήθηκαν την περίοδο μεταξύ 11ης Νοεμβρίου 2011 και 8ης Ιουνίου 2012 και το δεύτερο υπό συζήτηση νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 25 Μαΐου και 8 Ιουνίου 2012. Στα πλαίσια των συνεδριάσεων αυτών κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Άμυνας, του Υπουργείου Εξωτερικών και του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας.

Σκοπός του πρώτου προτεινόμενου νόμου είναι η κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας της Σλοβακίας για την Αμοιβαία Προστασία Διαβαθμισμένων Πληροφοριών, που υπογράφτηκε στις 11 Νοεμβρίου 2010 και η οποία έτυχε διαπραγμάτευσης κατόπιν απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου με αριθμό 2/2009 και ημερομηνία 20 Μαΐου 2009 και υπογράφτηκε στις 11 Νοεμβρίου 2010, κατόπιν απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου με αριθμό 6/2010 και ημερομηνία 29 Σεπτεμβρίου 2010.

Σκοπός του δεύτερου προτεινόμενου νόμου είναι η κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Τσέχικης Δημοκρατίας για την Ανταλλαγή και Αμοιβαία Προστασία Διαβαθμισμένων Πληροφοριών, που υπογράφτηκε στις 9 Ιουνίου 2011 και η οποία έτυχε διαπραγμάτευσης κατόπιν απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου με αριθμό 2/2009 και ημερομηνία 20 Μαΐου 2009 και υπογράφτηκε κατόπιν απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου με αριθμό 2/2011 και ημερομηνία 8 Φεβρουαρίου 2011.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που τέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, η πιο πάνω απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου με αριθμό 2/2009 ενέκρινε τη διαπραγμάτευση, με σκοπό τη σύναψη συμφωνίας ασφάλειας για την ανταλλαγή και την αμοιβαία προστασία διαβαθμισμένων πληροφοριών με αριθμό χωρών, συμπεριλαμβανομένων, εκτός της Σλοβακίας και της Τσεχίας, της Ουκρανίας και της Βουλγαρίας. Σημειώνεται ότι κατατέθηκαν στη Βουλή σχετικά νομοσχέδια για την κύρωση των συμφωνιών που συνάφθηκαν με την Ουκρανία και τη Βουλγαρία, τα οποία επίσης εκκρεμούν ενώπιον της ολομέλειας του σώματος.

Κατά την περαιτέρω συζήτηση που πραγματοποιήθηκε επί των δύο νομοσχεδίων οι εκπρόσωποι του Υπουργείου Άμυνας ενημέρωσαν την επιτροπή για τα ακόλουθα:

1. Οι εν λόγω συμβάσεις δεν περιορίζονται στη στρατιωτική συνεργασία, αλλά καλύπτουν ευρύ φάσμα πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένων των τομέων του εξοπλισμού και της βιομηχανίας, καθώς και οποιωνδήποτε άλλων τομέων εντός των οποίων υπάρχει πιθανότητα να παραχθούν διαβαθμισμένες πληροφορίες.

2. Το κείμενο των συμφωνιών αυτών διαμορφώθηκε με βάση το κείμενο που χρησιμοποιεί η Ευρωπαϊκή Ένωση κατά τη διαπραγμάτευση τέτοιων συμφωνιών με τρίτες χώρες.

3. Η Δημοκρατία έχει ήδη υπογράψει διμερείς συμφωνίες παρόμοιας φύσεως με άλλες χώρες και βρίσκονται σε εξέλιξη διαπραγματεύσεις με αριθμό άλλων χωρών, με σκοπό τη σύναψη συμφωνίας ασφάλειας για την ανταλλαγή και την αμοιβαία προστασία διαβαθμισμένων πληροφοριών για συνομολόγηση σχετικής σύμβασης.

Ο εκπρόσωπος του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας ενημέρωσε την επιτροπή ότι οι συμφωνίες αυτές ρυθμίζουν τον τρόπο με τον οποίο διενεργείται η ανταλλαγή διαβαθμισμένων πληροφοριών, χωρίς όμως να επηρεάζουν τον τρόπο με τον οποίο καθορίζεται οποιαδήποτε πληροφορία ως διαβαθμισμένη.

Όλοι οι παρευρισκόμενοι συμφώνησαν με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των υπό συζήτηση νομοσχεδίων.

Στη βάση των πιο πάνω η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων διαμόρφωσε τις ακόλουθες θέσεις:

1. Ο πρόεδρος και το μέλος της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού τάχθηκαν υπέρ της ψήφισης των νομοσχεδίων σε νόμους για την κατά νόμο κύρωση των συμβάσεων αυτών.

2. Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές των κοινοβουλευτικών ομάδων ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις και του Δημοκρατικού Κόμματος, καθώς και το μέλος της επιτροπής βουλευτής του Ευρωπαϊκού Κόμματος επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν τελικά κατά τη συζήτηση των νομοσχεδίων στην ολομέλεια του σώματος.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων υποβάλλει την παρούσα έκθεση στην ολομέλεια της Βουλής για σκοπούς τελικής τοποθέτησης.

 

  

12 Ιουνίου 2012

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων